Auditorské zprávy

 

S

nažíme se maximální transparentnost financování IQ Roma servisu. Pod tímto odkazem najdete auditorské zprávy účetních uzávěrek a audity jednotlivých projektů.

 

 

Auditorská zpráva roku 2017

 

 

 

Auditorská zpráva roku 2016

 

 

 

Auditorská zpráva roku 2015

 

 


Auditorská zpráva roku 2014

 

 


Auditorská zpráva roku 2013

 

 


Auditorská zpráva roku 2012

 

 


Auditorská zpráva roku 2011

 

 


Auditorská zpráva roku 2010

 

 


Auditorská zpráva roku 2009

 

 


Auditorská zpráva roku 2008

 

 


Auditorská zpráva roku 2007

 

 


Auditorská zpráva roku 2006