Bez Marušky bychom to nezvládli!

Čt, 14/09/2017

Vzdělávací a stipendijní program Gendalos podporuje romské žáky 8. a 9. tříd při nástupu na střední školu a pomáhá jim také dokončit 1. ročník SŠ. Jednou z žákyň 9. třídy, která se na naši organizaci obrátila, je Maruška.

Poprvé přišla v doprovodu své maminky a informovala se na možnosti doučování. Ráda by složila přijímací zkoušky na gymnázium. Moc si nevěřila, že bez doučování přijímací zkoušky zvládne, protože na základní škole chodila do „slabé třídy“. Maruška začala chodit na doučování češtiny, kde se ukázalo, že má dobré znalosti gramatiky a že ráda čte. Od února 2017 Maruška dvakrát týdně přicházela na procvičování SCIO testů z matematiky a češtiny a navštěvovala také lekce čtenářské gramotnosti. V průběhu roku se Maruščina rodina přestěhovala do jiného města. Maruška zvládala dojíždět každý den do své původní základní školy, kterou si přála dokončit, a také na naše akce. Díky podpoře projektu Pomozte dětem jsme mohli Marušce koupit on-line testy SCIO na domácí procvičování. Z knihovničky Gendalos, vybudované rovněž v rámci projektu, si Maruška půjčila už několik knížek. Spolu s ostatními studenty Gendalos se Maruška zúčastnila víkendového výjezdu na divadelní festival do Hradce Králové. Zapojuje se také do dalších našich aktivit. Naposledy jsme její činorodost velmi ocenili při malování a následném úklidu nové klubovny Gendalos na Cejlu 49. Bez Marušky bychom to nezvládli! Při přijímacích zkouškách na gymnázium se její jméno objevilo pod čarou. Maruška byla přijata na odvolání a v září úspěšně nastoupila do prvního ročníku.

 

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...