Co je to kampaň "V jedné lavici" a čeho chce dosáhnout?

Co je to kampaň "V jedné lavici" a čeho chce dosáhnout?

Kampaň „V jedné lavici“ si klade za cíl oslovit majoritní rodičovskou veřejnost a informovat je o situaci ve vzdělávání romských dětí, poukázat na vliv jejich postojů a otevřít otázku společného konstruktivního a všestranně výhodného řešení. IQ Roma servis ve své dlouholeté praxe poukazuje na nevýhody segregovaného vzdělávání, které v České republice stále existuje.

Proč je taková kampaň potřeba?

Segregovaně vzdělávány jsou v České republice stále ve velké míře romské děti, ať už se jedná o ZŠ praktické nebo o školy s velkým procentem romských žáků. Segregace ve vzdělávání snižuje kvalitu vzdělání dětí a především jejich schopnost udržet se na dalším stupni vzdělávání. Snížená úroveň vzdělání pak zapříčiňuje malé šance na uplatnění na trhu práce, zvýšení životní úrovně a tím udržuje či prohlubuje sociální vyloučení dalších generací Romů v ČR.

Proč oslovujeme majoritní rodiče?

Místní rodičovská veřejnost se stává jedním z důležitých aktérů přispívajících k segregaci romských žáků v českém školství.  Tím, že někteří majoritní rodiče mají obavy a pokud zjistí, že jejich dítě by mohlo mít romského spolužáka, vyberou si raději jinou základní školu. Jako příčinu tohoto problému vnímáme obavy a předsudky, které si majoritní společnost nese vůči Romům již od jejich útlého věku. Při zápisech či třídních schůzkách nemusí vidět malé dítě, které má právo na kvalitní vzdělání, ale Roma, který bude „problémem“ pro školu, učitele i spolužáky. Svůj postoj často obhajují snahou dát svému dítěti to nejlepší. Neuvědomují si však, že cíleně podporují vytváření segregované, sociálně vyloučené skupiny obyvatel a současně ukazují svým dětem, že je to v pořádku. Další příčinou je neopodstatněná obava příliš velké koncentrace Romů na škole, ale ve skutečnosti jde právě o opak, poměr by měl být přirozený, rozložený na všech mainstreamových školách.

Proč není Romský školák na mainstreamové škole automaticky problém?

Romské dítě na běžnou školu dali jeho rodiče, protože pro něj chtějí dobré vzdělání, to znamená, že je to pro ně hodnota a mají motivaci, kritéria zápisu jsou pro všechny stejná a stejně jako vaše dítě se to Romské muselo již něco naučit a chce se učit dál.  Dále škola, která podporuje inkluzivní vzdělávání, je v tomto ohledu v souladu s Evropskými standardy a má motivaci se rozvíjet, je to tedy spíše známka kvality a aktivity školy a ne jejího nedostatku. Pro Vaše dítě bude dobrý příklad vidět, že ve škole i v životě záleží na tom, jak se snažíš a ne na tom jaký máš sociální status, nebo jakou máš barvu kůže.

O co nám jde?

IQ Roma servis se prostřednictvím kampaně snaží neromským rodičům zpřístupnit náhled a argumenty této situace, její důsledků a možnosti jejího řešení, za pomoci místní rodičovské veřejnosti. Dále chceme získat rodiče pro hlubší informační vtažení, spolupráci a další podporu. Budeme velmi rádi, když se rozhodnete podpořit všechny předškoláčky v tom, aby šly na dobrou školu.

Jak pomoci?

·        Vyjádřete své škole podporu, za to že vzdělává všechny děti bez rozdílu.

·        Kontaktujte nás a podpořte naši kampaň, můžete za námi přijít, napsat nám, nebo nás podpořit na sociálních sítích. Pokud sdílíte názor, že dítě je prostě dítě a předškolák by měl jít do dobré školy, řekněte ho nahlas a podpořte ostatní rodiče v rozhodnutí vzdělávat své dítě na škole, která je otevřená a nikoho nevylučuje. Uvítáme i dobrovolníky z řad rodičů k této kampani. Děkujeme

 

Kontakt

Jan Milota

Centrum pro Rodiče s dětmi (Po-Čt 8:00-16:00)
IQ Roma servis, o.s.
Vranovská 45
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420 543 213 310
jan.milota@iqrs.cz
www.iqrs.cz

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...