Drogy do Klubu nepatří!

Po, 06/01/2020

Jedním z problémů, se kterými se potýká mládež, jsou drogy, konkrétně pak marihuana a cigarety. Z toho důvodu jsme se zaměřili na toto téma a připravili dva workshopy. Ve většině případů měli účastnící s těmito látkami řadu zkušeností. Často jim však chyběly základní informace. Měli sice povědomí o tom, že tabák i marihuana je škodlivá, ale část konkrétních důsledků pro ně byla překvapením.

Velmi častým argumentem proti negativním účinkům tabáku bylo, že na sobě nic takového nepozorují a je to pro ně tudíž velmi abstraktní a nepředstavitelné. Důležitou roli pro ně hrají finance a pociťují, že jsou cigarety drahé. Na konkrétním příkladu jsme počítali, kolik by stáli cigarety na týden a na měsíc. Každý si potom mohl představit věci, za které by je jinak utratil. U části je však již možné pozorovat závislost a i když pro ně převažují negativa kouření, nejsou schopni přestat. Většinou účastníci popírali, že by pro ně kouření bylo nějakým trendem, ale na základě krátkého dotazníku bylo vidět, že velká část kouří, aby zapadla do party. Řešili jsme možnosti, které mají v případě, že by chtěli s kouřením přestat nebo ho omezit. Část o to projevila zájem.

S marihuanou měla velká část účastníků také zkušenost, nejednalo se však o dlouhodobé užívání. Roli v tom hraje větší nedostupnost a strach z účinků. Je pravděpodobné, že o svých osobních zkušenostech s marihuanou nechtějí tolik otevřeně mluvit. Společně jsme probrali možné vlivy na člověka a zaměřili se také na její nelegálnost.

S několika účastníky jsme téma otevírali i při dalších setkáních po workshopu. Část se svou situací nic nedělala a ani o to neměla zájem. Několik mluvila o tom, že se snaží kouřit méně, i když se jim to často nedařilo. V jednom případě přestal kouřit úplně. Důvodem bylo, že ho to omezovalo ve sportu, a když zkoušel nekouřit, zlepšila se jeho forma. Vzhledem k složitosti tohoto tématu, není možné očekávat okamžité výsledky ale je potřeba se jím dále zabývat a pracovat s ním. Workshopy budeme opakovat a zjišťovat vývoj u jednotlivých účastníků.

Tyto aktivity jsme mohli zrealizovat díky podpoře města Brna.

 

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...