Dža andre lačhi škola! Jdi do dobré školy!

Dža andre lačhi škola! Jdi do dobré školy!

Jsme na začátku roku 2015 a plánujeme nejzásadnější okamžiky na celý rok. Chceme uspořádat důstojnou oslavu mezinárodního dne Romů, chceme pomoci lidem, kteří bydlí v ubytovnách nebo ve špatných bytech k lepšímu bydlení nebo pomoci najít dobrou práci co největšímu počtu Romů. Možná méně viditelným, ale o to důležitějším cílem je pomoci romským dětem nastartovat školní úspěchy. Začátek roku je klíčový. Běží zápisy do základních škol a vybrat dobrou školu je první krok, který vše další určuje.

Není to však jednoduché a dobrá škola může mít více podob. Podle čeho se rozhodovat a na koho se obracet při rozhodování napoví opakovaná kampaň IQ Roma servisu „Dža andre lačhi škola!“

Většinou volíme školu podle toho, jak je daleko. Spoléháme na to, že učitelé budou děti učit co nejlépe, že se postarají o jejich bezpečí a o to, že budou stále šťastné. Jsou to důležité věci a je potřeba na ně dohlížet celou dobu, po kterou děti do školy chodí. Nejdůležitější je ale u základní školy její úspěšnost při přípravě dětí na střední školy. Se základní školou se práce zkrátka hledá těžko, a když už má někdo štěstí, nevydělává tolik jako středoškolák.

Úspěšnost škol si každý může dohledat ve výročních zprávách a na internetu. V záplavě informací je důležité se vyznat a sledovat právě úspěchy dětí při přestupu na střední školy. Nejde jen o to, kolik dětí se na střední školu ze základní dostane, ale hlavně jestli ji dokončí. Právě v tom je základní škola nedůležitější. Děti musí připravit na studium a samostatnou přípravu na školu. Jen tak budou potom úspěšné. To se ale ve zprávách škol nedozvíte.

Přijďte se poradit s pracovníky IQ Roma servisu o kvalitní škole pro svoje děti. Setkáte li se na zápise s odmítnutím, nepříjemným chováním pracovníků škol nebo přímo diskriminací je potřeba to řešit co nejdříve. Neustupujte diskriminaci a volte školu podle svého nejlepšího očekávání. Škola musí zajistit vašim dětem bezpečné a příjemné prostředí. Nesmí dopustit šikanu a rasistické útoky.

Kamas lačhe škola? – Džas pre IQčko!

Romale, dža andre lačhi škola!

Příloha: 
Facebook Twitter Youtube More...