Kdo přispívá k zaměstnanosti Romů?

Ocenění zaměstnavatelů, kteří se nebojí zaměstnat etnické menšiny

Zástupci čtyř významných společností na trhu práce, tj. AC AERO s.r.o.; dm drogerie markt s.r.o.; Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. a HAVI Logistics, s. r. o. si v Residenci primátora hlavního města Prahy převzali certifikáty Ethnic Ethnic Friendly zaměstnavatel. Tyto certifikáty oceňují zaměstnavatele, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

Koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel byla vytvořena organizací IQ Roma servis, o. s. na podporu zavádění kultury rovného přístupu k etnickým menšinám v České republice. K udělování značky dochází od poloviny roku 2007, a ačkoliv byla koncepce původně aktivně šířena pouze v regionálním měřítku Jihomoravského kraje, již v prvním roce své existence se objevila poptávka i od zaměstnavatelů z dalších krajů České republiky.

Získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je však striktně podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření přímo v konkrétní firmě, jehož cílem je nejen zjistit stav organizační kultury v této oblasti, ale často také po dohodě s vedením navrhnout možné změny, či opatření pro její posílení.

Aktuálně ocenění zaměstnavatelé mají pracovní týmy složené se zaměstnanců různých národnostních či etnických menšin. Například AC AERO s.r.o. zaměstnává odhadem více než 60 % osob jiného než majoritního etnika.  Společnost dm drogerie markt s.r.o. začala po získání certifikátu intenzivně spolupracovat s Centrem poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servisu a v posledních třech měsících zaměstnala 4 jeho klientky.

„Máme radost, že význam rovných příležitostí na trhu práce je více trendy. Svědčí o tom rostoucí počet zájemců, tudíž i samotných nositelů značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. K dnešnímu dni máme v různých městech České republiky již 60 Ethnic Friendly zaměstnavatelů, z toho jsme dnes certifikovali 4 a již další dva jsou v pozici žadatele“, vyjádřil se Daniel Jakeš, koordinátor značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Narůstající počet Ethnic Friendly zaměstnavatelů, i to, že  drogerie markt s. r. o. začala intenzivně spolupracovat s IQ Roma servisem, je velmi pozitivní zpráva zejména pro klienty Centra poradenství a zaměstnanosti (IQ Roma servisu), kterých bylo do poloviny měsíce října přes 350.

Letošní certifikaci uspořádalo v rámci realizace projektu Vzájemně bez předsudků a při příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě, občanské sdružení IQ Roma servis. Certifikáty, umožňující zaměstnavatelům užívat značku Ethnic Friendly zaměstnavatel, si zástupci jednotlivých společností převzali za účasti Jana Dobeše, náměstka ministra práce a sociálních věcí, Andrey Baršové, ředitelky odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR, Martina Dlouhého, člena Rady hlavního města Prahy a Sonnet Frisbie, zástupkyně US Embassy.

Podporu značce Ethnic Friendly zaměsntavatel vyjádřili i prostřednictvím záštity certifikace Ethnic Friendly zaměstnavatelů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, primátor hlavního města Prahy a US Embassy. Prostory pro certifikaci bezplatně poskytl primátor hlavního města Prahy.

 

Příloha: 
Facebook Twitter Youtube More...