Kurz na případové konference

Akademie Diversitas letos poprvé nabízí vzdělávací kurzy zaměřené na případové konference

 

Zajímá vás metoda případových konferencí coby multidisciplinární spolupráce při řešení případu ohroženého dítěte? Chtěli byste proniknout hlouběji do jejich profesionální organizace a facilitace? Máte zájem rozvinout své silné stránky v přípravě a vedení případových konferencí? Tyto i další otázky týkající se tématu případové konference přivedly na začátku června do IQ Roma servisu pracovníky odboru sociálně-právní ochrany dětí a neziskových organizací nejen z Jihomoravského kraje na vzdělávací kurz v rámci vzdělávací instituce Akademie Diversitas. Kurz s názvem Profesionální organizace a facilitace případových konferencí aneb Jak to udělat, aby případová konference byla opravdu užitečná? vedly ve dvou dnech naše dlouholeté, v dané problematice zkušené lektorky Veronika Vaňková a Markéta Klečková. Kurz budeme pořádat opakovaně a těšíme se na další nové účastníky.

 

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...