Místní partnerství ve Vyškově po roce rekapituluje svou spolupráci

I díky tomu, že představitelé vyškovské samosprávy (jeden z partnerů projektu) se měli možnost přímo zúčastnit prezentace metod práce veldhovenského modelu, došlo v roce 2013 k dohodě o pravidelném setkávání odborníků samosprávy, státní správy a neziskového sektoru, kteří se nějakým způsobem podílejí na řešení situace sociálně vyloučených romských komunit ve Vyškově.

Pravidelná setkání, stejně jako v případě Veldhovenu, svolávala a organizovala nezisková organizace, která v dané obci poskytuje služby pro místní romskou komunitu (konkrétně tedy ve Vyškově to byla terénní sociální pracovnice IQRS, která zde pracuje již více než 5 let).

Jako politický zástupce obce se jednání zúčastňoval místostarosta, který má v kompetenci sociální oblast. Pravidelně byli na jednání přítomni také vedoucí a další pracovnice relevantních odborů městského úřadu – tedy odboru místního hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, zástupci místního úřadu práce a v průběhu roku se zapojila pracovnice další neziskové organizace – Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.

Obsahem setkávání bylo především řešení témat, se kterými se pracovníci různých odborů setkávají a kde je situaci nutno řešit průřezově ve spolupráci s více institucemi a organizacemi. Probírána byla dílčí témata nejen obecněji, na metodické rovině, ale řešeny byly také konkrétní klientské případy.

Podrobné informace o aplikovaném modelu i výstupy a zhodnocení roční spolupráce lze nalézt v metodickém listu (ke stažení níže v příloze).

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...