Pomáháme romským žákům vybrat si střední školu, která je bude bavit

Čt, 16/11/2017

Dobře si vybrat střední školu může být hodně těžké,  obzvlášť pro děti, jejichž rodiče střední školu nestudovali. Právě na ty jsou zaměřené lekce kariérového poradenství, které v minulých měsících ve spolupráci se základními školami organizovaly pracovnice Vzdělávacího programu Gendalos, který funguje v rámci IQ Roma servis, z.s..

Ve Vzdělávacím programu Gendalos podporujeme mladou  romskou generaci v cestě za vzdělávacími a profesními úspěchy. Z naší zkušenosti víme, že právě volba střední školy je pro romské žáky klíčová. Student se totiž rozhoduje nejen o tom, jaká bude jeho budoucí profese, ale hlavně o tom, zda se bude následujících několik let věnovat oboru, který jej opravdu baví a zajímá. Navzdory tomu se často setkáváme s tím, že mnoho romských studentů vybírá školu podle svých kamarádů nebo ze strachu, že bude studium příliš náročné,“ říká vedoucí programu Anežka Šintáková.

V rámci projektu Gendalos - už vím, čím budu! Usilujeme o  zvýšení informovanosti romských žáků o dalších možnostech studia, obsahu a náročnosti jednotlivých středoškolských oborů a také následných možnostech pracovního uplatnění. Během deseti lekcí jsme pracovali celkem se 127 žáky posledních ročníků tří základních brněnských škol: ZŠ Merhautova, ZŠ Osmec a ZŠ Vranovská. Zaměřili jsme se na oblasti, které mohou hrát v rozhodování o dalším studiu roli. Studenti si mohli vyzkoušet Test profesní orientace, měřit své silné a slabé stránky, zahrát si na personální agenturu či zjistit, které hodnoty jsou pro jejich budoucí zaměření určující. S největším ohlasem se setkala tříhodinová hra C'est la vie  (To je život), která žákům představuje úskalí, s nimiž se mohou setkat ve světě dospělých. Během hry si mohli žáci vyzkoušet, jak jejich budoucí život ovlivní kvalitní vzdělání, dobré zaměstnání nebo jisto bydlení. Všech deset proběhlých lekcí mělo společný cíl: pomoci studentům lépe se poznat a namotivovat je k tomu, aby jejich budoucí rozhodnutí bylo více informované. Věříme, že jen tak můžeme pomoci romským studentům na střední školy nejen nastupovat, ale hlavně se na nich udržet.

 

Za podporu lekcí kariérového poradenství děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 
Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...