Přečtěte si další číslo zpravodaje Roma MATRIX!

Roma MATRIX se již přiblížil do své poloviny a projektoví partneři shrnují první výsledky své práce.

Podrobnosti a novinky v Roma MATRIX partnerství si můžete přečíst v novém čísle projektového zpravodaje.

Ten je tentokrát více konkrétněji zaměřen a mapuje také projektové aktivity vybraného vzorku partnerů.

JEDEN ZE ČLÁNKŮ JE PROTO VĚNOVÁN ROVNĚŽ AKTIVITÁM NAŠÍ ORGANIZACE! TAK NEVÁHEJTE A ČTĚTE DÁLE!

Facebook Twitter Youtube More...