Předškolní děti se připravují na kvalitní vzdělávání

Pro rodiče s dětmi v předškolním věku a ve věku nástupu na základní školy provozuje IQ Roma servis na Vranovské 45 Centrum pro rodiče s dětmi. To je otevřeno 4 dny v týdnu od pondělí do čtvrtku v době od 8:00 do 16:00 hodin. Rodiče včetně budoucích maminek zde mají prostor setkávat se s ostatními rodiči a také poradit se s pracovnicemi centra ohledně péče o děti, jejich vzdělávání, vytváření vhodného prostoru pro život dítěte, rozvoje výchovných strategií či přípravy na narození dítěte.

Děti se v centru zapojují do skupinových lekcí, při kterých cvičíme, malujeme, hrajeme stolní hry, zpíváme nebo si čteme z pohádkových knížek a při tom rozvíjíme kognitivní funkce dětí, jejich jemnou a hrubou motoriku nebo například spolupráci ve skupině.

Podporujeme děti v jejich přípravě na nástup do mateřských a základních škol. Důraz na včasné vzdělávání je prevencí proti pozdějším problémům, se kterými se děti mohou během své povinné školní docházky potýkat a které jsou také jednou z příčin dohledu Orgánu sociálně právní ochrany dětí. Skupinové lekce pro děti ve věku 3 – 7 let se zaměřují se na biologický, psychologický a sociální rozvoj každého dítěte.

Při vymýšlení programu pro děti v centru se soustřeďujeme na dvě stěžejní otázky.

Čeho chceme při práci s dětmi dosáhnout?  V programu se snažíme směřovat k jasně vytyčeným cílům rozvíjejícím u dětí motoriku a koordinaci pohybu, poznávání a učení se, schopnost spolupráce a dalším.

S čím má dítě odcházet?  Chceme, aby si každé dítě díky lekcím osvojilo určité kompetence, tj. dovednosti, znalosti, schopnosti a hodnoty, které mu pomohou v dalším rozvoji jak pro úspěšné základní i střední vzdělávání tak pro každodenní život.

Respektujeme tempo, jakým se děti učí, a kolik toho jsou schopny zvládnout, protože každý dílčí úspěch dítěti pomáhá posouvat se a růst.

Inspirací pro práci s dětmi v Centru pro rodiče s dětmi je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

 

Klientské aktivity zaměřené na posílení kompetencí dětí pro vstup do mateřských a základních škol jsou realizovány v rámci projektu „Právo na rodinu – koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi" (č. 3640038), který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz).

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...