Rapid Re-Housing

Čt, 28/07/2016

Být Rapid Re-Housing

Počátkem bylo plánování, jednání, dotazování, projednávání….. a potom….. konečně jsme došli „na začátek“. Začal se realizovat projekt Rapid Re- Housing.

 

Cílem projektu je dát naději rodinám s dětmi, které žijí a ubytovnách, azylových domech či v jiné bytové nouzi  získat stabilní a důstojné bydlení. Jak vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015, v městě Brně neexistuje systém ekonomicky dostupného bydlení, které by lidem umožnilo skromné, ale důstojné, nezávislé a stabilní bydlení. Azylové domy jsou ve městě Brně dlouhodobě přeplněné a v naprosté většině případů neposkytují bydlení celým rodinám. Často se stává, že rodiny jsou navíc rozdělené, děti jsou v ústavní výchově a jejich návrat bývá podmínkou ustálené bytové situace rodiny. Výskyt chudoby na ubytovnách má řadu negativních dopadů na ubytované rodiny, sousedství i na veřejné rozpočty. V ČR dosud neexistuje příklad systémového přístupu k ukončování bezdomovectví rodin s dětmi. Projekt je financován z fondů Evropské unie.

 

V průběhu dubna proběhlo sčítání rodin v bytové nouzi na kterém se podílela řada pracovníků sociálních služeb a dobrovolníci. Z počtu 426 rodin, u kterých byly prokázány nedostatky v oblasti bydlení vylosovala Zdravotní a sociální komise Rady města Brna 150 rodin, které se účastní výzkumné části projektu z toho 50 rodin obdrží nabídku bydlení v sociálním bytě města Brna.

 

Pracovní tým ve složení terénních pracovníků IQ Roma servis, z.s. obdrželo od Zdravotní a sociální komise Rady města Brna jména prvních 10ti vylosovaných rodin. Jedná se především o matky samoživitelky. Tým pracovníků se sešel na schůzce a naplánoval postup pro předání oznámení, který dotyčným osobám sdělil, že byly vylosovaní.

Rozdělili jsme si adresy a vyrážíme ve dvojici za rodinami. V neočekávaném okamžiku oslovujeme vylosovanou a předáváme jí obálku, kterou otevře a v jediný moment jí změní život. Najednou jsme součástí velkých emocí, které tyto ženy dávají silně najevo, rozbrečí se, objímají nás a některé dokonce líbají na tvář. Jiné potlačují své emoce a neustále otevírají a zavírají oznámení. Znovu a znovu si čtou to, čemu nejsou schopni uvěřit, nevěří, že právě oni měli to štěstí. Žijí se svými dětmi v azylových domech, na ubytovnách, u příbuzných nebo známých v nelehkých podmínkách často i odděleně od svých dětí.

 

„Opravdu? Je to pravda? Já dostanu byt? Konečně budu bydlet společně s dětmi!“

 A my jím můžeme odpovědět: „Ano!“

Marie Giňová                                                                                                                                                                                          IQ Roma servis, z.s.

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...