Spolupráce se školami je náročná, má ale výsledky

Po, 13/02/2017

Spolupráce se školami je náročná, má ale výsledky

 

Skončil projekt s názvem „Gendalos odrazí k úspěchu“ dotovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Realizační období projektu zahrnovalo celý rok 2016 a o jeho naplnění se postarali pracovníci organizace IQ Roma servis zaštítění vzdělávacím programem Gendalos. Tento projekt umožnil mladým Romkám a Romům, setrvat v hlavním vzdělávacím proudu a zvýšil jejich šance na úspěšné absolvování střední školy. Projekt měl dopad na 104 žáků a studentů. Do projektu bylo zapojeno také 32 rodičů, 32 zástupců základních a středních škol a 18 dobrovolníků. Nejvíce se osvědčila spolupráce právě s rodiči, učiteli a dobrovolníky, která „odrazila k úspěchu“ 94% zapojených dětí.

 

Program Gendalos se zaměřuje na žáky 8. a 9. tříd a také na studenty středních škol, kteří pocházejí ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Projekt vychází ze studie, že předčasně ukončí střední školu 41% romských žáků, nejvíce pak v prvním ročníku (GAC 2010). Ukazuje se, že na úspěch těchto mladých lidí má pozitivní vliv hned několik faktorů: vhodný výběr studijního oboru, podpora ze strany rodičů, komunikace se školou (ZŠ i SŠ), pomoc se zvládnutím učiva a přípravou na přijímací zkoušky, finanční podpora při nástupu na SŠ. Právě s absencí jednoho či více těchto prvků u cílové skupiny projekt „Gendalos odrazí k úspěchu“ pracoval. Jeho nabídka obsahovala individuální profesní poradenství i skupinové lekce karierového poradenství na školách, skupinové i individuální doučování, mentoring a individuální poradenství s pracovníkem IQ Roma servis. Zapojení žáci a studenti měli také možnost účastnit se společných pravidelných motivačních setkání, která jim umožnila poznat někoho, kdo již na střední, popřípadě vysoké škole uspěl a mohou se s ním ztotožnit.  V neposlední řadě projekt inicioval také vznik podpůrné skupiny rodičů.

 

„V celém procesu je zásadní budování vztahů provázané s posilováním důvěry a vzájemného porozumění. To se týká všech zapojených do projektu. Je to velmi náročné a vzniklá spojení jsou často křehká. Asi nejvíc máme co dohánět ve spolupráci se školami. Vnímám to jako podstatné, protože věřím, že se můžeme vzájemně doplňovat a obohacovat.“ říká Anežka Šintáková, vedoucí Centra vzdělávání a profesních ambicí. Projekt nabídl základním školám ve vyloučené lokalitě možnost využít návazné lekce karierového poradenství pro 8. a 9. třídy. Celkem se této aktivity zúčastnily 4 třídy na 2 ZŠ. Dále jsme základním a středním školám pomáhali v rámci individuální spolupráce nastavit komunikaci s rodiči žáků a studentů, popřípadě zajistit pomůcky na praxe na střední škole. Úspěšně jsme také poskytovali doučování, zájem byl především o matematiku. Celkem využilo doučování 32 žáků a studentů, 78 % doučovaných dětí si zlepšilo nebo udrželo známku, 82% podpořeným pomohlo projít do dalšího ročníku. Pedagogům byl také nabídnut workshop Co s tím žákem, zaměřený na teoretický i praktický vhled do problematiky práce se sociálně, kulturně i ekonomicky vyloučenými žáky. „Zatím je iniciativa ohledně spolupráce se školami hlavně na naší straně. Hledáme různé způsoby jak se školami co nejefektivněji komunikovat. Doufám, že vzájemnou součinnost podpoří i naše dobré výsledky,“ dodává Anežka Šintáková.

 

Více informací o programu Gendalos můžete najít na jeho webových stránkách (http://gendalos.cz/) a na oficiální FB stránce (https://www.facebook.com/program.gendalos).

Facebook Twitter Youtube More...