V jedné lavici

Nechte (své) děti sedět v jedné lavici a vzdělávat se společně
 
Dne 2. června 2013 představí IQ Roma servis svou novou kampaň V jedné lavici, zaměřenou na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu společného vzdělávání dětí romských i neromských. Akce k zahájení kampaně proběhne v Lužáneckém parku ve městě Brně v rámci festivalu Kontejnery k světu, pořádaného občanským sdružením K světu.

IQ Roma servis bude v neděli 2. června 2013 od 10.00 do 15.00 v brněnském městském parku Lužánky prezentovat novou kampaň V jedné lavici. Prostřednictvím obytného kontejneru vytvoří prostor pro představení hlavní idey kampaně. Součásti prezentace budou příklady romských dětí úspěšných ve vzdělávání, plakáty nesoucí hlavní myšlenku kampaně a také aktivity pro mladé návštěvníky parku (taneční workshop tradičních romských tanců, výtvarné aktivity, malování na obličej, …). Kampaň v Jedné lavici je realizována ze zdrojů soukromé nadace Open Society Fund Praha, bude probíhat dlouhodobě až do května 2014, s cílem nejen informovat, ale také vyvolat diskuzi a hledat společná řešení.

 

Kampaň „V jedné lavici“ si klade za cíl oslovit majoritní rodičovskou veřejnost a informovat je o situaci ve vzdělávání romských dětí, poukázat na vliv jejich postojů a otevřít otázku společného konstruktivního a všestranně výhodného řešení. IQ Roma servis ve své dlouholeté praxe poukazuje na nevýhody segerovaného vzdělávání, které v České republice stále existuje.

Segregovaně vzdělávány jsou v České republice stále ve velké míře romské děti, ať už se jedná o ZŠ praktické nebo o školy s velkým procentem romských žáků. Segregace ve vzdělávání snižuje kvalitu vzdělání dětí a především jejich schopnost udržet se na dalším stupni vzdělávání. Snížená úroveň vzdělání pak zapříčiňuje malé šance na uplatnění na trhu práce, zvýšení životní úrovně a tím udržuje či prohlubuje sociální vyloučení dalších generací Romů v ČR.

Místní rodičovská veřejnost se stává jedním z důležitých a nesnadno ovlivnitelných aktérů přispívajících k segregaci romských žáků v českém školství.

Jako příčinu tohoto problému vnímáme obavy a předsudky, které si majoritní společnost nese vůči Romům již od jejich útlého věku. Při zápisech či třídních schůzkách nevidí malé dítě, které má právo na kvalitní vzdělání, ale Roma, který bude „problémem“ pro školu, učitele i spolužákySvůj postoj často obhajují snahou dát svému dítěti to nejlepší. Neuvědomují si však, že cíleně podporují vytváření segregované, sociálně vyloučené skupiny obyvatel a současně ukazují svým dětem, že je to v pořádku. Další příčinou je neopodstatněná obava příliš velké koncentrace Romů na škole, ale ve skutečnosti jde právě o opak, poměr by měl být přirozený, rozložený na všech mainstreamových školách.

IQ Roma servis se prostřednictvím kampaně snaží citlivě zpřístupnit náhled a argumenty této situace, jejich důsledků a možnosti řešení místní rodičovské veřejnosti a získat si její pozitivně naladěnou část pro hlubší informační vtažení, spolupráci a další podporu. Mezi nástroje kampaně budou patřit audiovizuální materiály, články, besedy a společné akce romských i neromských dětí a rodičů.

 

„Chceme společně dohodnout optimální aktivity a podpořit snahy řešení všech aktérů v problematice romských dětí - rodičů z komunity, škol, pedagogů, zákonodárců, zřizovatelů, spolužáků atd. Na konkrétních životních příkladech a příbězích ukážeme rizika běžných postojů a zprostředkujeme nový náhled a potažmo praktický postoj, protože bez otevřenosti, pomoci a pochopení širší rodičovské komunity jsou šance na změnu postavení Romů obecně velmi malé. Chceme otevřít debatu o budoucnosti celé generace dětí, o jejichž osudu se rozhoduje již v 6 letech a učinit toto téma důležité pro neromské rodiče, stejně jako pro ty romské“, dodává Veronika Vaňková, vedoucí programu Pro Rodiny.

 

Kampaň je realizována ze zdrojů soukromé nadace Open Society Fund Praha.

 

Kontakt:

Jan Milota

zástupce programu Pro Rodiny

tel.:  608 234 121

jan.milota@iqrs.cz

IQ Roma servis, o. s.

Vranovská 45

614 00  Brno

 

Facebook Twitter Youtube More...