Vzdělávání v Gendalosu s létem nekončí

Čt, 03/08/2017

Jeden by řekl, že práce pedagogického pracovníka s romskými středoškoláky utichá koncem školního roku s rozdáním závěrečných vysvědčení a uzavřením všech známek. Ne tak ale v našem vzdělávacím programu Gendalos, jehož tým nachystal na léto pestrý program, který umožňuje studentům užít si léto trochu jinak. I o prázdninách se scházíme, bavíme se a stále se učíme něco nového.

Ještě než jsme se naplno pustili do letních radovánek, oslavili jsme společně všechny úspěchy a radosti, které nás v tomto školním roce potkaly. Na společném vrstevnickém setkání studentů Gendalos jsme tak konečně nejen vyfotili velkou skupinovou fotku našich studentů, ale také se zamysleli nad tím, co se nám všechno v uplynulém školním roce podařilo." Podařilo se mi přimět další lidi k tomu, aby se zamysleli nad Romy a lépe je poznali." „Úspěšně jsem dokončil základní školu." „Dostala jsem se na gymnázium,“ objevovalo se na vzkazech, které jsme společně lepili do velké nástěnné koláže.

O prázdninách se s „Gendalosáky“ chystáme hlavně na zprovoznění společné klubovny, která se nachází na Cejlu, v lokalitě, kde mnoho našich studentů bydlí a místo dobře zná. Nápad vybudovat společné místo setkávání a odpočinku pro romské středoškoláky rostl v našich hlavách už delší dobu. Díky uvolnění prostoru po posilovně Roma Gym na Cejlu 49, která se přesouvá do větších prostor na adresu Bratislavská 62, získal konkrétní obrysy. Se studenty se chystáme prostor v létě vymalovat a zvelebit, čeká nás tu několik workshopů na témata, jako jsou prezentační a komunikační dovednosti, online bezpečnost, výtvarná dílna nebo příprava na pracovní pohovory a ucházení se o místo. Na konci prázdnin pak proběhne slavnostní otevření klubovny, na které už teď vymýšlíme občerstvení :-)

Během parných prázdninových dnů rozhodně nezůstaneme jen v Brně, ale vypravíme se také objevovat nová místa. Pro studenty našeho programu chystáme také zážitkový příměstský tábor zaměřený na rozvoj měkkých dovedností. Jeho součástí bude také společné letní opékání na brněnské přehradě, ke kterému se připojí i rodiče našich studentů.

S blížícím se začátkem školního roku budeme jako každý rok pomáhat našim studentům zajistit finance na jejich studium. Na konci prázdnin zasedá tříčlenná komise, která pravidelně přerozděluje finance z našeho vlastního stipendijního fondu těm studentům, pro které by finance mohly být překážkou v dalším studiu. Studenti programu Gendalos si tak díky naší podpoře mohou zakoupit oblečení na praxi, učebnice nebo třeba obědy ve škole a namísto běhání pro brigádách se tak v klidu soustředit na přípravu do školy.

Naši práci s romskými středoškoláky bychom nemohli dělat bez našich skvělých sponzorů, kteří nám věří a podporují nás. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy děkujeme za podporu vrstevnických setkání romských studentů, setkání rodičů a aktivit zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Velmi si vážíme také podpory Nadace Albatros, díky níž můžeme mimo jiné realizovat aktivity zaměřené na prezentační dovednosti a rozvoj kompetencí pro ucházení se o pracovní místo. Nadace Albatros, stejně jako MONETA Money Bank a Nadační fond Albert finančně podporují také náš stipendijní fond.

Díky podpoře ČSOB Nadačního programu vzdělání podporujeme naše studenty v bezpečném používání internetu. Za finanční podpory Úřadu vlády ČR zvyšujeme zájem o budoucnost a vzdělání dětí ve vyloučených lokalitách Brna skrze komunitní práci s romskými studenty a jejich rodiči.

 Děkujeme!

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...