Dluhy jako dárek s (velkou) přirážkou

Občanské sdružení IQ Roma servis realizovalo v prosinci 2008 v Jihomoravském kraji kampaň zaměřenou na problematiku zadluženosti a prevenci jejího vzniku. Jejím cílem bylo zvýšení informovanosti o rizicích půjček a povědomí o možných řešeních zadluženosti.
 
Součástí kampaně se stal workshop Sociální práce se zadluženou rodinou vedený právničkou IQ Roma servisu JUDr. Veronikou Lovritš pro sociální pracovníky z obcí JMK, azylových domů či neziskových organizací (celkem 25 účastníků). Setkání mělo otevřít cestu k uvažování o možných konkrétních krocích sociálních pracovníků ve prospěch zmírňování a prevence předlužení klientských rodin, se kterými se setkávají. 
Na toto informační setkání sociálních pracovníků navazovala rozsáhlá distribuce informačních letáků a plakátů, seznamujících veřejnost s modelovými vzory řešení problémů s dluhy a informujících o místech, kam se lze obrátit pro radu. - letáky Výhodnápůjčka, Jana a její trápení (s mnoha dluhy) a Robert, muž činu (s dluhy na nájemném). Velkoformátové plakáty s modelovými příběhy (kasuistikami) osob, které se z různých důvodů dostali do problémů s dluhy, byly rozmístěny ve veřejných institucích v Jihomoravském kraji. 
 
Důvodem pro realizaci kampaně je situace v oblasti poskytování finančních produktů spotřebitelům, která výrazně předběhla právní regulaci i vzdělávací systém. V současné době se na trhu pohybují nepoučení (finančně negramotní) spotřebitelé, kteří nejsou právním systémem dostatečně chráněni před problematickými podnikatelskými praktikami a svými vlastními neuváženými rozhodnutími. Nejen v souvislosti s vánočními svátky (tedy období častého vzniku tzv. komerčních dluhů), proto zahájilo občanské sdružení IQ Roma servis preventivní kampaň, jejímž smyslem je omezit tyto negativní jevy. 
V posledních letech dochází ke stále rychlejšímu tempu zadlužování českých domácností. Mezi roky 2002 a 2007 se celková zadluženost zvýšila o více než 400%. Půjčování peněz samo o sobě není problémem, naopak. Podporuje spotřebu a tím také růst ekonomiky. Ovšem ve fázi, kdy dlužníci přestávají být schopni své závazky splácet a takových případů geometrickou řadou přibývá, stává se půjčování peněz rizikovým společenským jevem a předlužení (tedy situace, ve které domácnost dlouhodobě, více než tři měsíce, není schopna splácet podstatnou část svých závazků), začíná mít negativní vliv na společnost. 
Ačkoliv se dle odborníků největší riziko opožděného splácení vyskytuje u osob mezi 30 – 45 lety s hrubým měsíčním příjmem domácností mezi 20 000,- až 25 000,- Kč, velmi ohroženou skupinou společnosti, které hrozí pád do předlužení, jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mj. kvůli svým nízkým příjmům, neexistenci finančních úspor, malé znalosti procesů a alternativních možností řešení dluhů 
 
Kampaň byla realizována s podporou Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.