Ušlapte své předsudky!

Kampaň na podporu boje proti předsudkům vedena organizací IQ Roma servis od září do konce roku 2008 v Brně. 
Mezi hlavní aktivity patřilo uveřejnění příběhů mladých lidí, kteří se setkávají s diskriminací a předsudky pro svůj romský původ. Tyto příběhy byly umístěny na zastávkách a v hromadných dopravních prostředcích města Brna. 


Součástí projektu byly dále happeningy ve veřejných prostorech (Alfa pasáž, Knihovna Jiřího Mahena). Na happeninzích byly uskutečněny lekce divadla Fórum, následovány diskusí s žáky středních škol (Biskupského gymnázia Brno a Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše) i širší veřejností a vepisováním předsudků do papírových šablon otisků bot připevněných na zemi pro jejich následné ušlapávání. 


Tyto aktivity doplnila výstava „Jak to vidím Já…“, skládájící se z černobílých fotografií a krátkých dokumentárních cyklů ze všedních dnů autorů - mladých Romů ve věku od 10-18 let, uživatelů vzdělávacích a motivačních služeb IQ Roma servisu. 
Podpůrnou aktivitu představovala dotazníková šetření proběhlá spolu s besedami na středních školách a šetření postojů veřejnosti vůči Romům formou symbolického odhazování předsudků do košů na tramvajových zastávkách v Brně.

Kampaň proběhla v rámci projektu realizovaného za finanční podpory Úřadu vlády ČR, Open Society Institute a EU (program EU Mládež v akci).