Člověk i společnost se posune dál, otevře-li se pravdě, i když má mnoho podob a není černobílá.

V reakci na opakující se a přetrvávající názory, že diskriminace, jakožto problém v české společnosti, vlastně neexistuje (viz např.: http://video.aktualne.cz/dvtv/diskriminace-v-cr-je-virtualni-problem-nez...) a pro vykreslení objektivnějšího a realističtějšího obrazu stavu společnosti, bychom se rádi podělili o naše konkrétní zkušenosti z praxe. 
 
IQ Roma servis je nezisková organizace a poskytovatel ze zákona registrovaných sociálních služeb, jež od roku 2003 poskytuje podporu potřebným rodinám s dětmi, zabývá se vzděláváním, zaměstnaností a také sociálním poradenstvím. Mnozí naši klienti (ca 1500 osob ročně) jsou Romové. V  našem Centru poradenství a zaměstnanosti poskytují kvalifikovaní sociální pracovníci a právníci odborné sociální poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci, pomáhají jim s hledáním bydlení a zaměstnání a podporují jejich kompetence. Dlouhou dobu se naše organizace tématu diskriminace nevěnovala, nicméně na základě opakujících se četných podnětů ze strany zájemců o službu i klientů (od roku 2014 jsme poskytli odborné poradenství v oblasti diskriminace 124 klientům), jsme v zmíněném Centru poradenství a zaměstnanosti v roce 2014 vyhradili přibližně poloviční úvazek právníka, který se problematikou diskriminace s klienty více odborně zabývá. 
 
Pokud se zájemce o službu domnívá, že došlo k diskriminaci a tuto situaci se rozhodne řešit (což je v praxi spíše výjimka než pravidlo), je úkolem našeho právníka nejdříve vysvětlit možné oběti diskriminace, co je dle platných právních předpisů za diskriminaci považováno, a co již nikoliv. Je pravdou, že ne vždy se totiž osoba setkala s diskriminací ve smyslu antidiskriminačního zákona. Když pomineme nedůvěru, stud z ponížení, nedostatek zdrojů a s tím spojenou neochotu a slabou výdrž obětí skutečnou diskriminací řešit, je nízká informovanost o tom, co diskriminací je, a co nikoli jedním z dalších problémů praxe. Pokud se však osoba skutečně stala obětí diskriminace, poskytne jí náš právník odborné poradenství, nastíní možnosti řešení, podpoří řešení primárně prostřednictvím k tomu oprávněných státních institucí a  vysvětlí, jakými důkazy je vhodné diskriminaci doložit apod. Obstarání důkazu, který prokazuje diskriminaci například na základě etnického původu, je ovšem velmi náročný úkol. 
I přes výše zmíněné problémy a přes to, že naše organizace má v přímé práci pouze regionální působnost, navíc je schopna vyčlenit pouze velmi nízké kapacity (maximálně 1 poloviční úvazek), jež se tématu diskriminace systematičtěji věnují, se nám podařilo některé diskriminační praktiky prokázat: 
 
1) Docílili jsme soudně schváleného smíru v případu žaloby na diskriminační jednání zubařky, která odmítla zaregistrovat naše klienty na základě jejich etnického původu. Naši klienti dostali odškodné ve výši 30.000,- Kč. (2015). 
 
2) Oprávněnou pokutu od České obchodní inspekce za své diskriminační jednání dostaly dvě realitní kanceláře, kdy každá dostala pokutu 20.000,-. Realitní kanceláře nechtěly pronajímat byty Romům.
 
 
3) Jihlavskému klubu, který odmítl vpustit Romy, udělila Česká obchodní inspekce pokutu 200.000,- Kč
 
4) V praxi se navíc prokázalo mj. například toto:
- Diskriminační jednání některých brněnských klubů, které odmítly vpustit Romy
 
 
Kromě toho, že se chceme aktivně podílet na tolerantnější a informovanější společnosti, si přejeme, aby byli v této oblasti vnímavější a uvědomělejší jak státní činitelé, tak i my běžní občané. Protože i tato míra spravedlnosti podporuje motivaci Romů zlepšovat svou životní situaci, patřit, respektovat a zapojovat se do společnosti. A to si snad všichni na všech stranách politického i společenského spektra přejeme. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IntrLKSJLnQ - odkaz na video (diskriminace)
 
 
Mgr. Katarína Klamková, ředitelka
 
IQ Roma servis, z.s.
Vranovská 846/45
614 00 Brno
 
Po, 05/09/2016
Facebook Twitter Youtube More...