IQ Roma servis nepodporuje přijetí profesního zákona pro sociální pracovníky

IQ Roma servis nesouhlasí a nepodporuje přijetí zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře, který připravuje MPSV. Považujeme ho za zástupný - přinášející stabilní příjmy specifickým vzdělavatelským apod. subjektům a hlavně za zbytečný - kvalita sociální práce je dána, kromě vzdělání a dovedností, osobním individuálním přístupem a rozvojem sociálního pracovníka, kvalitou a důsledností jeho vedení a uplatňováním standardů kvality a etiky v praxi a jejich zpětné interní i externí kontroly (inspekce). Stávající regulace zákona 108 (ZOSS) směrem ke kvalitě a standardům  by měla platit pro sociální pracovníky obecně a dostatečně. Hodnota sociální práce má růst paralelně se zkvalitňováním a reformou společenské a politické kultury ČR přirozeně, nikoli zákonem.

Přijetí zákona má být projednáváno v září, vyzýváme všechny zodpovědné osoby a orgány, aby svou energii a kapacity zaměřili do důležitějších systémových reforem a jejich kvalitního nastavení.  

Příjemně vám to objasní mimo jiné tento článek: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/jan-cerny-pozarne-socialni-hlasice

Facebook Twitter Youtube More...