Názory a stanoviska

13
Úno

Podpora Anny Šabatové na post Ombudsmana

Autor: ivona.parciova

Připojujeme se k Platformě za lidská práva pro podporu Anny Šabatové. IQ Roma servis o.s. podporuje na post Veřejného ochránce práv Annu Šabatovou.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
13
Pro

Position paper - Case management v práci s rodinami. Spolupráce IQ Roma servisu s dalšími odborníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí

Autor: admin
Case management je systém koordinované spolupráce mezi odborníky a poskytovateli sociálních služeb pracujícími s ohroženou rodinou. Smyslem case managementu je nastavení jednotného postupu spolupráce odborníků, s jasnými pravidly, který povede k efektivní podpoře ohrožené rodiny – ke stabilizaci její sociální situace a jejímu zplnomocňování. Cílem je rodina, která využívá své přirozené zdroje a již nepotřebuje pomoc sociálního systému či alespoň v její minimální míře.
Projekt: 
Vzájemně bez předsudků
Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
13
Pro

Position paper - Financování a udržitelnost poskytování sociálních služeb

Autor: admin
Přestože již více než 10 let existuje možnost čerpat finanční prostředky na sociální služby z Evropského sociálního fondu, přikládáme velký důraz právě financování z ministerstva, krajů a obcí.
Projekt: 
Vzájemně bez předsudků
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
13
Pro

Position paper - Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí

Autor: admin
Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního vyloučení. Nízká úroveň vzdělání výrazně snižuje šance na trhu práce a tím na životní stabilitu spojenou s bydlením a ekonomickou situací rodin. Velká část romských rodin žije v podmínkách sociálního vyloučení a jejich šance na změnu snižují mimo jiné ztížené podmínky právě pro vzdělávání jejich dětí.
Projekt: 
Vzájemně bez předsudků
Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky