Novinky

30
Srp

Vyšla Zpráva o činnosti 2012

Vyšla nová zpráva o činnosti IQ Roma servis, o.s. za rok 2012.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Mateřské centrum - aktivity, služby, výstupy

Poradenství v oblasti zdravotní péče a zdravého životního stylu pro malé děti a rodiče. Poradenství realizované průběžně pracovníky projektu při individuální práci s klienty a formou pravidelných vzdělávacích bloků a přednášek expertů pro zvýšení úrovně znalostí a kompetencí v nových trendech, preventivních aktivitách a znalostech zapojených klientů. Přípravné kurzy pro budoucí maminky. Individuální práce i skupinové workshopy zaměřené na aktivní rodičovství. Ekonomie domácnosti. Pracovníci budou spolupracovat s klienty při finančním plánování, tak aby byla minimalizována rizika ohrožení rodiny z důvodu ekonomické nekompetentnosti a předlužení. Společné aktivity matek s dětmi ve věku 0-2 roky. Společné aktivity matek s dětmi využívající nejnovější trendy při výchově dětí ve věku 0-2 roky. Příprava na vstup do školy a volnočasové pro děti ve věku 3-6 roků. Individuální i skupinová práce vzdělávacího charakteru a volnočasové aktivity za využití metod osobnostního rozvoje a speciální pedagogiky s cílem napomoci bezproblémovému vstupu dětí do základních škol. Na službu budou navazovat aktivity organizace zaměřené na práci s dětmi – žáky škol. Do aktivit budou zapojeni i rodiče dětí s cílem nabýt nové kompetence pro vlastní výchovu svých dětí. Přímá podpora. Vzhledem k ekonomické situaci zapojených osob budou součástí projektu i aktivity přímé podpory, kdy matkám s dětmi budou zprostředkovány pobytové a zájmové aktivity pro zvýšení zapojení do mainstreamingového proudu aktivit pro matky s dětmi (např. společné plavání rodičů s dětmi, vzdělávací pobyty, cvičení pro matky s dětmi, atp.).
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Zapojené organizace

Projekt: 
Roma MATRIX projekt se zaměřuje na spolupráci partnerů z různých sektorů. Partnerství tak zahrnuje organizace regionální i místní samosprávy, neziskové organizace, firmy ze soukromého sektoru a akademický pracoviště.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Role IQ Roma servisu v projektu Roma Matrix

Projekt: 
IQ Roma servis se bude podílet na realizaci šesti (z celkem 12) projektových aktivit, dotkne se tak všech tří hlavních linií práce. Monitoring, prevence a řešení odškodnění obětí rasismu a diskriminace. Boj s rasismem skrze inkluzivní aktivity. Kampaň pro veřejnost a šíření pozitivního obrazu Romů.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky