Novinky

29
Srp

Pravidelné kampaně v rámci terénní práce

Odborní pracovníci zapojení v projektu Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna se ve spolupráci s ostatními pracovníky organizace IQ Roma servis podílejí na realizaci pravidelných průřezových kampaní, zaměřených na palčivá témata v klientské práci.
 
Na počátku roku, tj. v lednu a únoru 2012, proběhla kampaň Dža andre lačhi škola neboli Jdi do dobré školy. Jejím cílem je především upozorňovat a aktivizovat rodiče, aby nedávali své děti do segregovaných škol, které jsou zpravidla nejblíže místu jejich trvalého bydliště.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Komunitní akce na ulici Cejl

Za spolupráce projektových pracovníků byla v letních měsících realizována komunitní akce. Konala se dne 12. 7. 2012 v prostorách dvorního traktu na ulici Cejl 49, a to od 13.00 do 17.00 hod. 
 
Jejím hlavním cílem bylo informovat nájemníky o rizicích vyplývající z podepisování smluv od podomních prodejců. Dle zpětné vazby se jej podařilo naplnit. Nájemníci se sami doptávali na různé informace. Chodili za sociálními pracovníky a právníky ještě poté, co již skončila prezentace.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Projektové aktivity zaměřené na mládež

V rámci projektu „Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna“ jsou žadatelem IQ Roma servis, o.s. průběžně realizovány aktivity zaměřené na mládež (cílová skupina klientů od 15 let). Jejich náplní je jak poradenská oblast a školní problematika, tak rozvojová a preventivní témata. S klienty je spolupracováno zejména prostřednictvím terénní práce.
 
V uplynulém období spolupracovali pracovníci IQ Roma servisu s mladými klienty v několika hlavních oblastech.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Prevence zadlužení ve městě Brně

V květnu 2011 byl zahájen tříletý projekt Prevence zadlužení. Na projektu spolupracuje úřad městské části spolu s neziskovými organizacemi, mezi nimiž je i IQ Roma servis, o.s. Cílem projektu je prevence a snižování zadluženosti na nájemném v obecních bytech.

Více informací naleznete v přiloženém článku, který byl uveřejněn v časopise romano hangos (dvojčíslo 8-9, 4.8.2011, ročník 13).

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky