Krok po kroku z dluhů

Paní Anna je v částečném invalidním důchodu a její manžel pracuje. Dříve nepotřebovali pomoc sociálních pracovníků, ale v roce 2013 manžel klientky onemocněl. S poklesem příjmů přišly první potíže – především s úhradou nájemného, poplatků spojených s bydlením a komerčních úvěrů.

Paní Anna se na terénní pracovnici obrátila v době, kdy měla neuhrazené dva nájmy, vedle toho byla domácnost odpojena od dodávek elektřiny. Její manžel začal mít potíže s pravidelnými splátkami úvěru.

Dohodnuté kroky tedy směřovaly ve třech liniích:

1. Udržení bydlení

2. Splácení dluhu za energie

3. Splácení úvěrů

Udržení bydlení

Paní Anna s manželem bydlí v nájemním bytě, jehož majitelem je město. Má smlouvu na dobu určitou, kterou je třeba každý rok prodloužit na základě žádosti. Pracovnice klientku motivovala k řešení situace a podporovala ji v tom, aby si sama zašla vyjednat splátkový kalendář s tím, že vysvětlí, jak se do potíží dostala.
Klientka se na bytový odbor vypravila a situaci vysvětlila – setkala se s pochopením a dohodla si takové splátky, které byly přijatelné jak pro věřitele, tak pro ni. Nájemní smlouva byla tentokrát prodloužena o půl roku – s tím však klientka počítala. Pokud bude řádně hradit tak, jak se dohodla, smlouva bude prodlužována v kratších intervalech a poté, co celý dluh uhradí, bude zase prodloužena na jeden rok. Toto jednání je od pracovníků města velmi vstřícný krok – sami si totiž uvědomují, jak těžká může být situace jejich nájemníků a samozřejmě i to, že pokud dojde k ukončení nájemní smlouvy, je těžší pohledávku vymoci. Pokud se nájemník dostane do potíží s úhradou nájemného, situaci chce řešit a dohodne si přijatelný splátkový kalendář, město  mu vyjde vstříc.

Splácení dluhu za energie

Paní Annu kontaktovala vymahatelská společnost s tím, že dluh pro věřitele nyní vymáhá. K samotnému dluhy si jako své náklady naúčtovala téměř tři tisíce korun.
Pracovnice zavolala poskytovateli energie, vyžádala si číslo účtu, na který může klientka splácet a dohodla pro klientku přijatelné splátky tak, aby dluh uhradila během čtyř měsíců. Poté sepsaly s klientkou vymahatelské společnosti dopis, ve kterém ji informovaly, že klientka bude hradit původnímu věřiteli s tím, že pokud jí bude věřitel chtít naúčtovat nějaké další poplatky, bude je chtít řádně vysvětlit. Smlouva, kterou má původní věřitel s vymahatelskou společností se jí nijak netýká, klientka hradí původnímu věřiteli a nároky vymahatelské společnosti plnit nebude.

Během čtyř měsíců se paní Anně podařilo dluh uhradit, dodavatel energie ji znovu připojil k distribuční síti. Náklady, které po klientce požadovala vymahatelská společnost si věřitel neuplatnil, a klientka je tedy nehradila.

Splácení úvěru

Klientčin manžel si v minulosti vzal úvěr od banky. Hradil řádně, ale v době, kdy onemocněl, začal mít s úhradami potíže. Vzpomněl si ale, že když si úvěr bral, pravděpodobně si sjednal a hradil pojištění proti neschopnosti splácet. Společně s pracovnicí kontaktovali pojišťovnu a ukázalo se, že jeho pojištění se skutečně vztahuje i na nemoc. Klientčin manžel tedy uplatnil svůj nárok, zaslal pojišťovně veškerou dokumentaci, kterou požadovala, s pomocí pracovnice vyplnil formulář a pojišťovna jeho nárok uznala. Po dobu nemoci budou tedy splátky hrazeny z jeho pojištění.

Paní Anna a její manžel nenechali svou nepříznivou situaci dojít tak daleko, že by přišli o bydlení či se dostali do exekuce. Protože byli motivováni své problémy řešit aktivně, v průběhu půl roku se podařilo jejich situaci stabilizovat.

Nyní paní Anně zbývá doplatit poslední splátku dluhu na nájemném, soustředí se na manželovo zdraví a je v kontaktu s pracovnicí. Daří se jí docela dobře a je ráda, že se z problémů dostala. Pracovnice si ale uvědomuje, že vzhledem k nízkým příjmům se může situace opakovat. V současné době není možné příjem navýšit, s klientkou se tedy dohodla na pravidelném monitoringu, aby se případné problémy začaly řešit ihned.

 

Autorka: Silvie Elsnerová, terénní pracovnice pro JMK, IQ Roma servis

 

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...