Mentoring

Klientka R. navštěvuje IQ Roma servis od listopadu 2013, kdy přišla, protože nastoupila na střední školu a přechod pro ni byl velmi náročný. Studuje Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb Brno, obor Prodavač. Měla velmi špatné známky a největší problém pro ni představovala matematika a předměty s ní spojené. Také v kolektivu se necítila dobře, chyběly jí kamarádky ze základní školy a měla pocit, že spolužáky není přijímána. S klíčovou pracovnicí si klientka stanovila za hlavní cíl zlepšit známky a dále se úspěšně se zapojit do kolektivu. Klientka je motivovaná do studia, uvědomuje si význam vzdělání a školu by ráda úspěšně dokončila.

Klientka si ve škole pomalu zlepšovala prospěch a také se více zapojovala do kolektivu, jelikož chtěla na sobě pracovat intenzivněji, nabídla jí klíčová pracovnice možnost spolupracovat s individuálním mentorem. Klientka měla nejprve obavy. Společně podrobně probraly, co to je mentoring, kdo by mohl být jejím mentorem a na čem spolu budou pracovat. Jako hlavní cíl klientka opět definovala zlepšení známek ve škole. Maminka klientky byla také seznámena s podmínkami a smyslem mentoringu a se setkáváním dcery a mentorky souhlasila.

Během první schůzky byly obě slečny nesmělé. Domluvily se, co se budou doučovat, jak často a kde, vyměnily si telefonní čísla a opatrně pokračovaly k osobnějším tématům jako rodina, škola, spolužáci a trávení volného času. Po několika společných setkání klíčová pracovnice potkala obě dívky. Proměna byla očividná. Holky se spolu smály a vypadaly jako dva lidé, co se znají déle než pár měsíců. Klientka R. pracovnici popsala, jak se zlepšila ve škole, jak si i učitelé všimli proměny, kterou vyvolaly schůzky s mentorkou. Klientka se teď mnohem více hlásí, plní úkoly zadané během hodiny i domácí úkoly. Na písemky se připravuje a už jí nehrozí žádné propadnutí. Klientka sama to vyjádřila slovy: „Díky Bětce zase žiju, ve škole jsem mnohem aktivnější než kdy dřív, je to její zásluha, všechno od ní chápu a už se tolik nestydím.“ Mentorka zase oceňuje snahu klientky se zlepšovat a pracovat na sobě. Obě mají také radost, že si rozumí a můžou se spolu bavit i o důvěrných a osobnějších tématech. Ve spolupráci chtějí obě pokračovat a rozšířit ji i o další aktivity nejen doučování.

Autorka: Klára Hamplová, vedoucí Centra vzdělávání a profesních ambicí

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...