Příběh na pokračování

Paní Anna žije se svou rodinou v malém domku na vesnici nedaleko Brna. Stejně jako mnoho dalších lidí v dnešní době se i ona s manželem potýkají s dluhy, které jim přerostly přes hlavu, a skončili v exekuci. Tíhu dluhů ještě umocnila skutečnost, že exekutor hrozil zabavením nemovitosti, což by znamenalo ztrátu bydlení pro celou rodinu. Paní Anna navštívila naši poradnu poprvé v červnu roku 2011, s prosbou abychom jí pomohli zachránit vlastnictví domku. Naletěla totiž podvodníkům, kteří dlužníkům slibují záchranu nemovitostí před exekucí, ve skutečnosti jim ale jde pouze o to, aby nemovitost dlužníka získali pro sebe za co nejnižší částku.

Paní Anna na první schůzce právničce popsala, co se stalo. Vzpomněla si, že jí kontaktovala nějaká paní Veronika, zástupkyně společnosti A, s nabídkou, že její dům odkoupí za 200.000,- Kč (hodnota domu byla přitom minimálně dvojnásobní) a vyplatí za klientku zbytek exekuce, tedy asi 17.000,- Kč. Paní Veronika si dokonce přijela dům paní Anny obhlédnout. Klientka si nepamatovala, že by paní Veronice cokoliv podepsala, nyní jí však Katastr nemovitostí oznámil, že převedl vlastnictví rodinného domku. Společně s právničkou pak paní Anna vypátrala, že společnost A předložila katastru kupní smlouvu s jejím podpisem. Exekutorský úřad sdělil, že exekuci skutečně někdo vyplatil, avšak žádné další peníze podle kupní smlouvy paní Anna neobdržela. Paní Anna nevěděla, jestli někdo její podpis zfalšoval, nebo jí smlouvu nějak podstrčila k podpisu paní Veronika při obhlídce domu.

Po tom, co právnička získala dostatek informací, navrhla klientce dvě možná řešení, jak získat nemovitost zpět: napadnout zfalšování podpisu nebo od smlouvy odstoupit pro nevyplacení kupní ceny. Klientka si vybrala cestu odstoupení. Společně podnikly potřebné kroky a zaslaly odstoupení společnosti A. Nemile je však překvapila skutečnost, že společnost A mezičasem dům prodala společnosti B, samotné odstoupení by tak navrácení domu klientce nepřineslo. Paní Anna s právničkou musely najít způsob, jak napadnout smlouvy mezi společnostmi A a B. S tím pomohl soudní exekutor, který právničku informoval, že společnost B získala nemovitost v době, kdy v katastru nemovitostí byla ještě pořád zapsaná exekuce – takový převod byl neplatný. Exekutor poskytl potřebné podklady k prokázání této skutečnosti, v katastru navíc nechal exekuční příkaz, aby společnost B nemohla dům prodat dál. Klientka s právničkou tak mohly začít sepisovat žalobu na určení vlastnictví. Paní Anně však její zdravotní stav a finanční situace nedovolovaly pravidelně navštěvovat poradnu. Právnička tedy po domluvě s klientkou zapojila do spolupráce kolegu z terénního sociálního programu Jihomoravského kraje. Vždy když bylo potřeba něco vyřídit nebo doplnit, obrátila se na něj. Kolega vzkaz klientce předal a pomohl jí vyřídit potřebné dokumenty, které následně přinesl právničce. Po celou dobu spolupráce právnička klientku vedla k tomu, aby do žaloby nevkládala přehnané naděje a připravovala ji i na možnost prohry. Klientka si svojí situaci uvědomovala, dokonce se pokoušela se společností B domluvit na mimosoudním řešení. Bohužel neúspěšně. Po roku od zahájení spolupráce, tak byla vypracována žaloba na určení vlastnictví. Klientka žalobu u soudu podala a za asistence právničky si v průběhu dalšího půlroku vyřídila bezplatné právní zastoupení advokátkou.

Od března 2013 tak klientka služby naší poradny nepotřebovala, všechno vyřizovala s přidělenou advokátkou. Znovu se ozvala až v lednu 2014 a měla pozitivní zprávy: žaloba byla úspěšná, klientka je opět majitelkou domku, ve kterém s rodinou bydlí. Současně si ale uvědomovala, že nebude trvat dlouho, než se s exekučním příkazem na prodej nemovitosti přihlásí některý z exekutorů. Paní Anna se tedy rozhodla nemovitost prodat, ze získaných peněz vyplatit věřitele a zařídit pro rodinu nájemní bydlení. Od právničky chtěla, aby jí s prodejem nemovitostí pomohla. Právnička jí vysvětlila, že službu, kterou požaduje, jí poskytnout nemůžeme, nabídla jí však alternativu. Nakonec se společně domluvily, že klientka si obstará prodej (realitku a kupce) sama, aby však nenaletěla dalším podvodníkům, předtím než cokoliv podepíše, nechá to zkontrolovat právničce a pokud bude potřebovat, může ji na jednání se zájemci doprovodit terénní sociální pracovník. Právnička ještě klientku obeznámila s možností podat návrh na oddlužení, které by jí mohlo zbavit dluhů. Paní Anna však trvala na tom, že chce zkusit prodej přes realitní kancelář.

Po třech měsících jednání s realitním makléřem a dohledání všech dluhů si klientka uvědomila, že prodejem nezíská dost peněz, aby mohla vyplatit své závazky a současně si pořídit nové bydlení. Klientka se tak rozhodla vyzkoušet oddlužení, ale pod podmínkou, že bude probíhat plněním splátkového, nikoliv prodejem nemovitosti, kterou chtěla zachovat jako bydlení pro svou rodinu. Právnička paní Anně vysvětlila, že volba formy oddlužení bude na soudu a věřitelích. Nemůže jí tedy zaručit, že o dům nepřijde. Společně opakovaně probírali rizika a výhody jednotlivých způsobů oddlužení. Klientka nakonec došla k závěru, že i kdyby v oddlužení o dům přišla, alespoň se rychleji zbaví dluhů, tentokrát skutečně. Rozhodla se tedy, že oddlužení vyzkouší. Právnička paní Annu představila své kolegyni, která se na oddlužení specializuje. S touto kolegyní pak paní Anna připravila insolvenční návrh. Do přípravy se aktivně zapojoval i manžel paní Anny. Podle instrukcí pracovnice podali manželé insolvenční návrh u Krajského soudu. Paní Anna zůstala v průběhu insolvenčního řízení v kontaktu s poradnou. V řízení se však naštěstí nevyskytly žádné problémy, které by bylo potřeba řešit. Paní Anna potřebovala pouze psychologickou podporu. Klientce a jejímu manželi nakonec bylo oddlužení povoleno a byla schválena jeho forma plněním splátkového kalendáře.

Po třech letech spolupráce si tak klientka může vydechnout, avšak jenom částečně. Ještě ji totiž čeká pět let splácení, než ji soud od zbytku dluhů úplně osvobodí a ona získá jistotu, že jí nikdo nevezme střechu nad hlavou. Prozatím má alespoň klid od věřitelů a exekutorů a nemusí mít strach, že ji někdo ze dne na den vystěhuje na ulici, jak tomu bylo na začátku spolupráce.

 

Mgr. Iveta Kapusnicová, IQ Roma servis

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...