Příklad kvalitní spolupráce s držitelem značky Ethnic Friendly zaměstnavatel dm drogerie markt s.r.o.

V dubnu 2013 získala dm drogerie markt s.r.o. značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. Jedná se o ocenění zaměstnavatelů, hlásících se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování. Na základě úspěšného šetření, jež provedla certifikující organizace IQ Roma servis, o.s., byla společnosti značka udělena. Navázaná spolupráce mezi certifikovanou společností a občanským sdružením v průběhu roku aktivně pokračuje a přináší potenciál pro zprostředkování zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným, s nimiž občanské sdružení pracuje.

Dm drogerie markt s.r.o. je jedničkou na českém drogistickém trhu. Ve střední a jihovýchodní Evropě patří dm k největším drogistickým řetězcům. První prodejna mateřské společnosti dm Rakousko byla otevřena v roce 1976 v Linci. V České Republice se první dm objevila roku 1993 v Českých Budějovicích. Dnes má dm Česká republika více než 200 prodejen po celé zemi a její centrála sídlí v Českých Budějovicích. Jednateli dm drogerie markt s.r.o. jsou pan Gerhard Fischer a pan Pavel Kadečka.

Zde jsem člověkem, zde nakupuji.

To je motto, které staví člověka v jeho jedinečnosti do centra zájmu, ať už jako zákazníka anebo spolupracovníka. Příležitost vyjádřit svou individualitu nabízí dm všem. Rozsáhlý sortiment nejvyšší kvality, kompetentní a přátelský přístup spolupracovníků a snadná dosažitelnost dokazuje, že se dm skutečně řídí svou filozofií.

Dm drogerie markt s.r.o. je společností, která působí příkladně ve svém okolí. Pod mottem „společně jeden pro druhého“ zastřešuje všechny své aktivity společenské odpovědnosti na různá témata, jakými jsou například zdraví dětí nebo ochrana přírody. V září 2011 odstartovala dm aktivitu „Myslete na životní prostředí“ s podtitulem „Děkujeme za Vaši zodpovědnost“. Cílem bylo upozornit zákazníky na možnost chovat se zodpovědněji k životnímu prostředí už jen tím, že zvolí k nákupu opakovaně použitelné tašky.

Pro paní Ing. Alenu Střížovou, prokuristku společnosti a vedoucí resortu lidských zdrojů v jedné osobě, koncept rovného přístupu k příslušníkům etnických menšin není žádnou novinkou. Z šetření vyplynulo, že v dm drogerie markt s.r.o. mají o rovném zacházení velice jasnou představu a ta se odráží i v realitě, čehož důkazem byli reakce zaměstnanců při rozhovoru v rámci tohoto šetření. Je pro nás ctí udělit značku Ethnic Friendly zaměstnavatel právě společnosti dm drogerie markt s.r.o.

Udělením značky však v tomto případě spolupráce ani zdaleka neskončila. Povedlo se nám společně domluvit spolupráci při poskytování dobrovolníků z řad zaměstnanců dm drogerie markt pro různé akce IQ Roma servis. Spolupráce, kterou si však ceníme nejvíce je aktivní nabídka volných pracovních míst pro klienty Centra poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servis. Zatím se nám to daří, a pevně věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnosti a bude inspirací pro další zaměstnavatele, kteří stále váhají.

Na závěr bych rád citoval pana Ing. Jiřího Peroutku, vedoucího personálního rozvoje dm drogerie markt s.r.o.: “Dm si váží všech spolupracovníků, kteří poctivě pracují a podílejí se svou činností na úspěších naší společnosti, bez ohledu na jejich pohlaví, náboženské vyznání nebo etnickou příslušnost. Rovný přístup ke všem spolupracovníkům je pevnou součástí filozofie dm, proto se naši zákazníci nebo obchodní partneři mohou u nás setkat i s příslušníky jiných národností nebo etnických menšin. Naše dosavadní zkušenosti s klienty doporučenými IQ Roma servis, o.s. hodnotíme velmi pozitivně. Váží si nabídnuté pracovní příležitosti, přistupují k práci svědomitě a pomáhají vytvářet harmonický, dobře fungující pracovní tým. S IQ Roma servis, o.s. budeme i v budoucnu pokračovat ve spolupráci při obsazování případných volných pozic.“

 

Uvedené aktivity jsou realizovány v rámci projektu Učíme se prací (reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/75.00168), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt se zaměřuje na poskytování poradenství a podpůrných služeb v oblasti zaměstnanosti pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných a sociálním vyloučení postižených nebo ohrožených obyvatel Jihomoravského kraje. V rámci aktivit je navazována také aktivní spolupráce se zaměstnavateli v kraji, zahrnující koncepci Ethnic Friendly zaměstnavatel.

 

Pro více informací kontaktujte:

Daniel Jakeš

Vedoucí Centra poradenství a zaměstnanosti, IQ Roma servis, o.s.

Tel.: 777 478 920

e-mail: daniel.jakes@iqrs.cz

Facebook Twitter Youtube More...