„Raději nebudu jíst, než by mě měli vyhodit z bytu.“

Paní Marie přišla do IQ Roma servis před několika měsíci s prosbou o pomoc – po té, jak jejího manžela z organizačních důvodů propustili z práce, žili jenom z částečného invalidního důchodu paní Marie a postupně se jim začali hromadit dluhy - za nájemné v obecném bytě, elektřinu i plyn, malé výpůjčky od známých na jídlo a další základné věci, staré nezaplacené půjčky a exekuce... Paní si podala žádost o dávky v hmotné nouzi, celkem ale nerozuměla požadavkům pracovnice na úřadě a nedokázala s ní komunikovat, pracovnice z hmotné nouze jí většinou odbyla s tím, že na víc nemá nárok. Terénní sociální pracovnici z IQ Roma servis proto paní Marie požádala o doprovod na úřad, ale ani po několika týdnech se nepodařilo problém vyřešit a dávky v hmotné nouzi byly velmi nízké s odvoláním se na vyživovací povinnost manželů. Shodou okolností navíc právě v době, kdy paní Marie řešila své finanční problémy, došlo k sociální reformě a s tím byly spojené problémy s opožděným vyplácením dávek.

Po dvou nezaplacených nájmech se paní Marie rozhodla zajít na úřad městské části, kde bydlela, přiznat se k dluhům na nájemném a domluvit se na řešení. Dobře si uvědomovala, že stačí ještě jeden dlužný nájem a může dojít k výpovědi z nájmu bytu. Na úřadě jí doporučili, ať si začne platit nájem a k tomu vždy doloží alespoň 500 – 1000 korun ke splacení dluhu. Rada to sice byla dobrá, ale paní Marie tyto peníze jednoduše neměla a bez zaplaceného nájmu si nemohla žádat ani o příspěvek na bydlení, ani nebylo možné navýšit dávky v hmotné nouzi.

Do těchto starostí jí neustále chodily upomínky za staré dluhy – nesplácená půjčka, exekuce za dluhy za jízdu v městské dopravě načerno, nezaplacený komunální odpad za daný rok, upomínky za platby energií.  Upomínek za platby elektřiny a plynu přitom bylo víc než dost. Nezaplacené faktury, poplatky za první, druhou a další upomínku ve výši stokorun, smluvní pokuty za předčasné odstoupení od smlouvy v různých výškách, v závislosti na společnosti od 3.000Kč až do 6.000Kč… Podomní prodejci z různých malých společností se totiž neštítili přijít do domácnosti a v době nepřítomnosti paní Marie nabízet produkty jejímu manželovi, který tomu celkem nerozuměl, neumí dobře číst a psát. Vždy vychválili svůj produkt jako nejvýhodnější, na druhé straně ale opomněli říct, že podpisem se zavazuje ke smlouvě na rok nebo dva a v případě porušení smlouvy /např. podpisu nové smlouvy s jiným distributorem/ musí zákazník platit velmi vysoké několikatisícové smluvní pokuty. Nakonec byla celá situace tak komplikovaná, že paní Marie ani nevěděla, komu má za elektřinu a plyn platit.

Naštěstí se paní Marie v tak těžké situaci nevzdala a rozhodla se hledat si brigádu, pokud jí to umožní zdravotní stav. Rezignovala na sociální dávky, i když jí v tom terénní sociální pracovnice nabízela pomoc a začala si hledat brigádu v úklidu. Po několika neúspěšných telefonátech na nabídky práce jí terénní sociální pracovnice dala kontakt na úklidovou agenturu, která sice neměla právě inzerát s nabídkou práce, ale paní Marii si zavolali na pohovor a jeden den na zkoušku. Velmi jí pomohlo, že má několikaleté zkušenosti s úklidem, v práci s ní byli spokojení a na brigádu jí vzali, pracuje tam doposud. Vzápětí se jí podařilo najít i brigádu pro manžela a sama začala uklízet ještě i dům, ve kterém bydlí.

Po té, co se příjem rodiny podařilo navýšit, se manželé museli rozhodnout, které dluhy začne nejdřív splácet; na splácení všech dluhů peníze neměli. Obávala se, že přijdou o byt a vypnou jim elektřinu a plyn. Zároveň se ale bála, že k ní domů začnou chodit exekutoři a zabavovat jí vybavení domácnosti, co je vždy velmi stresující. Společně s terénní sociální pracovnicí si proto řekla, co je pro ni a jejího manžela nejdůležitější – mít střechu nad hlavou; mít elektřinu a plyn pro důstojné bydlení; zaplatit komunální odpad a další poplatky městu a nastavit si splácení všech dalších dluhů. Pracovnice s paní Marií probírala i to, jak si nechat peníze na základní potřeby, paní totiž často říkala: „Raději nebudu jíst, než by mě měli vyhodit z bytu.“, co jejímu zdravotnímu stavu neprospívá.

Tři měsíce po prvním kontaktu s pracovnicí IQ Roma servis si paní Marie zaplatila nájem za byt a první splátku dluhu. Dále jí pracovnice upozornila na to, ať do stanoveného termínu zaplatí nedoplatek za vyúčtování služeb za byt za předchozí rok, zabránila tím dalším problémům. V současnosti již čtyři měsíce platí nájem řádně a vždy přiloží i splátku dluhu, dluh snížila o víc než polovinu a chce ho mít splacený do konce roku. Po doplacení jistiny dluhu si na úřadě městské části požádá o prominutí poplatků z prodlení. Důležité je i zaplatit poplatek za komunální odpad. Velkou motivací je pro ni to, že by si chtěla požádat o výměnu bytu za větší a to může jenom „s čistým štítem“.

S pomocí pracovníků IQ Roma servis si paní Marie vyjasnila, která společnost jí distribuuje elektřinu a plyn a nyní již pravidelně platí měsíčné zálohy. Nadále jí žel zůstávají dluhy za smluvní pokuty ve výši několik tisíc korun. V tomto případě si paní Marie telefonicky i písemně domluví splátky; vyhne se tím dalším exekucím.

Co se týče exekucí stávajících, jednu již paní Marie doplatila, ještě si to telefonicky ověří v kanceláři exekutora. Zbývající exekuce se týkají dluhů od Dopravního podniku za „černou jízdu“, podala návrh na jejich sloučení. Pokud bude návrh úspěšný, paní tím ušetří další tisíce korun za náklady řízení, samozřejmě za podmínky, že bude exekuci splácet.

Díky svému aktivnímu přístupu a dobrému rozdělení splátek si paní Marie dobře nastartovala splácení svých dluhů. Nastavený systém splátek pomůže snižovat dluhy i v případě, že se příjem manželů sníží, vždy je možnost žádat o snížení splátek nebo zastavení exekuce. A to nejdůležitější – paní Marii se podařilo vyhnout výpovědi z nájmu bytu a zachránit tak své bydlení.

 

Zdroj: IQ Roma servis, Zuzana Medňanská, Marie Giňová

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...