Aktuální projekty

15
Dub

Amaro records - Rhythm is a drive of our life

Doba realizace:
5/2016 - 4/2018
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

Projekt navazuje na "Amaro Records –linked through music", spolufinancovaný nadací Bader Philanthropies, Inc.

Cílem projektu je posílit emancipaci, sebevědomí, dovednosti, pracovní návyky a autonomní odpovědné, rozhodování mladých Romů. K tomu projekt poskytuje profesionální podporu romské komunitě alespoň v počáteční fázi (1-3 roky) V projektu začneme s prvními multikulturními projekty, veřejnými akcemi a workshopy pro mladé Romy stejně jako pro ostatní hudebníky a zainteresovanou veřejnost. V projektu připravujeme pracovní a tréninková místa, zapojení odborníků a koučů v oblasti zvukového záznamu a následného zpracování nahrávek. Kavárna poskytuje zázemí ke společným hudebním aktivitám Romů a majority a možnosti pro rozvoj kompetencí mladých Romů v oblasti vedení kavárny, baristiky, obsluhy. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Amaro records - s láskou k hudbě

Doba realizace:
04/2017 - 12/2017
Donátoři:
Město Brno

V roce 2016 v Brně vznikl unikátní projekt profesionálního a komunitního nahrávacího studia Amaro records, které se zaměřuje na podporu, uchování a rozvoj romské hudební kultury a jejího přesahu do brněnského povědomí. Nahrávací studio Amaro records bylo od prosince doplněno o hudební kavárnu Amaro café. Amaro records/café navazuje na dlouholetou hudební romskou brněnskou tradici. Amaro se dále snaží o podporu mezikulturního propojení a sdílení kulturních hodnot a jejich prezentaci široké veřejnosti.

V prostoru kavárny doposud probíhají rom-pop/funky/jazz jam sessions propojující romské i neromské brněnské muzikanty, live acoustic roma sessions zaznamenávající současnou i tradiční romskou tvorbu, koncerty napříč žánry bez rozdílu etnik. V rámci projektu podpoříme cyklus 13 hudebních akcí a min. 2 živých nahrávek na podporu prezentace romské kultury, hudebního sdílení a rozvoje brněnských umělců.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Srp

Aven Amenca Brno - Vyškov - Břeclav

Doba realizace:
1. 5. 2017 - 31. 3. 2018
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Projekt navazuje na předchozí projekt Romští rodiče pro inkluzi, kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační aktivty a celkové budování komunity s důrazem na občanskou splečnost a aktivismus romských rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání. V projektu se budeme zaměřovat na posílení rodičovských kompetence romských rodičů, motivovat je k vytváření malých dobrovolných skupinek s důrazem na komunitu, učení a vzdělávací systém.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Bezpečné hřiště

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu je zajištění kontinuální nabídky specifických preventivních aktivit, realizovaných buď v areálu hřiště Niva – Svitavské nábřeží (dále jen plácek) nebo v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 6 do 26 let. Organizace svou činností působí v oblasti prevence od roku 2014, půjde tedy v řadě o čtvrtý navazující projekt. Cílem je kontinuálně a systematicky poskytovat prevenci v dané lokalitě, jež je nadmíru sužována nežádoucími jevy se svými závažnými dopady. Dlouhodobá preventivní práce má vyšší úspěšnost v aplikaci opatření nežli nárazové akce s krátkodobým efektem. Dlouhodobé poskytování aktivit je také v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Brna.

Aktivity se zaměřují na:

   -   informování cílové skupiny a seznámení s důsledky sociálně patologických jevů

   -   předcházení sociálně patologickým jevům

   -   způsoby řešení krizových situací

   -  zprostředkování poradenství a dalších návazných služeb    

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky