Ukončené projekty

08
Led

Advent v Amaro records

Doba realizace:
30. 11. – 20. 12. 2017

Cílem předkládaného projektu je nabídnout veřejnosti v adventním čase možnost kulturního vyžití v lokalitě na pomezí Brno - střed a tzv. brněnského Bronxu. Tímto projektem nabídneme lidem ze sousedství a z řad široké veřejnosti zajímavý hudební program ve formě 4 adventních koncertů s prvky romské hudby v unikátní hudební kavárně Amaro records. Dílčím cílem projektu je příležitost romským i neromským muzikantům předvést svůj talent, podpořit setkávání romské komunity s širokou veřejností a zmírnit tak obecně přijímané negativní předsudky o Romech. Výstupem projektu je realizace 4 koncertů, na kterých postupně zahrají dvě mimobrněnské romské kapely (Rosen Trio, Imperio) a dvě brněnské (Iveta la Rubia & FLamingos, Amaro band). 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Amaro Records - linked through music

Doba realizace:
8/2015 - 8/2016
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.
Nadace VIA
Česká spořitelna
Impact Hub

Projekt si klade za cíl vytvořit sociální podnik přístupného, komunitního nahrávacího studia s hudební kavárnou z prostor bývalé herny. Realizace projektu zvyšuje romskou občanskou aktivitu, povědomí o romském kulturním dědictví, uznání a hrdost, podporuje porozumění pro různorodost kultur prostřednictvím interkulturních uměleckých projektů a sítí. V rámci aktivit revitalizujeme prostory pro potřeby nahrávacího studia s kavárnou společnou prací Romů a majority, propagujeme unikátní projekt prostřednictvím veřejných akcí hudební komunity Amaro records, organizujeme jam sessions a hudební setkání, zachycujeme nahrávky hudebních skupin a jednotlivců, podporujeme setkávání Romů a majority v hudebních projektech, zřizujeme nová pracovní místa, zvyšujeme kompetence a dovednosti Romů prostřednictvím koučování v oblastech kulturního managementu, zvukové inženýrství, vedení hudební kavárny a obsluhy. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
15
Dub

Amaro records - Rhythm is a drive of our life

Doba realizace:
5/2016 - 4/2018
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

Projekt navazuje na "Amaro Records –linked through music", spolufinancovaný nadací Bader Philanthropies, Inc.

Cílem projektu je posílit emancipaci, sebevědomí, dovednosti, pracovní návyky a autonomní odpovědné, rozhodování mladých Romů. K tomu projekt poskytuje profesionální podporu romské komunitě alespoň v počáteční fázi (1-3 roky) V projektu začneme s prvními multikulturními projekty, veřejnými akcemi a workshopy pro mladé Romy stejně jako pro ostatní hudebníky a zainteresovanou veřejnost. V projektu připravujeme pracovní a tréninková místa, zapojení odborníků a koučů v oblasti zvukového záznamu a následného zpracování nahrávek. Kavárna poskytuje zázemí ke společným hudebním aktivitám Romů a majority a možnosti pro rozvoj kompetencí mladých Romů v oblasti vedení kavárny, baristiky, obsluhy. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Amaro records - s láskou k hudbě

Doba realizace:
04/2017 - 12/2017
Donátoři:
Město Brno

V roce 2016 v Brně vznikl unikátní projekt profesionálního a komunitního nahrávacího studia Amaro records, které se zaměřuje na podporu, uchování a rozvoj romské hudební kultury a jejího přesahu do brněnského povědomí. Nahrávací studio Amaro records bylo od prosince doplněno o hudební kavárnu Amaro café. Amaro records/café navazuje na dlouholetou hudební romskou brněnskou tradici. Amaro se dále snaží o podporu mezikulturního propojení a sdílení kulturních hodnot a jejich prezentaci široké veřejnosti.

V prostoru kavárny doposud probíhají rom-pop/funky/jazz jam sessions propojující romské i neromské brněnské muzikanty, live acoustic roma sessions zaznamenávající současnou i tradiční romskou tvorbu, koncerty napříč žánry bez rozdílu etnik. V rámci projektu podpoříme cyklus 13 hudebních akcí a min. 2 živých nahrávek na podporu prezentace romské kultury, hudebního sdílení a rozvoje brněnských umělců.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

AMARO RECORDS – HRAJEME O ŽIVOT

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Město Brno

Cyklus 15 hudebních akcí - koncertů, jamsessionů, talentových večerů a workshopů s přesahem do hudebně pedagogické činnosti na podporu unikátního kulturního projektu – hudební kavárny a nahrávacího studia Amaro records, který se zaměřuje na podporu mladých (nejen) romských umělců a jejich autorské tvorby.

Plánované aktivity:

- 2x koncert Amaro band - uskupení složené z  romských i neromských umělců, s repertoárem tradiční romské hudby v propojení s dalšími moderními vlivy (ve složení: cimbál – M. Grombiřík, housle – L. Čonka, akordeon – R. Horváth, kontrabas – H. Paculová, zpěv – M. Bagárová, P.Borovičková + hosté)

- 2x koncert významné brněnské osobnosti/kapely – Urband - známá brněnská kapela spojující mnoho žánrů (směs ruských písní, jazzu, blues) a také komunit, proto je Amaro records blízká; Drahuš bango - mladý romský klavírista studující klasické piano na JAMU v Brně, výrazná osobnost současné romské hudby (propojení tradičních romských vlivů s moderními)

- 3x gypsy jazzový jamsession – hudební brainstorming, tvorba a sdílení hudebních nápadů, rozvoj improvizace a komunikace mezi muzikanty napříč etniky s odkazem na známého romského umělce Django Reinhardta.  Jamsessiony budou doplněny výukou pod vedením kytaristy Tomáše Honsy.

- 3x latino jam session – jamsession otevřený všem, zaměřený na rytmy a melodie z latinské Ameriky, platforma muzikantů z kapel TRIO 43 a Sabor Latino pod vedením Martina Lauera.

- 3x workshop zaměřený na romskou lidovou píseň s lektorkou Miladou Bagárovou a hudebním doprovodem Romanem Horváthem

- 2x hledání talentů – Amaro star - publikum oba večery vybere jednoho mladého umělce, oba umělci budou podpořeni možností natočení audionahrávky v našem nahrávacím studiu

 

Aktuální dění v Amaro Records můžete sledovat na facebookových stránkách

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
20
Bře

AMARO RECORDS – ŽIJEME (S) HUDBOU

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno

Projekt Žijeme (s) hudbou je cyklus 16 hudebních akcí – festivalů, talentových soutěží a workshopů pro veřejnost s pedagogickým přesahem, v kombinaci s vytvořením 5 nahrávek a romského zpěvníku na podporu (nejen) romských umělců a jejich tvorby s cílem zprostředkovat romskou kulturu veřejnosti a oživit kulturní dění v Brně. Toto komunitní nahrávací studio, kulturní a vzdělávací centrum zároveň bylo přestavěno z bývalé herny na ulici Milady Horákové - na hranici sociálně vyloučené lokality a centra města Brna. Díky Amaro Records je vytvářen unikátní umělecký prostor s prvky romské kultury, místo pro setkávání kultur, které mění životy, romskou komunitu, majoritu a město Brno.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Srp

Aven Amenca Brno - Vyškov - Břeclav

Doba realizace:
1. 5. 2017 - 31. 3. 2018
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Projekt navazuje na předchozí projekt Romští rodiče pro inkluzi, kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační aktivty a celkové budování komunity s důrazem na občanskou splečnost a aktivismus romských rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání. V projektu se budeme zaměřovat na posílení rodičovských kompetencí romských rodičů, motivovat je k vytváření malých dobrovolných skupinek s důrazem na komunitu, učení a vzdělávací systém.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Bezpečné hřiště

Doba realizace:
1.1. 2015 - 31.12.2015
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu je realizace systematické prevence a kvalitní nabídky preventivních aktivit v areálu multikulturního hřiště Niva – Svitavské nábřeží (tzv. plácek) pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 8 do 26 let. V rámci projektu se uskuteční několik komunitních, tématických a sportovních akcí. Pro aktivity bude využito jak hřiště (např. fotbal, volejbal), tak i další plochy zeleně (např. badminton, další sportovní hry).

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Bezpečné hřiště

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu je zajištění kontinuální nabídky specifických preventivních aktivit, realizovaných buď v areálu hřiště Niva – Svitavské nábřeží (dále jen plácek) nebo v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 6 do 26 let. Organizace svou činností působí v oblasti prevence od roku 2014, půjde tedy v řadě o čtvrtý navazující projekt. Cílem je kontinuálně a systematicky poskytovat prevenci v dané lokalitě, jež je nadmíru sužována nežádoucími jevy se svými závažnými dopady. Dlouhodobá preventivní práce má vyšší úspěšnost v aplikaci opatření nežli nárazové akce s krátkodobým efektem. Dlouhodobé poskytování aktivit je také v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Brna.

Aktivity se zaměřují na:

   -   informování cílové skupiny a seznámení s důsledky sociálně patologických jevů

   -   předcházení sociálně patologickým jevům

   -   způsoby řešení krizových situací

   -  zprostředkování poradenství a dalších návazných služeb    

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Brána ke vzdělání

Doba realizace:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na nízkou úroveň vzdělání a vysokou míru nedokončování středních škol mezi nastupující romskou generací a obtíže sociálně ekonomického charakteru, se kterými se potýkají jejich rodiče. Svými aktivitami v lokalitách Jihomoravského kraje významně napomůže změně tohoto stavu. Je složen ze souboru provázaných aktivit, které ve svém celku komplexně zohledňují relevantní aspekty smysluplného a úspěšného zapojení se do vzdělávacího procesu a sociálně ekonomických vazeb zapojených klientů. Aktivity budou realizovány v rámci poskytování sociálních služeb terénní sociální práce a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které má organizace registrovány. Primární cílovou skupinou jsou studenti základních škol, druhého stupně a jejich rodiče, obyvatelé Jihomoravského kraje, ohrožení nebo postižení aspekty sociálního vyloučení.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Brno slaví Mezinárodní den Romů 2016

Doba realizace:
8. 4. 2016
Donátoři:
Město Brno

IQ Roma servis ve spolupráci s brněnskými neziskovými organizacemi a romskou komunitou uspořádal v Brně v rámci Týdne romské hrdosti oslavu Mezinárodního dne Romů (MDR).  Týden romské hrdosti proběhl v termínu od pondělí 4. 4. do pátku 8. 4. 2016, přičemž vyvrcholením Týdne byla právě oslava Mezinárodního dne Romů (8. dubna 2016). 

Program oslav Mezinárodního dne Romů proběhl na náměstí Svobody v centru Brna. Program oslav Mezinárodního dne Romů bude probíhat v centru města Brna tak, aby byl co nejvíce přístupný široké veřejnosti. Během programu bude návštěvníkům oslav prezentována romská kultura prostřednictvím veřejného vystoupení romských hudebníků, ukázkou tradičních romských tanců, jazyka, kuchyně a módní přehlídky tradičních romských oděvů.

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Kvě

Čas zkusit to jinak

Doba realizace:
1. 1. 2010 - 31. 12. 2012

Projekt vychází z koncepce služeb zaměstnanosti a nabízí cílové skupině dlouhodobou spolupráci, poradenství, tutoring a poskytování sociálních služeb při zprostředkování možností a prostoru k získání uplatnění na trhu práce a orientace v sociálně-ekonomickém systému s cílem snížit míru sociálního vyloučení v lokalitách Jihomoravského kraje.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Centrum integračních služeb Brno

Doba realizace:
1. 10. 2011 – 31. 8. 2013
Donátoři:
ROP
Město Brno

Cílem projektu je vytvoření sofistikovaného systémového pracoviště řešícího problematiku sociálně vyloučených (etnicky pestrých) lokalit Brna a Jihomoravského kraje na bázi profesionálního poskytování sociálních a pedagogických služeb v kombinaci s individuálním přístupem založeným na znalosti dané problematiky. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu Vranovská 45, který je předkladateli, občanskému sdružení IQ Roma servis, bezplatně zapůjčen městem Brně na dobu sedmnácti let.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Kvě

Centrum poradenství a zaměstnanosti

Doba realizace:
Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016).
Donátoři:
JMK
Město Brno
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento projekt se v souladu s oddělením terénních a poradenských sociálních služeb vyčlenil z projektu Centra komunitní a terénní sociální práce, a doplňuje tak poskytované služby o návazné poradenské aktivity. Jedná se o dlouhodobý záměr, bude tedy pokračovat i v následujících letech.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
17
Pro

Centrum pro rodiče s dětmi

Doba realizace:
1.1.2015 - 31.12.2015
Donátoři:
JMK

Projekt je zaměřen na rodiče s dětmi předškolního věku, kteří tvoří velkou část klientů IQ Roma servisu. V roce 2011 bylo otevřeno Centrum pro rodiče s dětmi, které je otevřeno čtyři dny v týdnu. Odborní pracovníci centra se zaměřují na práci s dětmi i jejich rodiči. U dětí jsou rozvíjeny znalosti a kompetence tak, aby bez problémů zvládly vstup do školního prostředí. Cílem práce s rodiči je zvyšovat jejich kompetence v oblasti výchovy a péče o děti, podpořit přirozené rozvíjení vztahu mezi rodiči a dítětem a zajistit tak dětem bezpečné a inspirující zázemí pro jejich všestranný rozvoj. Odborné pracovnice centra připravují pro rodiny s dětmi také celou řadu volnočasových aktivit - například návštěvu knihovny, výlet do muzea, oslavu dne dětí nebo mikulášskou besídku.

V rámci projektu proběhne také odborná konference zaměřená na problematiku rozvoje služeb pro podporu rodin, zejména na vzájemné sdílení zkušeností mezi sociálními pracovníky neziskových organizací a pracovníků sociálních odborů obcí, kurátorů a OSPOD. Touto cestou bychom chtěli přispět k vzájemnému vyjasňování pohledů, rozšiřování znalostí a zkušeností, ale také k nastavování nových modelů a spolupráce v oblasti podpory ohrožených rodin.  

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Cesta z ghetta

Doba realizace:
1. 5. 2018 - 30. 06. 2019
Donátoři:
ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

"Cesta z ghetta": Podpora pěstounských rodin v aktivním trávení volného času a v poznávání nových míst mimo vyloučenou lokalitu

Projekt je zaměřen na příbuzenské pěstounské rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Brna, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Snahou je navázat na projekt "Pojďme spolu ven I a II", který jsme v minulých letech úspěšně realizovali. Díky zaměřenosti projektů se v mnoha směrech podařilo překonat obavy rodin z "neznámého" nového prostředí, motivovat rodiny k poznávání širšího okolí a k aktivnímu trávení volného času. Kulturně-poznávací aktivity jsou dle zkušeností velice vhodnou formou, jak umožnit rodinám opustit sociálně vyloučenou lokalitu a aktivizovat je.

V rámci projektu budeme realizovat aktivitu zaměřenou na trávení volného času formou kulturně-poznávacího výletu do Prahy.  Prostřednictvím podpořené aktivity umožníme rodinám strávit volný čas mimo vyloučenou lokalitu a poznat historii a památky hlavního města. Zajistíme společné trávení volného času aktivním způsobem, které povede k posílení vzájemných rodinných vazeb a také vazeb v rámci širšího okolí. Záměrem aktivity je umožnit rodinám načerpat nové zkušenosti, překonat obtíže spjaté s nesnadným opuštěním hranic sociální vyloučenosti, které jsou nejen fyzické, ale především mentální. Děti z těchto rodin potřebují načerpat pozitivní zkušenosti mimo svoji lokalitu a zakusit pocit širší sounáležitosti.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Cesta z vyloučení

Doba realizace:
01.07.2019 - 31.07.2020
Donátoři:
Nadace J&T

Projekt „Cesta z vyloučení“ reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými romskými dětmi, mládeží ve věku 0 - 18 let a jejími rodiči, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Jihomoravském kraji (Břeclav, Vyškov, Bučovice, Zastávka a další okolní vesnice). Tyto rodiny jsou vzhledem ke složitým životním podmínkám pod dohledem OSPOD, a dlouhodobě nenaplňují požadavky těchto orgánů na zlepšení rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je během 13 měsíců přispět ke zlepšení situace rodin prostřednictvím soustředěné podpory pracovníků SAS (a návazně metodou case managementu) a aktivitami zaměřenými na rozvoj dětí směrem ke vzdělávání (doučování a volnočasové aktivity). Hlavním výstupem projektu bude minimálně 15 podpořených rodin, které dlouhodobě pracují na svém individuálním plánu, jsou motivované a aktivizované svou situaci řešit.

Projekt obsahem navazuje na již realizované projekty „Pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji“ (2017) a „Rozvíjíme rodiny v Jihomoravském kraji“ (2018).

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Říj

Cesta za úspěchem

Doba realizace:
1.7.2016 – 30.6.2017
Donátoři:
NROS Pomozte detem

V ČR dosahuje vyššího vzdělání pouhých 30 % Romů, přičemž většina odchází ze středních škol již na počátku studia. Cílem projektu je zvýšit šance mladých Romů na vzdělání prostřednictvím podpory při přechodu ze segregovaných ZŠ na SŠ a podporou v prvním kritickém ročníku na SŠ. Romští studenti potřebují posílit kompetence v klíčových vzdělávacích oblastech (ČJ, Mat.), připravit se na SCIO testy, sdílet zkušenosti s úspěšnými romskými studenty z vyšších ročníků SŠ a získat mentorskou podporu. Cílem projektu je posílit úspěšnost romských studentů ze sociálně vyloučených lokalit v dosažení středoškolského vzdělání v klíčových okamžicích přechodu ze segregovaných ZŠ na SŠ a úspěšné zakončení kritického prvního ročníku SŠ.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Cesta za vzděláním

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Moneta Money Bank

Vzdělání je nejen jednou ze základních strategických oblastí života jedince, ale představuje i důležitou složku integračního procesu člověka do společnosti. Vzdělávací program Gendalos vznikl na základě potřeby intenzivnější podpory mladých romských studentů, nacházejících se v nepříznivé situaci. Hlavním posláním programu je vzdělávání motivovaných a aktivních studentů ve věku od 14 do 26 let, kteří spadají do kategorie jedinců ohrožených nebo trpících sociálním vyloučením. Vzdělávací program Gendalos podporuje studenty, kteří dlouhodobě spolupracují a projevují zájem a snahu se rozvíjet a posouvat své hranice. Program funguje od roku 2012 a jeho integrovanou součástí je stipendijní fond Gendalos. Program poskytuje dva základní druhy podpory: peněžní a nepeněžní.

Realizaci peněžní podpory vzdělávání studentu zabezpečuje stipendijní fond Gendalos, který je součástí vzdělávacího programu Gendalos. Podporu ze stipendijního fondu můžou získat studenti, kteří dlouhodobě spolupracují s pracovníky IQ Roma servisu na svých vzdělávacích cílech a osobnostním rozvoji. Adresná finanční podpora se uděluje na základě rozhodnutí komise Gendalos. Komise zasedá jednou za měsíc a má 3 členy, kterými jsou zaměstnanci z vedení organizace. Podpora se uděluje na základě žádosti o poskytnutí stipendia, která musí obsahovat kopii nejaktuálnějšího vysvědčení a kazuistiku, kterou ve spolupráci s pracovníkem napíše sám klient. V případě, že se podpora schválí a vyplatí, je kladen velký důraz na následný monitoring jejího využití.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
25
Dub

Cigi Cigi Cirkus

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Město Brno

Cílem projektu je zajištění kontinuální nabídky specifických aktivit realizovaných v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež pro výše popsanou cílovou skupinu. Předkládaný projekt vychází ze zkušeností v práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží a realizací programů aktivit v minulých letech. V Brně jsme vytvořili komunitu romských dětí a mládeže věnující se sociálnímu cirkusu. V rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se bude jednat o pravidelnou volnočasovou aktivitu s důrazem na posílení sebeprezentace, skupinové spolupráce a utváření identity.

Sociální cirkus je alternativním pedagogickým nástrojem, který využívá cirkusové umění jako metodu sociální intervence. Má za cíl všeobecný rozvoj a sociální inkluzi převážně rizikové mládeže. Jedná se o nový a ojedinělý způsob trávení volného času a rozvoje sebevyjádření, sebeprezentace, kreativity, spolupráce a týmového ducha. Děti tyto dovednosti rozvíjejí prostřednictvím atraktivních aktivit jako přízemní akrobacie, žonglování, klaunika, kouzlení.

Účastníci lekcí sociálního cirkusu se budou scházet 1x týdně v rozsahu 1 h. Uskutečněny budou min. 2 workshopy a 3 vystoupení pro veřejnost.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Cigi, cigi, cirkus

Doba realizace:
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Donátoři:
Město Brno
Nadační fond Albert

Předložený projekt „Cigi, cigi, cirkus“ se zaměřuje na podporu dětí a mladých lidí, především Romů ze sociálně vyloučeného prostředí města Břeclav a města Brna, prostřednictvím metody sociálního cirkusu.  Sociální cirkus je inovativní přístup, který využívá cirkusového umění jako nástroje k sociální intervenci. Zaměřuje se na nejrůznější ohrožené skupiny žijící v těžkých osobních a sociálních podmínkách.

Prioritou sociálního cirkusu není předávání cirkusových technik, ale důraz na rozvoj osobnostních a sociálních dovedností. Sociální cirkus je účinná metoda pro dosažení sociální změny, pomáhá marginalizovaným osobám nalézt místo v komunitě a tuto komunitu svým talentem obohatit. Metoda využívá přirozeného prostředí sociálně ohrožených dětí – ulici jako místa spontánního shromažďování cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je podpořit pravidelnou nízkoprahovou aktivitu „Cigi, cigi, cirkus“ zaměřenou na kreativní prevenci a práci se sociálně vyloučenými dětmi a mládeží prostřednictvím nové metody sociální práce – sociálního cirkusu. Dílčím cílem projektu je posílit kreativní aktivaci pozitivního soužití mezi Romy a majoritou, a to především na hodnotách, které obě skupiny spojují v místě, které čelí napjatým vztahům mezi Romy a majoritou. 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
08
Črv

Dobrodružství číhá za rohem!

Doba realizace:
1. 1. – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno

Cílem projektu je dát dětem ze sociálně vyloučené lokality možnost trávit čas rozvíjejícím způsobem a zabránit tak prohlubování sociálně patologických jevů. Je cíleno na skupinu dětí a mládeže, kteří docházejí do nízkoprahového zařízení organizace. Jedná se o děti ve věku 6 – 26 let, které pobývají v nejbližším okolí. V rámci projektu zrealizujeme komunitní akce, sportovní akce, zúčastníme se Týdne nízkoprahů. Projekt nám také umožní do činnosti zapojit asistenty.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
09
Srp

Doma s rodinou

Doba realizace:
1.7. 2017 - 31.12. 2019
Donátoři:
Nadace Sirius

Cílem projektu je zvýšit kvalitu práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem podpořit pěstounské formy náhradní rodinné péče u dětí nacházejících se v biologické rodině v takové kvalitě, aby naplňovaly nejlepší zájem dítěte a dítě mělo možnost trávit dětství v bezpečném a podnětném prostředí vlastní rodiny bez narušení jeho příbuzenských vazeb.

Samotná příbuzenská pěstounská péče je v mnoha směrech odlišná nejen od profesionálního pěstounství, ale také od klasické nepříbuzenské pěstounské péče a objevují se názory o nutnosti přenastavení povinností a pravidel těchto dvou institutů (např. v oblasti přípravy i u příbuzných aj.). Práce s danou cílovou skupinou je v mnohém ještě specifičtější a velkým přínosem by bylo otevření debaty o příbuzenské pěstounské péči v romské komunitě žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna a pokusit se zvýšit kvalitu práce při doprovázení těchto rodin a tím podpořit častější svěřování dětí do příbuzenské pěstounské péče.

V rámci projektu se budeme zaměřovat na:

a) Přinesení návrhů k zefektivnění systému příbuzenské pěstounské péče s ohledem na specifické potřeby sociálně vyloučených rodin a dětí prostřednictvím analýzy potřeb a zpracování návrhu na systémové změny příbuzenské pěstounské péče.

b) Ustanovení pracovní skupiny odborníků, která se bude pop dobu projektu min. 1x za 3 měsíce setkávat. Tato setkání povedou ke sdílení zkušeností, dobré praxe napříč zainteresovanými institucemi a ke zpracování návrhů na zlepšení systému příbuzenské pěstounské péče v rodinách se sociálním znevýhodněním.

c) Vypracování metodiky pro práci při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně vyloučených lokalit, na které se bude podílet ustanovená pracovní skupina odborníků, včetně partnera projektu, a která bude podložena realizovanou analýzou potřeb.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
13
Srp

Drogy do Klubu nepatří!

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:
Město Brno

Organizace dlouhodobě působí v oblastech, které jsou označeny za sociálně vyloučené. V takových oblastech je zvýšený výskyt sociálně patologických jevů, mezi které patří i užívání drog, ať už legálních nebo nelegálních. V nízkoprahovém zařízení se snažíme působit preventivně, aby k těmto patologiím docházelo co nejméně, jelikož děti a mládež, se kteou pracujeme, je vystavena vyššímu riziku rozvoje závislostí. V rámci projektu zrealizujeme dva preventivní workshopy na téma kouření tabákových výrobků a marihuany, vytvoříme brožuru se souhrnem relevantních informací k drogové problematice včetně kontaktů na další subjekty pomoci, dále budeme zveřejňovat články mapující průběh projektu a odezvu u klientů.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Ethnic Tolerant Employer

Doba realizace:
1. 4. 2013 – 30. 4. 2015
Donátoři:
Evropská unie

Jedná se o partnerský projekt realizovaný bulharskou neziskovou organizací Indi Roma 97, ve kterém je IQ Roma servis hlavním partnerem. Projekt je zacílen na tematiku diskriminace a nezaměstnanosti u cílové skupiny sociálně vyloučených romských obyvatel a prostřednictvím aktivní partnerské spolupráce se snaží o přenos inovativních přístupů řešení této problematiky z Česka do Bulharska; konkrétně se jedná o zavádění koncepce a značky Ethnic Friendly zaměstnavatel v Bulharsku, na základě dlouhodobě existujícího know-how fungujícího v ČR pod záštitou IQ Roma servisu.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Gendalos - už vím, čím budu

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, především pak v Jihomoravském kraji, kdy vyššího než základního stupně vzdělání zde dle kvalifikovaných odhadů dosahuje pouze 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími zaměstnanci školy chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování sekundárního vzdělávacího cyklu. Pilířem aktivit je individuální podpora, včetně doučování, a cílené motivační aktivity. Dále zvýšení informovanosti žáků v oblasti volby školy a oboru formou kariérního poradenství, nebo podporou neformální výměny zkušeností mezi romskými žáky. Školám nabízíme multikulturní lekce s cílem podpořit proces inkluzivního vzdělávání a prevenci šikany. Projekt počítá se zapojováním dobrovolníků jako významným zdrojem udržitelnosti a kapacity aktivit.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
15
Bře

Gendalos odrazí k úspěchu

Doba realizace:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na skutečnost, že v České republice dosahuje vyššího než základního vzdělání pouhých 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky základních a středních škol, jejich pedagogy a dalšími zaměstnanci školy i rodiči žáků, chceme zvýšit šance mladých Romů na získání kvalitního vzdělání. Tohoto cíle chceme dosáhnout zvýšením informovanosti žáků v oblasti volby školy a oboru formou profesního poradenství, individuálních konzultací nebo podporou neformální výměny zkušeností mezi romskými žáky. Ve studiu romské žáky podpoříme také formou doučování, přípravy na přijímací zkoušky nebo individuálním mentoringem. Pomocnou ruku nabídneme také školám a pedagogům, kteří s romskými žáky pracují a chtějí své znalosti v oblasti inkluzivního vzdělávání dále prohlubovat. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Gendalos – jsme si blíž

Doba realizace:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Primárním cílem projektu je dlouhodobě udržitelná a kvalitní dobrovolnická činnost s profesionální koordinací a podporou, zaměřená na doučování a související podpůrné stimulačně-motivační aktivity a rovněž realizace volnočasových aktivit dětí (včetně NZDM) a mládeže z prostředí sociálně vyloučených lokalit, především dětí romských. Primární cílovou skupinou projektu jsou romské děti a mládež ve věku 7 -18, resp. 26. let. Tato skupina obyvatelstva žije spolu se svými rodinami z velké části v sociálně vyloučených lokalitách. Je sociálně vyloučena nebo sociálním vyloučením ohrožena z hlediska etnického i majetkového (životní úroveň rodiny v poměru s obecně vnímaným standardem). V těchto lokalitách je velmi vysoká míra nezaměstnanosti a nízká úroveň vzdělání, což se přenáší dále na mladou generaci.

Projekt se zaměřuje na navázání spolupráce s lidmi z řad veřejnosti a vytváření sítě dobrovolníků, spolupracujících na aktivitách pro děti a mládež v rámci IQ Roma servisu. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Gendalos – krok k úspěšnému studiu

Doba realizace:
1. 8. 2014 – 31. 7. 2016
Donátoři:
EHP

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou, kdy 70% Romů má jen ZŠ. Jeho cílem je zvýšit počet Romů, kteří úspěšně absolvují SŠ. Pilířem aktivit je adresná individuální podpora formou mentoringu, cílené motivační aktivity žáků ukončujících ZŠ a studentů SŠ, rozvojové a osobnostní workshopy a koordinované vtažení všech partnerů klíčových pro úspěšný průchod studiem. Zapojené SŠ budou podpořeny v procesech inkluzivního vzdělávání. Projekt také počítá s oslovováním a zapojováním dobrovolníků a jejich rozvojem jako významným zdrojem udržitelnosti a kapacity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Srp

Gendalos – krok k úspěšnému studiu (JMK)

Doba realizace:
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Donátoři:
JMK

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělání mezi romskou komunitou, kdy 70% Romů má jen ZŠ. Jeho cílem je zvýšit počet Romů, kteří úspěšně absolvují SŠ. Pilířem aktivit je zajištění kvalitního profesního poradenství a podpory v období přechodu mezi vzdělávacími cykly (ZŠ – SŠ, případně SŠ – návazné uplatnění), zajištění podpory udržitelné motivace studentů a vybudování stabilní podpůrné sítě, zapojení relevantních partnerů do spolupráce a budování vyrovnávacích opatření pro rozvoj dovedností a znalostí nezbytných pro dokončení studia a uplatnění na trhu práce. Zapojené SŠ budou podpořeny v procesech inkluzivního vzdělávání prostřednictvím individuálního poradenství, konzultací a besed.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Gendalos – nejsi v tom sám!

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, především pak v Jihomoravském kraji, kdy vyššího než základního stupně vzdělání zde dle kvalifikovaných odhadů dosahuje pouze 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími aktéry chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování primárního a návazně sekundárního vzdělávacího cyklu.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení míry vzdělanosti romské komunity v ČR prostřednictvím komplexní podpory zapojených romských žáků a studentů během jejich studia na základní a střední škole.

Dílčími cíli projektu je v průběhu celého projektu:

 • poskytnout min. 35 romským studentům individuální poradenství v oblasti vzdělávání a kariéry, včetně sestavení individuálního rozvojového plánu;
 • podpořit min. 20 žáků a studentů individuálním doučováním v problematických předmětech;
 • zrealizovat alespoň 6 informačních bloků o Vzdělávacím programu Gendalos a jeho možnostech s účastí alespoň 70 romských žáků na min. 3 školách;
 • zrealizovat min. 6 vrstevnických setkání romských žáků a studentů, které podpoří motivaci ke studiu;
 • zapojit do aktivit projektu min. 6 rodičů prostřednictvím 2 setkání podpůrné skupiny rodičů;
 • sestavit a podpořit min. 5 mentorských dvojic ve formátu žák/student + dospělý mentor z majority.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Gendalos – vzdělávací a stipendijní program

Doba realizace:
1. 5. 2014 – 1. 5. 2015

Prostřednictvím programu Gendalos jsou podporování studenti středních a vysokých škol ve věku 15 až 26 let ze sociálně slabých rodin, především Romové, pro které jsou náklady spojené se studiem náročnou položkou v rodinném rozpočtu. Projektový grant přináší adresnou podporu motivovaným romským studentům v rámci stipendijního fondu Gendalos. Podpora je zaměřena na čtyři hlavní oblasti: (1) nákup hmotných pomůcek potřebných pro studium, (2) zajištění doplňujícího vzdělání, (3) nákup zvýhodněné městské hromadné dopravy a (4) podpora pro studenty soukromých škol.

 

Vybrané oblasti podpory vychází z dlouholetých zkušeností s cílovou skupinou a jejich obtížemi v průběhu vzdělání. Podpora cíleně míří na sociálně znevýhodněné rodiny se snahou podpořit vzdělávání dětí a mládeže s návazností na dokončení vzdělání a následné snazší uplatnění na trhu práce. Vzdělání je cestou, jak řešit chudobu, sociální vyloučení a cyklické problémy, které se dědí z generace na generaci. Jedinou cestou ven je dokončené vzdělání a následné uplatnění na trhu práce.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Gendalos: otevřená cesta ke vzdělání

Doba realizace:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Projekt reaguje primárně na dva klíčové problémy: (1) nízká úroveň vzdělání a vysoká míra nedokončování středních škol mladé romské generace a (2) omezené možnosti podpory rodiny a ekonomické překážky ve studium. Aktivity představují ucelený soubor systematické podpory primárně zaměřené na romské středoškolské studenty, s přesahem na jejich širší rodinné zázemí. Prioritu tvoří programy pro mládež orientované na úspěšné dokončování sekundárního vzdělávacího cyklu a budování podpůrného domácího prostředí. Projekt zprostředkovává studentům individuální podporu v podobě poradenství a doučování, program je doplněn o skupinové motivační a preventivní aktivity. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Hravě a zdravě

Doba realizace:
03/2017 - 12/2017
Donátoři:
Nadace Jistota

Projekt reaguje na problémy cílové skupiny a v první řadě na nízkou připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání. Na základě této potřeby byl zřízen Předškolní klub, který žadatel provozuje ve svém sídle v Brně čtyřikrát týdně a jehož hlavním cílem je připravit děti na přechod do mateřské či základní školy. Jeho kapacita je 12-15 dětí.

Rok 2017 je specifický ve dvou ohledech, a to pro:

 • děti nastupující v září do mateřské školy v rámci povinného roku předškolního vzdělávání;
 • děti nastupující v září do základní školy ve školním roce 2017/2018 bez absolvování standardního předškolního vzdělávání.

Pro tyto děti bude činnost Předškolního klubu jedna z posledních možností, jak se na vstup do mateřské, popř. základní školy připravit.

Z naší dosavadní praxe se ukazuje, že pravidelné navštěvování předškolního klubu přispívá k vytvoření důvěry romských dětí a jejich rodičů k dalším osobám mimo rodinný kruh, k přijetí hodnoty vzdělání, a tím pozitivně přispívá k budoucímu udržení dítěte v dalším vzdělávacím procesu a v neposlední řadě také k celkovému začlenění dítěte, potažmo rodiny do společnosti.

Jako průřezové téma projektu, resp. motiv vzdělávání pak volíme právě téma zdravotní gramotnosti a rozšiřování povědomí o zdravotní péči u samotných dětí, zejména s ohledem na zvnitřnění pravidel osobní hygieny a zdravotní osvětu.

Projekt se cíleně zaměřuje i na rodiče. Skrze společné reflexe pokroku dětí (společně s rodiči budeme plánovat podpůrnou přípravu dítěte v rodině) se s rodiči přirozeně dostáváme k řešení potřeby kvalitního vzdělávání. Rodiče informujeme také o legislativních změnách souvisejících se vzděláváním, a to zejména o povinném roku předškolního vzdělávání, který se zavádí už k 1. 9. 2017.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
13
Srp

Hravě v Klubu

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:
Město Brno

Díky tomuto projektu máme možnost realizovat volnočasové a vzdělávací aktivity v Klubu – nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Tyto aktivity nemalou měrou přispívají k dobrému začlenění mládeže zasažené nebo ohrožené sociálním vyloučením, což jsou nejpočetnější návštěvníci Klubu. Konkrétně se bude jednat o tyto aktivity:

 • Seberozvojové aktivity – taneční kroužek
 • Kreativní dílničky
 • Doučování

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
07
Srp

Hudba spojuje

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:
Město Brno

Cyklus 17 hudebních akcí - koncertů, talentové soutěže, jamsessionů, a workshopů s pedagogickým přesahem na podporu mladých (nejen) romských umělců a jejich autorské tvorby s cílem zpestření kulturního života v Brně, setkávání Romů a majoritní veřejnosti, šíření pozitivního obrazu romské kultury.

Aktivity projektu

3 koncerty mladých romských umělců: tři koncerty na podporu zajímavých hudebních projektů mladých muzikantů; obohacení brněnské kulturní scény o zajímavá hudební uskupení; zprostředkování romské kultury veřejnosti

3 acoustic gypsy jazz jamsessions: hudební brainstorming, tvorba a sdílení hudebních nápadů, rozvoj improvizace a komunikace mezi muzikanty napříč věkem a etnikem s odkazem na známého romského umělce Django Reinhardta.  Jamsessiony budou doplněny výukou pod vedením zkušeného kytaristy Tomáše Honsy a zároveň budou dostupné i posluchačům, kteří se do jamessionů aktivně zapojovat nechtějí.

10 hudebních workshopů:

- 3 pěvecké workshopy s Miou Hanuskovou

- 1 folklorní tradiční workshop s akcentem na cimbálovou muziku

- 3 instrumentální workshopy: např. klávesový workshop, kytara, ukulele

- 3 romské taneční workshopy s lektorkou Monikou Balogovou

1 Amaro star – hledání talentů: již třetí ročník oblíbené soutěže Amaro star; možnost pro začínající dospělé umělce napříč etnikem ukázat na veřejnosti svůj talent. Výherce bude podpořen možností vytvoření profi nahrávky v nahrávacím studiu Amaro records.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Hurá za dobrodružstvím

Doba realizace:
1. 5. 2020 – 31. 8. 2020
Donátoři:
Moneta Money Bank

Letní tábor je událost, na kterou se děti, s kterými pracujeme, vždy těší. Díky podpoře MONETA Money Bank můžeme i letos vyrazit do přírody s dvaceti dětmi, které nemají díky sociálnímu vyloučení příliš možností se jinak této tradiční letní aktivity účastnit. Táborový režim v dětech podpoří smysl pro spolupráci, odpovědnost a organizování stejně tak jako znalosti okolní fauny a flory a pohyb na čerstvém vzduchu.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Srp

Jdeme na to chytře

Doba realizace:
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Cílem projektu je nábor dobrovolníků a rozvoj dobrovolnické služby zaměřené na podporu dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Noví dobrovolníci se uplatní především v oblasti vzdělávání, doučování v konkrétních klíčových předmětech studia, dále asistence při aktivitách nízkoprahového klubu pro děti a mládež, včetně venkovních aktivit (tzv. plácky) a rovněž při volnočasových a osobnostně-rozvojových aktivitách dětí a mládeže. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů, multikulturní tematice a je provázána také s podporou socioekonomického rodinného zázemí a zvyšováním kompetencí rodičů, zejména s důrazem na vzdělávání. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
13
Srp

Jedeme si pro zážitky

Doba realizace:
1. 6. 2019 - 31. 8. 2019

Díky podpoře Nadačního fondu Avast jsme i v letošním roce mohli uspořádat pro děti z nízkoprahového zařízení letní tábor. Děti pocházející ze sociálně vyloučených lokalit se tak mohou v létě vypravit za hranice svých domovů a objevit kouzlo tábornictví a pobytu v přírodě. Tématem letošního tábora jsou indiáni, děti si vyrobí luky, čelenky, správný indiánský oděv a naučí se znát přírodu jako praví indiáni.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Jsme online, ne offside

Doba realizace:
1.11.2016 - 31.7.2017
Donátoři:
ČSOB

Projekt se cíleně zaměřuje na prevenci a posilování gramotnosti mládeže žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách, v oblasti online bezpečnosti. Konkrétně jde o realizaci celoročního vzdělávacího cyklu online bezpečnosti pro děti a mládež mezi 6 - 25 lety ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména Romů, kteří užívají internetových služeb nebo komunikují na sociálních sítích. Aktivity budou obsahově členěny do dvou věkových kategorií – mladší (6 – 14 let), starší (15 – 25 let).

Chceme realizací projektu reagovat především na vysokou míru rizik a na zcela nedostatečné kompetence v jejich předcházení. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, prakticky ve všech klientských případech, zcela absentuje hlubší povědomí o hrozbách a rizicích, která z užívání nových komunikačních technologií vyplývají. Značná část klientů pochází z kulturního prostředí, ve kterém se v tématu nelze opřít o znalosti a dovednosti rodičů, či starších příbuzných a přátel. Základní školy s vyšším žákovským podílem Romů téma také prakticky neotvírají. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Doba realizace:
1. 10. 2011 – 31. 7. 2014
Projekt nabídne cílovým skupinám - obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením ve městě Brně - soubor aktivit, které povedou ke zvýšení orientace a kompetencí na trhu práce a v souvisejících aspektech jejich sociální reality, které přímo uplatnitelnost a dlouhodobou udržitelnost na trhu práce ovlivňují. Zapojené organizace - IQ Roma servis, o.s. a DROM, romské středisko poskytují vzájemně se doplňující služby, které v celku umožní pokrýt velkou část relevantní poptávky ze strany klientů. Systém projektu je založen na principu komplexní práce s cílovou skupinou (resp. komplexní práce s rodinou).
 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Čer

Komu se nelení, tomu se zelení

Doba realizace:
1. 6. 2015 - 31. 5. 2016
Donátoři:
ČSOB

Komu se nelení, tomu se zelení

Projekt je zaměřen na finanční gramotnost a hospodárné, ekonomické myšlení. Bude realizován zážitkovou formou v podobě dvou her.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Komu se nelení, tomu se zelení

Doba realizace:
1.4.2018 - 30.9.2018
Donátoři:
Nadační fond Albert

Hlavním záměrem projektu je přispět ke zlepšení finanční gramotnosti mladé romské generace a zvýšit tím jejich možnost budoucího úspěchu v životě. Hlavním cílem projektu je v bezpečném a známém prostředí a zábavným způsobem naučit romské děti a mládež hospodařit s penězi, vytvořit si zážitek z „vydělání“ peněz, ale také z jejich utracení nebo ztráty a z možnosti růstu financí díky úrokové sazbě nebo bonusy za absolvované „rekvalifikační kurzy“.

Projekt pracuje s tématem finanční gramotnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím projektu Komu se nelení, tomu se zelení chceme s těmito mladými lidmi pracovat – zejména na jejich finanční gramotnosti (prevence zadlužení a předlužení) a prostřednictvím tohoto tématu i na jejich motivaci ke vzdělání a následnému uplatnění na trhu práce. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Koordinovaná spolupráce na podporu rodiny

Doba realizace:
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt reaguje na nové potřeby v péči o děti a rodiny tak, jak je stanovuje také zákon o sociálně právní ochraně dětí, účinný od 1. 1. 2013. Důraz je kladen na potřeby znevýhodněných romských dětí žijících v podmínkách sociálního vyloučení, u nichž existuje zvýšené riziko, že budou odebrány ze svých biologických rodin. Mnoho romských rodin se potýká s problémy v oblasti bydlení, zadluženosti a ztíženého přístupu ke službám.

Orgány sociálně právní ochrany dětí provádí dohledy v rodinách, ale není v jejich kapacitách reálně rodiny intenzivně doprovázet, vést je a spolupracovat s nimi na konkrétních změnách. Je proto nutné nabízet ohroženým rodinám nejen právní pomoc, ale také doprovázení rodiny k udržení stability a kvality podmínek pro navrácené dítě.

Za důležitou součást projektu považujeme také propojení a koordinování institucí, kde výstupem bude jeden akční plán pro rozvoj rodiny, sdílení informací, společná setkávání a využívání kvalitně připravených a vedených případových konferencí.

Hlavním cílem projektu je nastavit a propojit služby podpory romských rodin tak, aby spolupráce všech zapojených stran vedla ke stabilizaci podmínek pro výchovu dítěte v jeho biologické rodině a k nastavení bezpečného prostředí pro rozvoj a prosperitu dítěte (ve vzdělání, péči atd.).

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Říj

Koordinovaná spolupráce na podporu rodiny

Doba realizace:
1.1. – 31. 12. 2016
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt posiluje koordinovanou spolupráci rodin, orgánů sociálně právní ochrany dětí a služeb zaměřených na podporu rodin a dětí. Cílem je zlepšení rodinného prostředí a péče o děti, jejich udržení v biologické rodině a podpoření zdravého vývoje dítěte a kompetencí rodičů. Toto chceme podpořit rozvojem a pilotním ověřením takových metod práce, které rozvíjí samostatnost a využívání zdrojů jednotlivých rodin, a to za efektivní spolupráce s dalšími institucemi a službami.

Podpora rodin a dětí probíhá formou individuálních i skupinových setkání. V rámci individuálních plánů rodin je sledován a vyhodnocován posun dětí v předškolních dovednostech i rodičů v rodičovských kompetencích, současně pracovníci působí v oblastech prevence jevů ovlivňujících život rodiny (např. domácí násilí).

Jedním z pilířů projektu je systematická a koordinovaná spolupráce s institucemi (OSPOD, školy, návazné služby). V návaznosti na legislativu SPOD jsme již před 3 lety začali podporovat implementaci případových konferencí do klientské práce a spolupráce s OSPOD. Na základě těchto zkušeností bude projekt rozvíjet a podporovat využívání případových konferencí, které usnadňují sjednocení cílů a působení více služeb a pracovníků v rodině.

Jedním z inovativních prvků projektu je nastavení a pilotní ověření realizace rodinných konferencí, které výrazným způsobem podporují větší zapojení a hledání zdrojů řešení problémů u samotných rodin. Projekt je zaměřen nejen na podporu profesionálů k ověření této metody, ale především na přípravu a podporu rodin, aby na tento způsob hledání řešení byly připraveny. V rámci projektu budeme spolupracovat s městem a krajem na rozvoji případových i rodinných konferencích a zavádění nových metod práce. Stěžejním tématem v práci s klienty bude zapojování dítě do těchto setkání a hledání zdrojů především pro jeho podporu tak, aby bylo na tento typ jednání připraveno.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Srp

Krok k úspěchu

Doba realizace:
1. 8. 2015 – 31. 8. 2016
Donátoři:
Nadační fond Albert

Projekt podporuje romské studenty středních a vysokých škol v dosahování vzdělávacích úspěchů, aktivním trávení volného času a rozvíjení svého osobnostního potenciálu. Reaguje na konkrétní potřeby studentů, které mapujeme v rámci Vzdělávacího programu Gendalos, který je určen pro motivovanou romskou studující mládež. Pomocí motivačních rozhovorů, dlouhodobé spolupráce, doučování a adresné hmotné podpory (předplatné jízdenky na MHD, školní pomůcky, vzdělávací kurzy apod.) pomáháme romské mládeži zažívat vzdělávací úspěchy a podporujeme je ve včasné profesní orientaci. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
19
Říj

Krok k úspěchu

Doba realizace:
1. 8. 2016 – 31. 7. 2017
Donátoři:
Nadační fond Albert

Projekt si klade za cíl zvyšovat vzdělávací úspěchy mladé romské generace a podporovat je ve studiu na středních a vysokých školách, rozvíjet jejich osobní potenciál a podporovat zdravý aktivní způsob trávení volného času je jeden z klíčových cílů IQ Roma servisu a hlavní cíl tohoto projektu.

Projekt "Krok k úspěchu" podporuje mladé romské studenty ve věku 15 – 26 let od jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školu až po úspěšné ukončení SŠ nebo VŠ.

V návaznosti na vzdělávací program Gendalos, který podporuje motivované středoškolské a vysokoškolské romské studenty, je hlavním cílem projektu eliminovat ekonomické bariéry negativně ovlivňující vzdělávací proces našich studentů (cílenou finanční podporou konkrétních studentů zvyšujeme šanci úspěšného ukončení školní docházky a následného uplatnění na trhu práce, protože dobré vzdělání je prvním krokem na cestě ze sociálního vyloučení a chudoby).

Dílčím cílem je připravit žáky 9. tříd na nástup na střední školy (tedy připravit je na přijímací zkoušky a všechny nároky související s nástupem na školu), protože kvalitní vzdělání je nezbytným předpokladem pro samostatné uplatnění v životě i zaměstnání.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Krok za krokem

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Úřad vlády ČR
Projekt navazuje na předchozí komunitní práci v lokalitách Brno, Břeclav a Vyškov se zaměřením na zmocňování Romů a Romek k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek v kontextu bydlení. Dalšími cíli projektu jsou zlepšování sousedských vztahů a zvýšení zájmu
komunity o budoucnost a vzdělání svých dětí.
 
V Brně se bude komunitní práce soustředit na práci ve vyloučených lokalitách kolem městských částí Brno – sever (ulice Cejl, Bratislavská), Husovice (Vranovská), dále Židenic (Šámalova, Markéty Kuncové) a Maloměřic (Jarní). Úžeji se v kontextu tématu bydlení zaměříme na schopnost cílové skupiny ovlivňovat rozvoj městského bytového fondu a kvality života v něm a dále schopnost efektivně ovlivňovat jednání soukromých majitelů bytového fondu tak, aby bylo v souladu s potřebami obyvatel. V rámci Brna je důležitá také práce s komunitou romských středoškolských studentů, budeme usilovat o povzbuzení proaktivnosti zapojených studentů tak, aby byli sami aktivními hybateli dění v rámci komunitních aktivit, sdíleli spolu své poznatky o možnostech studia a navzájem se motivovali k lepším výsledkům. Do oblasti vzdělávání se zapojí také skupina matek Dža andre lačhi škola, jejichž cílem je orientace v právech a povinnostech v rámci školního systému a následné aktivní zapojení do šíření nabytých informací širší komunitě.
 
V Břeclavi budeme pokračovat v práci v lokalitě Na Zahradách (konkrétně Na Zahradách, Riegrova, Krátká). Břeclavská komunita v lokalitě aktuálně řeší stav bydlení a jeho okolí, chce proto pokračovat ve společných úklidech vnitřních i venkovních prostor domů, posunout se k dalším úpravám okolí domů (např. vznik komunitní zahrady). V rámci řešení sporů obyvatel jednotlivých domů budeme iniciovat pořádání různých komunitních akcí, do jejichž přípravy a realizace se komunita aktivně zapojí. Na základě vyjádření potřeby komunity, která se chce více občansky angažovat, podpoříme vznik a rozvoj aktivní skupiny a budeme ji motivovat k ujasnění směřování a k plánování konkrétních kroků. Skupina aktivních matek se chce zaměřit na téma vzdělávání dětí v kontextu potřeby informovanosti o zápisech dětí do školek a škol, díky šíření informací očekáváme, že se výrazně sníží počet dětí, které nejsou v rámci povinného zápisu do školek a škol zapsané.
 
Ve Vyškově navážeme na komunitní práci v lokalitě ulice Albrechtova a nově v lokalitě ulice Pivovarská. V navazujícím období bude očekávaným výsledkem v kontextu zlepšení podmínek bydlení, aby komunita došla ke společnému konsenzu ohledně dalšího postupu v řešení situace
neutěšeného stavu domů a jejich okolí a byla motivovaná k iniciativnosti v řešení situace. V rámci pravidelných schůzek komunity matek bude dále komunitní práce zaměřena na téma vzdělávání – sdílení informací v kontextu zápisů do školek a škol a schopnost jádrové skupiny iniciativně namotivovat další rodiče z lokality. Proaktivní skupina se dále zapojí do komunitních akcí na podporu dobrých sousedských vztahů.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
25
Dub

Kvalita především

Doba realizace:
1.5. 2018 - 30.4.2020
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost
Projekt reaguje na neoptimální systém evaluace přímé práce s klienty a podpory jejího rozvoje v organizaci v souvislosti s poskytováním 4 (od r.2018 3) sociálních služeb. Prostřednictvím externího auditu a zavádění doporučených opatření dojde k revizi stávajícího systému a k jeho následnému přenastavení a tím posílení kompetencí organizace v oblasti evaluace a rozvoje kvality. Revidované vzdělávací plány a následné systematické vzdělávání pomůže zvýšit odborné i manažerské kompetence pracovníků přímé práce.
 
 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Mám na to II.

Doba realizace:
1.10. 2017 - 30.9. 2018
Donátoři:
Nadace Albatros

Předkládaný projekt Mám na to II. – komplexní podpora romských žáků a studentů ve vzdělávání je primárně zaměřen na intenzivní individuální spolupráci se studentem, která je zaměřená na dosahování cílů, které si studenti ve spolupráci s klíčovým pracovníkem nastaví. Projekt bude realizován návazně (obsahem i časově) na realizovaný projekt "Mám na to!", a to v období říjen 2017 - září 2018.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou romští studenti SŠ, VOŠ a VŠ v Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje, kteří k úspěšnému dokončení studia potřebují různé formy podpory. Jedná se zejména o studenty, kteří jsou sociálně vyloučeni či sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním cílem projektu je poskytnout intenzivní podporu min. 35 romským žákům ZŠ/SŠ prostřednictvím aktivit vzdělávacího programu Gendalos a je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v rámci studia, podporu studentů v úspěšném ukončení ročníku, v průchodu studiem do vyšších ročníků či do dalšího vzdělávacího stupně a ve zvýšení počtu romských studentů, kteří úspěšně dokončí SŠ. Projekt bude realizovat tým vzdělávacího programu Gendalos, odpovědnost za jeho realizaci má vedoucí týmu Mgr. Anežka Šintáková.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Říj

Mám na to!

Doba realizace:
1.10. 2016 – 30.9. 2017

Přínosem projektu v kontextu společenské změny je především vysoká návratnost investic do vzdělání a vzdělávání mladé romské generace, ve kterou věříme. Projekt nejenom podpoří rozvoj cílové skupiny mladých Romů a Romek a návazně také její zapojení do širšího společenského kontextu, ale eliminuje rizika, kterým je mladá romská generace vystavena. Věříme, že včasná investice do vzdělání a do potenciálu mladých lidí, dlouhodobá podpora a práce směřující k zvyšování motivace a školních úspěchů romských studentů může mít dalekosáhlé dopady v širokém a dlouhodobém horizontu – od zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a větší finanční nezávislosti, po celkové zlepšení životní situace rodiny „vymaněním“ se z tzv. bludného kruhu sociálního vyloučení. Následná finanční zátěž „státu“ související s problematikou nezaměstnanosti, předlužení, bytové nouze, rizikových jevů mládeže a podobně je totiž finančně mnohem náročnější než včasná intervence resp. prevence těchto jevů.

Kromě dopadu na oblast vzdělávání potažmo na celkové zvýšení vzdělanostní úrovně mladých Romů a Romek v  Jihomoravském kraji bychom rádi na středních školách otevřeli otázku inkluzivního nastavení pro žáky ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí a nastínili možné kroky k spolupráci ohledně podpory těchto studentů pro vstup, udržení se a k úspěšnému dokončení střední školy a návaznosti na další vzdělávací nebo profesní dráhu.

Důležitým přesahem je také zvýšení povědomí o aktivní mladé romské populaci, utváření pozitivního obrazu mladých Romů směrem k většinové populaci a zvýšení vzájemného respektu a pozitivního povědomí v kontextu mezi komunitami a tím celková podpora sociálního začleňování.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Máme svůj prostor

Doba realizace:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu „Máme svůj prostor“ je vytvoření kvalitní a systematické nabídky volnočasových aktivit v areálu Plácku Niva – Svitavské nábřeží pro skupinu dětí a mládeže z brněnské romské komunity od 6-26 let s důrazem na jejich atraktivitu, zvládnutelnou a přiměřenou pravidelnost a dlouhodobý potenciál rozvoje a využívání nabízených činností. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Miniactive

Doba realizace:
30. 9. 2016 - 31. 8. 2017
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

Projekt si klade za cíl získat zkušenosti s komunitní prací od jeruzalémské organizace JICC (http://jicc.org.il/effective-activism-and-miniactive), která pracuje s místní palestinskou komunitou na principu MiniActive. Tato metoda je založená na dosažitelných, konkrétních malých cílech, které lze identifikovat, a jsou realizovatelné členy komunity v krátký čas. Tohoto projektu se účastní členové romské komunity a zástupci města Brna s cílem naučit se princip malých kroků v práci s komunitou a aplikovat ji na práci s romskou komunitou v českém prostředí.

Projekt zahrnuje nezbytné přípravné kroky s cílem vytvořit flexibilní a interaktivní komunitní partnerství, hluboký přenos metodologie a tvůrčí učební prostředí pro následující projekt "Power of small steps" (síla malých kroků), coby projekt podporující konkrétní iniciativy romské komunity, které budou následovat.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
07
Srp

Muzikál - Příběh ze života Romů

Doba realizace:
3/2019 - 10/2019

Hlavním záměrem projektu je navázání a podpora přirozeného mezikulturního dialogu mezi Romy a majoritou skrze realizaci tematických workshopů a představením inscenace muzikálu ze života Romů.

Hlavním cílem projektu je během 8 měsíců připravit, nacvičit a realizovat autorský muzikál ze života Romů komunitou romských mladých lidí v Brně.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Mýma očima (NFOH)

Doba realizace:
březen - květen 2013

Předkládaný projekt zprostředkuje romské mládeži téma holocaustu nahlížené nejen optikou jejich vlastního národa.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Na Plácek!

Doba realizace:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu „Na plácek!“ je kontinuální zajištění kvalitní a systematické nabídky volnočasových aktivit v areálu plácku Niva – Svitavské nábřeží. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením, zejména romského původu. Hlavní náplní projektu je realizace venkovních volnočasových aktivit. Ty strategicky plánujeme na základě zkušeností s poskytováním volnočasových aktivit na plácku v průběhu roku 2014, 2015 a dlouhodobých zkušeností s přímou prací s romskou mládeží. Smysluplná náplň volného času dětí a mládeže z romské komunity je důležitým faktorem jejich osobnostního růstu a začleňování do společnosti. Strukturalizace, pravidelnost i zájem o viditelné výsledky trávení volného času ve velké míře přispívá k prevenci patologických jevů nebo k zmírňování jejich dopadů na komunitu i společnost, přispívá k vytváření vůdčích osobností s klíčovými kompetencemi pro každodenní život ve společnost. 

Na Plácku budou od března do října 2016 probíhat každé odpoledne sportovní aktivity, tvořivé dílny, základní poradenství v oblasti vzdělávání pro žáky základních a středních škol i jejich rodiče a aktivity posilující odpovědný přístup k prostředí. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Na Plácek!

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:
Město Brno

Náplní projektu je realizace venkovních volnočasových, vzdělávacích, preventivních aktivit a dalších doplňujících programů sestavených do pestré nabídky k dispozici klientům. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením, zejména romského původu. Pracovníci organizace dlouhodobě pracují s romskými dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí v nízkoprahovém zařízení a v rozvojových programech a disponují proto množstvím zkušeností s přímou prací s romskou mládeží. Smysluplná náplň volného času dětí a mládeže z romské komunity je důležitým faktorem jejich osobnostního růstu a začleňování do společnosti. Výsledky takto smysluplného trávení volného času ve velké míře přispívá k prevenci nežádoucích patologických jevů nebo k zmírňování jejich dopadů na komunitu i společnost.

       Aktivity projektu směřují k:

      - rozvoji znalosti, dovedností a postojů (klíčové kompetence) v přístupu ke vzdělávání

      - aktivnímu, pravidelnému, dlouhodobému trávení volného času

      -  nabídce návazných výukových aktivit nabízených organizací

      - zkvalitnění veřejného prostoru v areálu a v přiléhajícím okolí

      - snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě 

      - podpoře interetnického multikulturního dialogu

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Led

Na plácek!

Doba realizace:
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Donátoři:
Město Brno

Hlavní náplní projektu je poskytování pravidelných volnočasových aktivit v areálu multikulturního hřiště Niva – Svitavské nábřeží (tzv. plácek). Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 - 26 let. Realizace aktivit bude probíhat v období březen až říjen každý pracovní den od 14:00 do pozdních odpoledních hodin v areálu výše zmíněného hřiště.

Aktivity projektu „Na plácek!“ směřují k:

 • rozvoji znalosti, dovedností a postojů (klíčové kompetence) v  přístupu ke vzdělávání, smysluplného trávení volného času, osobnostních charakteristik,
 • aktivnímu pravidelnému, dlouhodobému trávení volného času,
 • nabídce návazných výukových aktivit, které organizace nabízí,
 • zkvalitnění veřejného prostoru v okolí plácku,
 • snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě dlouhodobou prací s cílovou skupinou a zapojováním širší veřejnosti do akcí či aktivit.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
13
Srp

Nejsi v tom sám II.

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento projekt je pokračovatelem stejnojmenného projektu z roku 2018 a reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, kdy 70 % Romů uvádí základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími aktéry chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování primárního a návazně sekundárního vzdělávacího cyklu.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení míry vzdělanosti romské komunity v ČR prostřednictvím komplexní podpory zapojených romských žáků a studentů během jejich studia na základní a střední škole.

Oproti předchozímu projektu se v tomto projektu zaměřujeme více na spolupráci s pedagogy. Podpoření žáci a studenti mohou využívat hodin doučování, mentoringu, individuálních konzultací se svým klíčovým pracovníkem, skupinových setkání a výjezdů s vrstevníky. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Dub

Nemáš moc, ale máš tu moc!

Doba realizace:
1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Donátoři:
EHP

Projekt reaguje na vysokou úroveň diskriminace Romů v ČR. Ta je veřejným tajemstvím, které je známo, avšak v podstatě tolerováno. Dle výzkumu v roce 2013 vyjadřuje až 78 % obyvatel ČR negativní vztah k Romům. Romové jsou doposud v minimální míře zastoupeni v rozhodovacích procesech, sami aktivně neusilují o změnu. Hlavním cílem projektu je zvýšit zapojení Romů do boje proti etnické diskriminaci formou celorepublikové kampaně, návazných motivačních aktivit v Jihomoravském kraji a odborného poradenství a právní podpory. V rámci projektu vznikne občanská platforma, skupina aktivních Romů a Romek a dalších osob, která se bude vlastní aktivitou podílet na kultivaci procesů ve společnosti. Dalším cílem je vybudování základů dobré spolupráce mezi IQ Roma servisem a dalšími institucemi (zejména ČOI, KVOP, Policie ČR ad.) se záměrem koordinovaného řešení případů diskriminace. Dále také poskytneme metodickou podporu pracovníkům neziskových organizací či úředníkům institucí, a to formou metodického manuálu, vzdělávacího kurzu a odborné konference.

 

Finanční podpora:

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

(Více informací o poskytovatelích grantu na: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.)

 

Kontaktní osoba:

Bc. Petr Porteš

tel.: +420 543 213 310

e-mail: petr.portes@iqrs.cz

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Od startu k cíli: podpora školní úspěšnosti mladé romské generace

Doba realizace:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dlouhodobá práce s mladými Romy v Brně a obcích Jihomoravského kraje ukazuje, že značná část z nich žije v podmínkách sociálního vyloučení a dlouhodobě se potýká s problémy v oblasti uplatnění na trhu práce a ve vzdělávání. Mladí Romové jsou výrazně méně úspěšní při ukončování základního vzdělání a při vstupu a průchodu středoškolským studiem, než jejich vrstevníci z majoritní společnosti. Tyto faktory vyskytující se již v raném věku přináší prohlubování exkluze a neúspěšnosti dalších generací, mnohdy rezignujících na snahy svou situaci měnit. Proto je potřeba mladé motivovat, aby nevzdávali investice do své vlastní budoucnosti a aktivizovat jejich přirozené schopnosti prostřednictvím kontinuální individuální podpory, a to zejména v případech, kdy rodina vzhledem k mnohočetným existenčním potížím nedokáže sama tuto podporu zajistit v dostatečné míře.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
21
Bře

Odmaturuj!

Doba realizace:
1. 4. 2019 – 31. 3. 2020
Donátoři:
Nadace Jistota

Cílem projektu Odmaturuj! je podpora studentů ohrožených či zasažených sociálním vyloučením k úspěšnému dokončení středoškolského vzdělání a složení maturitní zkoušky. Se studenty s tímto znevýhodněním pracujeme dlouhodobě a především u studentů maturitních oboru se potýkáme s obtížemi při skládání maturitní zkoušky, která je pro tyto studenty velmi obtížná vzhledem k tomu, z jakého prostředí studenti pochází. V rodinách studentů se kumulují projevy sociálního vyloučení – chudoba, nízká vzdělanost a zaměstnanost, což společně s absencí pozitivních vzorů a obecně nízkými vzdělávacími ambicemi nastavuje prostředí, ve kterém je náročnější se na maturitní zkoušku připravit. Ze zkušeností organizace vyplývá, že individuální a intenzivní doučování je schopno tyto nedostatky účinně kompenzovat. Proto v tomto projektu zrealizujeme pro studenty 200 hodin doučování a také cvičné maturitní zkoušky, aby si studenti v předstihu a v bezpečném, kontrolovaném prostředí mohli maturitní zkoušky vyzkoušet.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Odrazit k úspěchu

Doba realizace:
1. 4. 2014 – 30. 4. 2015
Donátoři:
Nadační fond Albert

Posláním projektu je zvýšit vzdělávací úspěchy a tím i životní šance sociálně znevýhodněných romských dětí, které se potýkají s finančními a sociálními potížemi, rizikem vysoké nezaměstnanosti a sociálních patologií, a navíc čelí předsudkům, nízkým očekáváním a nepřijetí ze strany vrstevníků a okolí. Zvláštní zřetel je kladen na podporu ohrožených romských středoškoláků, od nástupu až po úspěšné dokončování studia. Z praxe je zřejmé, že existuje více důvodů a životních situací, kdy tato klíčová mladá generace ztrácí motivaci či sílu pokračovat ve studiu a hledat cestu k lepšímu životu. Přitom dostatečný stupeň a kvalita vzdělání, ideálně v žádaných maturitních oborech, je jejich potenciální hlavní zdroj jak reálně ovlivnit své životní a pracovní šance a postavení ve společnosti. Posláním projektu je tento proces aktivně povzbudit k pozitivním výsledkům. Pro studenty budou organizovány individuální a skupinové vzdělávací kurzy, bude jim nabízena specifická finanční a materiální podpora ve studiu. Projekt se zaměří také na zapojování dobrovolníků a zlepšování kvality spolupráce s nimi.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
21
Bře

Péče o rodinu

Doba realizace:
1.1.2019 – 31.12.2019
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cílem projektu je podpořit ohrožené rodiny s dětmi na území sociálně vyloučených lokalit Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD. Tyto rodiny často trpí tím, že nezažily pozitivní rodičovský vzor a jsou pohlcené problémy sociálního vyloučení. Pochází z rodin, které samy byly pod dohledem OSPOD, nebo si prošly ústavní výchovou, vyrůstaly na ubytovnách nebo v dalších substandardních typech bydlení. Projektové aktivity budou zaměřeny na podporu case managementu jako úspěšné formy práce s rodinou, na individuální a skupinovou podporu zaměřenou na zvyšování rodičovských kompetencí a na spolupráci s klíčovými aktéry v situaci rodiny, především pak s pracovníky OSPOD.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
01
Črv

Pestrý plácek

Doba realizace:
7/2016 – 8/2016

Realizace: 7/2016 – 8/2016

Donátoři:

-        Nadace Veronica

-        Velvyslanectví Nizozemského království, 

-        Program Mládež kraji – Jihomoravský kraj

 

Cílem projektu Pestrý plácek je povzbudit romskou komunitu ve společném úsilí o proměnu parku – tzv. Plácku na Svitavském nábřeží v Brně. V dlouhodobém horizontu si přejeme proměnit Plácek v místo, kde se budou setkávat lidé bez ohledu na barvu pleti nebo příslušnosti ke společenské skupině a vytvořit tak z Plácku komunitní centrum pod širým nebem. Zároveň chceme ukázat širší veřejnosti, že se mladí Romové o své okolí starají, chceme jim přiblížit romskou komunitu, jejich kulturu a posilovat tak vztahy mezi Romy a většinovou společností.

Dalším cílem je oživit Plácek a nastartovat tak jeho proměnu na místo, kde se budou setkávat aktivní mladí lidé a komunikovat spolu. Konkrétně pak chceme v rámci projektu vytvořit dlouhodobý plán rozvoje Plácku a zorganizovat sérii kreativních street art workshopů na Plácku, které k místu přitáhnou zájemce z komunity i ze širokého okolí. Zároveň chceme na workshopech prezentovat romskou kulturu, hudbu a kuchyni a ukázat tak veřejnosti, jak inspirativní může romská kultura být a zároveň upozornit na sociální vyloučení oblasti i komunity.

 

V rámci projektu proběhne Týden otevřených dveří v Amaro records (27.6. – 1.7. ) a série kreativních workshopů na Plácku s nizozemskými umělci romského původu Ronem Glasbeekem a Mariou Koijck (4.-14.7.).

Finanční podpora: Projekt je podpořen programem Společně pro Brno Nadace Veronica, programem Mládež kraji – Jihomoravský kraj, který realizuje Jihomoravská rada dětí a grantem Velvyslanectví Nizozemského království.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Zuzana Wágnerová – zuzana.wagnerova@iqrs.cz +543 213 310

https://www.facebook.com/husovicovani

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Črv

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)

Doba realizace:
1. 4. 2016 - 30. 3. 2018
Donátoři:
Evropská unie

Projekt si klade za cíl ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (ubytovny a další formy substandardního bydlení) za pomoci asertivní sociální práce. Klinická studie pro ověření efektivity progresivní a v zahraničí osvědčené metody podpory rodin s komplexními potřebami v České republice.

Nevyhovující bydlení má negativní dopady na školní výsledky dětí, zdravotní stav členů rodin a možnosti navazovat běžné vztahy mimo ubytovnu. Mnohé z těchto rodin jsou navíc rozdělené, děti jsou v ústavní výchově a jejich návrat bývá podmíněn zlepšením bytové situace rodiny. Koncentrace chudoby na ubytovnách má řadu negativních dopadů na ubytované rodiny, sousedství i na veřejné rozpočty. Jak vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, v městě Brně neexistuje systém ekonomicky dostupného bydlení, které by lidem umožnilo skromné, ale důstojné, nezávislé a stabilní bydlení. Azylové domy jsou v městě Brně dlouhodobě přeplněné, a v naprosté většině případů neposkytují bydlení celým rodinám.

V rámci projektu bude 50 rodin  nastěhováno do bytů v majetku statutárního města Brna. Budou podpořeny intenzivní sociální službou. Předpokládá se, že většina rodin bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a své bydlení si udrží. Bude vytvořena metodika inovativního přístupu sociální práce vůči rodinám s komplexními potřebami (v zahraničí nazývaná flexibilní asertivní komunitní podpora). Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servis, z. s. a Ostravské univerzity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Platforma pro sociální bydlení – diskurzivní posun

Doba realizace:
15. 12. 2013 – 15. 12. 2014
Donátoři:
OSI

Záměrem projektu „Platforma pro sociální bydlení“ je vybudovat silnou zájmovou koalici relevantních organizací a jedinců, zainteresovaných do tématu sociálního bydlení, jeho nedostatečné kvality a dostupnosti. Tato problematika se citelně dotýká tisíců sociálně vyloučených obyvatel České republiky, přičemž velká část z nich je romského původu. Prostřednictvím vzdělávacích a participačních aktivit budou definována nejproblematičtější témata a budou navrženy vhodné nástroje k jejich řešení. Navrhované nástroje a postupy budou následně konzultovány ze zástupci politického spektra, s cílem zajištění jejich přijetí prostřednictvím vhodné legislativy. Důraz na metodu participace umožňuje unikátní zapojení cílové skupiny do legislativního procesu. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
27
Črv

Podpora proaktivních romských komunit

Doba realizace:
1. 7. 2017 - 31. 12. 2017

Projekt podpořený Programem malých grantů - US Embassy reaguje na situaci rostoucího antigypsismu a nebezpečně se prohlubující pasivitu a frustraci mezi romskými komunitami v ČR. Současné metody sociální práce a sociální politiky budou pomocí tohoto projektu obohaceny o metodu „Community organizing“ s cílem dosáhnout zplnomocnění  Romů. Je zapotřebí větší romské emancipace, solidarity, sebejistoty a proaktivity, aby bylo dosaženo průlomu v postoji občanské společnosti (nejen Romů).

Projekt je založen na realizaci třídenního semináře pro min.  18 romských leaderů, s cílem naučit se možnosti jak navázat vztahy nejen v komunitě, jak  s komunitou dále pracovat, jak nalézt pozitivní řešení různých problémů, které komunitní práce obnáší. Tento seminář povede uznávaný Prof. Dr. Leo J. Penta.

Program je zaměřen na tyto 3 hlavní témata:

- moc: povaha a praxe politické moci s ohledem na občanskou společnost a její úlohu vůči státu a trhu

- veřejné vztahy: co znamenají, proč mají zásadní význam a jak mohou být systematicky rozvíjeny jako základ pro všechny organizace

- společný postup ve veřejné sféře: určení otázek, plánovacích opatření a opatření kampaně, hodnocení

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory US Embassy.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
25
Čer

Podpora stipedijního fondu Gendalos - Grant Bakala foundation

Doba realizace:
1. 7. 2018 - 31. 7. 2019
Donátoři:
Bakala Foundation

Klíčovým problémem velké části mladé generace Romů a Romek je hrozba předčasného odchodu ze vzdělávacího procesu a znevýhodňující podmínky pro úspěšné studium, které k tomuto odchodu často vedou. Podstatným problémem je pro tyto rodiny finanční náročnost počátků studia a jednorázové výdaje na studijní potřeby, které v období zahájení školního roku a i nárazově v průběhu celého školního roku představují velkou a často nepřekonatelnou překážku.  Stipendijní fond Gendalos, resp. Vzdělávací program Gendalos reaguje na tyto potřeby a prostřednictvím účelově vázaných stipendií pomáhá romským studentům a studentkám na jejich cestě ke vzdělání. 

Podporu ze stipendijního fondu mohou získat studenti, kteří dlouhodobě spolupracují s pracovníky IQ Roma servisu na svých vzdělávacích cílech a osobnostním rozvoji. Adresná finanční podpora se uděluje na základě rozhodnutí komise Gendalos. Komise zasedá jednou za měsíc a má 3 členy, kterými jsou zaměstnanci z vedení organizace. Podpora se uděluje na základě žádosti o poskytnutí stipendia, která musí obsahovat kopii aktuální vysvědčení a kazuistiku, kterou ve spolupráci s pracovníkem napíše sám klient. Dále komise hodnotí, zda student splňuje podmínek pro udělení podpory a vydá rozhodnutí. V případě, že se podpora schválí a vyplatí, je kladen velký důraz na následný monitoring jejího využití. Finanční podpora ve většině případů směřuje do následujících oblastí: nákup pomůcek potřebných pro studium, platby za doplňující vzdělání, nákup zvýhodněné městské dopravy, aj..

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
23
Bře

Podpora zabydlených rodin

Doba realizace:
1. 4. 2018 - 31. 3. 2020
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost
Projekt je zaměřen na specifickou podporu ohrožených rodin v Brně pro udržení bydlení, jež jim bylo přiděleno v rámci realizace inovativního programu Rapid Re-Housing. Aktivity projektu se zaměřují skrze intenzivní case management na nejohroženější z 50 bydlících rodin a současně nabízí podporu nově vzniklým sousedstvím s vyšším zastoupením cílové skupiny projektu. Součástí projektu je také podrobná evaluace efektivity aplikovaných metod práce a jejich dopadů na cílovou skupinu.
 
Co je cílem projektu?
Hlavní cíl:
V průběhu 2 let (k 31.03.2020) udržet standardní bydlení u min. 40 bydlících rodin (tj. 80 % rodin zapojených do programu Rapid Re-Housing). Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím dlouhodobé
intenzivní podpory u min. 20 rodin, a nárazové podpory u dalších min. 25 rodin.
 
Dílčí cíle:
U 8 rodin s nejméně dvěma epizodami nezaplacení nájmu a/nebo plateb za energie bude v průběhu 6 měsíců stabilizován rodinný rozpočet tak, aby k další epizodě neplacení nedošlo nejméně v dalších
(nejbližších) 4 měsících.
 
Pět členů podporovaných rodin se (znovu)zapojí na trh práce (HPP, DPČ), čímž zvýší příjem domácnosti (což má přímý vliv na stabilizaci bytové situace).
 
Ve 3 domech v sociálně vyloučené lokalitě s problematickými sousedskými vztahy, v nichž podporované rodiny bydlí, dojde skrze intenzivní komunikaci se všemi nájemníky ke zlepšení kvality soužití v jednotlivých domech tak, že 75 % stížností na rodiny zapojené do projektu budou vyřešeny s účastí všech zapojených stran smírem (akceptovanou dohodou o změně)
 
Naplnění všech cílů bude monitorováno a vyhodnoceno v rámci specifické klíčové aktivity 3 (Monitoring a evaluace).
 
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Aktivity projektu jsou navázány na stanovené cíle. KA 1 a KA 2 jsou podstatou intervencí projektu a jsou logicky provázány. KA 3 zastřešuje monitorovací a vyhodnocovací procesy projektu.
 
KA 1 - Intenzivní podpora zabydlených rodin mimořádně ohrožených ztrátou poskytnutého bydlení skrze sociální službu terénních programů je stěžejní aktivitou, jež bude realizována po celou dobu realizace projektu. Její součástí je správné hodnocení rizik u daných rodin, poskytování adekvátní podpory a síťování dalších podpůrných a komunitních služeb. Aktivita rovněž nastavuje a testuje model dlouhodobé kontinuální podpory ohrožených rodin s cílem předejít novým epizodám bezdomovectví.
 
KA 2 - Zahrnuje podporu všech oblastí tvořících kontext činností zahrnutých v KA1 a maximalizuje efektivitu KA1. Především se jedná o včasný přenos informací o krizích ohrožujících bydlení (dluhy a stížnosti sousedů) a zajištění včasné i strategické intervence. Intervence směřují jednak ke klientům sociální služby (ad KA1) ovšem v případě sousedských sporů cílí ke všem aktérům sporu. Nedílnou součástí je i analýza kvality jednotlivých sousedství a preventivní činnosti směřující k jejich udržitelnému zlepšení (s důrazem na participaci obyvatel sousedství)
 
KA 3 Monitoring a evaluace práce projektu a aplikovaných metod práce je klíčovou aktivitou zajišťující řádné vyhodnocení cílů projektu a jeho jednotlivých aktivit, spolu s hloubkovým ověřením efektivity aplikovaných metod práce na stabilizaci bydlení. Skrze evaluaci bude sledován přínos a efektivita realizovaných opatření pro cílovou skupinu. Závěrečná evaluační zpráva mj. shrne podmínky pro jejich další aplikaci a šíření. Nedílnou součástí realizace projektu (není samostatnou klíčovou aktivitou) je jeho projektové řízení, administrace a finanční řízení.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Kvě

Pojďme spolu ven

Doba realizace:
1. 4. 2015 – 31. 8. 2016
Donátoři:
Nadace Terezy Maxové

Projekt se zaměřuje na podporu příbuzenských pěstounských rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Brna, s nimiž IQ Roma servis dlouhodobě spolupracuje. Práce s příbuzenskými pěstouny je velmi specifická – je zde nezbytné podporovat rozvoj zdravých vztahů mezi dětmi svěřenými do pěstounské péče a biologickými dětmi rodičů. Pěstouni navíc ve většině případů jsou prarodiče, pro které to zpravidla bývá náročná situace, proto jim intenzivně pomáhají již dospívající děti s vlastními rodinami. Projekt má přinést pozitivní změnu do společného volného času a posílit vzájemné rodinné vazby, aby jak svěřené děti, tak pěstouni dostali potřebnou podporu. Budeme realizovat volnočasové aktivity, které vychází ze společné diskuze s pěstouny – výlet do Aquaparku a kulturně poznávací výlet, a které přinesou nejenom pozitivní zážitky pro účastníky, ale také inspiraci pro další aktivity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Pojďme spolu ven II

Doba realizace:
10/2016 - 08/2017
Donátoři:
Nadace Terezy Maxové

Projekt je zaměřen na příbuzenské pěstounské rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Brna, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Cílem žádosti je navázat na projekt „Pojďme spolu ven“, který jsme loni úspěšně realizovali.  Naším záměrem je umožnit rodinám aktivní trávení volného času. Projekt ukázal, že právě tato oblast je pro práci s cílovou skupinou velice důležitá a kulturně-poznávací akce jsou vhodnou metodou, jak se k cílové skupině dostat a přirozenou cesou jim předat potřebné informace.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Pojďte do školky!

Doba realizace:
1. 6. 2013 – 31. 5. 2015
Donátoři:
OPVK

Jedná se o rozsáhlý projekt Člověka v tísni a osmi partnerských organizací (IQ Roma servis, o.s., Cheiron T, o.p.s., Diecézní charita Brno – pobočka Jihlava, Tady a teď, o.p.s., Sdružení sociálních asistentů, Diakonie ČCE Vsetín, Salinger, o.s. a Amalthea, o.s.). Zaměřuje se na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují institucionalizované MŠ a svou vzdělávací kariéru na základní škole začínají řadou handicapů. Projekt se v místech své realizace zaměří na systematizaci včasné péče v oblasti vzdělávání o děti, které vzdělávacím systémem často propadávají. Předškolním pedagogům projekt nabídne vzdělávací kurzy, díky kterým získají konkrétní metody práce se znevýhodněnými dětmi a hlubší porozumění tématu, které je potřebné proto, aby mohli snáze spolupracovat s rodiči těchto dětí. Celorepubliková realizace projektu umožní předávání informací i širší odborné veřejnosti.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
21
Bře

Pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji

Doba realizace:
1.10.2018 – 30.6.2019
Donátoři:
Nadace J&T

Projekt reaguje na nízkou míru podpory rodin, které jsou monitorovány v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se především o lokality, kde není příliš dobrá síť podpůrných služeb, které pracují s cílovou skupinou sociálně vyloučených Romů. Klienti se setkávají s kumulací bariér, které mohou prohlubovat sociální vyloučení a vést k pro rodinu nepříjemným opatřením ze strany OSPOD – odebrání dětí a odsouzení rodičů. V rámci projektu se snažíme s rodinami pracovat metodou case managementu tak, aby k tomuto nedocházelo. Jako klíčové v tomto spatřujeme právě zmíněný case management ve spolupráci s externím doučováním, které zvyšuje školní úspěchy dětí a působí preventivně proti začarovanému kruhu vysoké absence a školních neúspěchů. Dalšími nápomocnými aktivitami bude organizace dvou rodinných konferencí jako nástrojů pro řešení opravdu závažných situací a vyučování Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Pomáháme rodinám v JMK

Doba realizace:
1.10. 2017 - 30.6.2018
Donátoři:
Nadace J&T

Cílem projektu je během 9 měsíců přispět ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v Jihomoravském kraji v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a to prostřednictvím navýšení kapacity pracovníků SAS skrz posílení úvazků pracovníků/pracovnic přímé práce.

Dílčími cíli projektu je během 9 měsíců:

-          podpořit službou SAS a návazně metodou case managementu min. 20 rodin – tj. 10 rodin v Břeclavi a okolí a 10 rodin ve zbylých obcích JMK 

-          podpořit děti v zapojených rodinách min. 700 hodinami doučování – 500 hodin v Břeclavi a okolí a 200 hodin ve zbylých obcích JMK 

-          realizovat min. 9 společných setkání pro děti v rámci výuky Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Power of small steps

Doba realizace:
01.02.2017 - 31.01.2019
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

V rámci tohoto dvouletého projektu bude moci IQ Roma servis podpořit aktivnější zapojení a iniciativu místní romské komunity v regionu jižní Moravy a šířit strategii společného rozhodování založené na inovativní MiniActive metodě na celém území České republiky. MiniActive nabízí pragmatickou a praktickou metodu malých kroků, která je osvědčená u jeruzalémského mezikulturního centra pracující s palestinskou komunitou (http://jicc.org.il/effective-activism-and-miniactive).

Na rozdíl od nastavení příliš ambiciózní politické a společenské vize je tato metoda založena na dosažitelných, konkrétních malých cílech, které lze identifikovat, a jsou proveditelné členy komunity v krátký čas. To dává komunitě zpětnou vazbu, že se něco děje, že mohou opravdu něco změnit, přispět ke zlepšení situace a udržuje tak lidi motivované nadále měnit věci kolem sebe.

V projektu se budeme zaměřovat na vyhledávání, oslovování, povzbuzování a školení příslušníků romských komunit, ochotných převzít iniciativu. Podporovat a sdílet přínos a zapojení místních Romů v procesu žádoucích změn prostředí, ve kterém žijí a problémů, kterým čelí. Důležitou součástí je vytvořit funkční partnerství mezi Romy, IQRS a zástupci města a zároveň inspirovat svou činností další nevládní organizace, zástupce veřejného sektoru k zakládání podobných iniciativ po vzoru principů MiniActive.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Poznejme se – multikulturní festiválek a výlet do Prahy

Doba realizace:
1. 4. 2018 - 31. 7. 2018
Donátoři:
MOL

Projekt reaguje na nedostatek příležitostí k setkávání Romů a majority a vzniku prostoru pro jejich vzájemnou interakci. Cílem je přispět ke snížení navzájem předsudečného a stereotypního vnímání Romů a majoritních obyvatel, obývajících nejen brněnskou vyloučenou lokalitu. Zároveň náš projekt chce nabídnout a představit dětem a mladým lidem smysluplné možnosti využití volného času a působit tak preventivně před tlaky prostředí vedoucí nezřídka k sociálně patologickému jednání. Chceme také projektem zareagovat na obtížnou přístupnost pozitivních zkušeností s životem mimo vyloučenou lokalitu – zprostředkujeme tak účastníkům jinou životní perspektivu, alternativu k životu v sociálním vyloučení, ke které jinak nemají přístup a motivaci vystoupit z něj.

Cílem projektu je v první fázi organizace odpoledního multikulturního festiválku a to ve spolupráci s dobrovolníky ze společnosti MOL a alespoň jednou organizací nepracující primárně s romskou mládeží. Festiválkové odpoledne proběhne na tzv. Plácku, hřiště a travnaté plochy u řeky Svitavy v sousedství brněnské vyloučené lokality. V jeho rámci vystoupí jak romská, tak i alespoň jedna neromská kapela, paralelně proběhnou hudební a taneční vystoupení klientů Klubu a tanečního kroužku Merci, složeného také ze současných a minulých klientů Klubu. Festiválek nabídne návštěvníkům i několik stanovišť s workshopy – výtvarnou dílnu, cirkusové workshopy a ekologicko-recyklační workshop. Součástí festiválku bude též stánek s pohoštěním pro návštěvníky. Akce proběhne v průběhu května.

Cílem projektu ve druhé fázi je organizace výletu do Prahy a návštěvy české centrály společnosti MOL pro osm až deset klientů Klubu. Obsahem prohlídky centrály bude představení fungování větší společnosti, a to formou hry, krátké skupinové stopovací soutěže s úkoly v doprovodu pracovníků Klubu a dobrovolníků. Smyslem návštěvy je mimo rozšíření povědomí mladých lidí ze sociálně vyloučené lokality o životě v práci a zaměstnání také zprostředkování pozitivní zkušenosti se světem mimo vyloučenou lokalitu – a navázáním přívětivých kontaktů s dobrovolníky. Zároveň je návštěva centrály společnosti MOL v Praze příležitostí k návštěvě hlavního města, rozšíření znalosti okolního světa a zisku další, jinak nedostupné zkušenosti.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Právo na rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi

Doba realizace:
1. 8. 2014 – 31. 7. 2016
Donátoři:
EHP

Životní podmínky mnoha romských rodin ohrožují péči a vývoj jejich dětí. Projekt chce dosáhnout jejich udržení nebo navrácení z ústavní výchovy do původních rodin. Zvyšováním kompetencí rodičů, zapojením institucí, podporou včasného inkluzivního vzdělávání a rozvíjením dětí podpoříme prosperování těchto dětí a vytvoříme koordinovanou podpůrnou síť pro ohrožené rodiny, s důrazem na zodpovědnost a práva rodiče. Jasné cíle, jednotný postup, aktivní zapojení rodiny a propojené profesionální služby budou rozvíjet minimálně 85 romských dětí a jejich 55 rodičů a nastaví systém metodicky jednotné práce veřejné správy s NNO.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Projekt denního centra určeného pro děti předškolního věku a jejich rodiče

Doba realizace:
1. 4. 2014 - 31. 9. 2015
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Matky s malými dětmi tvoří dlouhodobě velkou skupinu klientů IQ Roma servisu. Jim je určené nízkokapacitní mateřské centrum otevřené v roce 2011. Ve všední dny je zde poskytováno poradenství rodičům (i nastávajícím), ohroženým sociálním vyloučením. Cílem činnosti odborných pracovníků i dobrovolníků v centru je zvyšování znalostí a kompetencí rodičů v oblasti zdravotní péče, výchovných postupů a orientace v ekonomickém a sociálním systému. Děti ve věku do šesti let jsou pak v součinnosti s rodiči připravovány na bezproblémový vstup do školního prostředí.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
09
Led

Promlouváme hudbou

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:
Moneta Money Bank

V rámci zajišťování komplexní nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež provozuje naše organizace také hudebnu. Jako hudební pedagog u nás působí jeden z nejtalentovanějších romských muzikantů pan Gejza Horváth, který předává dětem hudební nauku a pracuje s nimi na zdokonalování jejich talentu. Děti, které dílnu navštěvují, jsou většinou ohrožené či zasažené sociálním vyloučením a s tím spojenou chudobou. Naše hudebna je tak mnohdy jediným místem, kde mohou děti budovat svůj talent, protože hrazení nákladných hudebních kroužku a pořízení hudebních nástrojů je pro rodiny těchto dětí finančně nedosažitelné.

Díky podpoře MONETA Money Bank můžeme obnovit vybavení hudebny, které už začalo zaostávat a dosluhovat. Budeme moci realizovat hudební kroužky, s dětmi budeme trénovat a pravidelně vystupovat na akcích organizace i mimo ni. Celý projekt završíme hudební nahrávkou, kterou děti nahrají společně s naším hudebním pedagogem.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Led

Promluvy proti utrpení

Doba realizace:
1.1.2019 – 30.11.2019

Projekt má za cíl zaměřit se na zvýšení povědomí o romském holokaustu u studentů vzdělávacího programu Gendalos. Jedná se o romskou mládež ve věku 14 – 26 let, která se rozhodla navzdory nepříznivým podmínkám usilovat o dobré vzdělání.

Romský holokaust je stále citlivé téma a není vždy většinovou společností přijímán. Proto jsme se rozhodli tento odkaz upevnit v mladé romské generaci. K tomuto účelu proběhne beseda s pamětnicí, která přežila holokaust. Poté uspořádáme přednášku s odborníkem na romský holokaust, členem Terezínské iniciativy. Studenti také navštíví Festival pro židovskou čtvrť Boskovice 2019. Díky těmto aktivitám studenti získají dobré povědomí o této palčivé historické události. Na základě toho studenti sami zinscenují scénické čtení výpovědí dnes již zemřelých romským pamětníků a s tímto scénickým čtením vystoupí na brněnském festivalu Ghettofest. Také natočí krátký videospot.

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
20
Dub

Radijojo

Doba realizace:
únor - květen 2015

Projekt Radijojo je nazvaný podle partnerské organizace (plným jménem Radijojo World Children's Media Network), která jej zaštiťuje. Jedná se o neziskovou vzdělávací organizaci, která provozuje rádio a další online platformy, jejichž hlavním krédem je "od dětí dětem". V současnosti propojuje děti ze 100 různých zemí po celém světě, a to právě prostřednictvím rádia a internetu. Tato média využívá jako aktivní nástroje s cílem mezikulturního propojování dětí a globálního učení. Tento rozsáhlý projekt, do kterého je zapojen v rámci České republiky také IQ Roma servis, byl oceněn a podpořen organizacemi UNESCO, UNICEF, Evropskou komisí a také Německou federální vládou.  

V rámci spolupráce se v Brně v IQ Roma servisu uskuteční týdenní interaktivní workshop určený pro děti a mládež, zaměřený na sdílení životní reality českých dětí s dětmi z jiných zemí. Na programu bude vytváření obrázků a fotografií, nahrávání rádiových relací, zajímavých rozhovorů a všeho, co děti zajímá a tvoří jejich každodenní život.
 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
13
Srp

Roma Gym

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:
Město Brno

Sportovní aktivity jsou jednou z aktivit, které přispívají k prevenci a zmírňování dopadů sociálního vyloučení a pomáhají zařazovat takové osoby zpět do společnosti. Organizace proto provozuje komunitní posilovnu Roma Gym na ulici Bratislavská, kam si může přijít zacvičit opravdu každý. Díky tomuto projektu obnovíme stárnoucí vybavení posilovny a budeme každý měsíc realizovat workshop zaměřený na sport, stravování a zdravý životní styl.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Roma Matrix

Doba realizace:
1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
Donátoři:
JMK
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropská unie

Roma Matrix je v současnosti největší evropský projekt zaměřený na boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům, a to formou koordinované spolupráce a realizace aktivit 19 partnerských organizací z 10 států Evropské unie. Projekt navazuje na úspěšné partnerství Roma SOURCE.

Slovo MATRIX v názvu projektu je akronymem (Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xenophobia), který vyjadřuje sílu vzájemného působení partnerství proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
06
Lis

Romové ve Středu

Doba realizace:
4.11. - 31.12.2019

Cílem našeho projektu je zpestřit ve zmíněné lokalitě kulturní dění a obohatit jej o vzdělávací aktivity. Projektem poskytneme prostor pro setkání romské komunity s širší veřejností, chceme poukázat a sdílet s lidmi přirozený talent a potenciál RomůZákladním konceptem projektu je, že Romové a Romky pořádají pro veřejnost zajímavé kulturně-vzdělávací aktivity formou cyklu 5 workshopů a závěrečného kulturního večera zaměřených na romskou kulturu, její prezentaci a předávání směrem k veřejnosti. Aktivity projektu Romové ve středu budou probíhat ve středečních odpoledních hodinách v prostorách kulturního centra Amaro records v listopadu a prosinci tohoto roku.

Harmonogram akcí:

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Romští rodiče pro inkluzi

Doba realizace:
1. 3. 2016 - 28. 2. 2017
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Romští rodiče chtějí pro své děti kvalitní vzdělání a nejsou spokojeni s kvalitou, kterou nabízí segregované školy. Tito rodiče jsou připravení posílit svůj hlas a aktivně volat po změnách školského systému , které by umožnily kvalitní a nesegregované změny pro jejich děti. Projekt se soustředí na první milník v přístupu k lepšímu vzdělávání - na předškolní vzdělávání. 

Projekt má tři hlavní cíle: 

 1.  zvýšit počet romských dětí úspěšně zapsaných do inkluzivních předškolních zařízení,
 2. vytvořit skupinu romských rodičů, která bude aktivně obhajovat na místní i národní úrovni lepší vzdělání pro romské děti, 
 3. poskytnout romským rodičům individuální podporu tak, aby byly jejich děti lépe připravené na vzdělávání a snáze se udržely v běžných mateřských a základních školách. 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Romští studenti mezi námi

Doba realizace:
17. 2. 2014 – 30. 6. 2014

V Brně a kraji žijí romské děti, které mají ve svém životě cíl se vzdělávat co nejdéle a nejkvalitněji. Jsou mezi nimi ale i takové, které nevěří, že mohou uspět. Také společnost jim často dává předem pocit prohry. Proto je realizován tento projekt, který zapojuje mladé angažované studující Romy, cílem jejichž setkávání je učit se fotografovat a vzájemně si vytvořit fotopříběhy ze života. Z nich bude následně sestavena veřejná výstava, zprostředkovávající nový pohled na realitu, určená jak pro romské děti a jejich rodiče z místní komunity, kteří nevěří v možnost vlastního úspěchu, tak pro širší veřejnost, která je skeptická vůči romské komunitě.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2019
Donátoři:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Město Brno bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery (IQ Roma servis, Apoštolská církev, DROM - romské středisko, Petrov -občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze) rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

V rámci projektu budou podpořena čtyři centra nízkoprahového předškolního vzdělávání, která pracují s dětmi se SVP a také budou realizována podpůrná personální opatření v zapojených mateřských školách. Bude vytvořena platforma pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. Projekt si dále klade za cíl podpořit romské děti, které se díky podpoře z ESF započnou vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu. Důležitým cílem je také rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků, kteří díky tomuto projektu budou moci uplatňovat nově získané poznatky a dovednosti v praxi.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
09
Led

Rozvíjíme rodiny v JMK

Doba realizace:
1.10.2018 - 30.6.2019
Donátoři:
Nadace J&T

Projekt obsahem navazuje na realizovaný projekt „Pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji“a reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD a dlouhodobě nenaplňují požadavky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na zlepšení rodičovských kompetencí. 

Cílem projektu je během 9 měsíců přispět ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v Jihomoravském kraji v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a to prostřednictvím soustředěné podpory pracovníků SAS a aktivitami zaměřenými na rozvoj dětí směrem ke vzdělávání. Hlavním výstupem projektu bude min. 15 podpořených rodin, které dlouhodobě pracují na svém individuálním plánu, jsou motivované a aktivizované svou situaci řešit. 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

S láskou k hudbě

Doba realizace:
14. 12. 2015 - 30. 4. 2016

Projekt „Amaro records – s láskou k hudbě“ ve spolupráci s mladými romskými i neromskými hudebníky buduje nahrávací studio s kavárnou v jedné z bývalých heren. Měníme tak tvář sociálně vyloučené lokality ve spolupráci s lidmi z romské i majoritní společnosti a vytváříme místo pro společné setkávání a bourání předsudků. Hlavním cílem je dokončit rekonstrukci prostor a vybudování Amaro records a návazně společně s aktivně zapojenou komunitou realizovat akce pro veřejnost. Chceme totiž podporovat vzájemné poznávání, komunikaci a spolupráci mezi Romy a majoritou, ale také posilovat občanskou angažovanost a rozvoj kompetencí mladé romské generace.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Síla rodiny

Doba realizace:
1.1. 2018 - 31.12.2018
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje, které dlouhodobě nenaplňují požadavky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na zlepšení rodičovských kompetencí. Tyto rodiny se zároveň potýkají s dalšími jevy doprovázejícími sociální vyloučení – chudoba, nízká úroveň vzdělání, zadluženost, nezaměstnanost, nevyhovující bytové podmínky, aj.
 
Na základě výše zmíněných problémů se proto v projektu zaměříme na tyto priority:
a)na rozvoj rodičovských kompetencí u spolupracujících rodin, a to ucelenější formou skupinové i individuální spolupráce, a rozvoj spolupráce s OSPOD v oblasti rodičovských kompetencí (zejm. nastavování jasného, srozumitelného a realistického individuálního plánu ochrany dítěte a zlepšení situace rodin, se kterými budou všechny zapojené strany souhlasit, včetně potřebné podpory k jeho dosažení). Rozvoj rodičovských kompetencí podpoříme spuštěním 20týdenního skupinového kurzu rodičovských kompetencí a dalšími provázanými aktivitami. Na začátku kurzu společně s klientem a OSPOD zmapujeme potřeby rodiny. Během kurzu bude lektor úzce spolupracovat s klíčovým pracovníkem rodiny, který bude v rodině podporovat uvádění poznatků získaných v kurzu do praxe. Na konci kurzu bude následovat vyhodnocení s klientem a sepsání zprávy pro OSPOD, kde se bude hodnotit posun v oblasti rodičovských kompetencí. Skupinová setkání nabídnou rodinám prostor pro sdílení svých problémů i úspěchů a vytvoří podpůrnou skupinu, zároveň se s rodinou bude spolupracovat individuálně (skrze jejího klíčového pracovníka).
 
b)na potřebu odborné terapeutické podpory ohrožených rodin pro posílení jejich vlastních zdrojů při řešení krizových situací – (viz specifika cílové skupiny) v mnoha rodinách se setkáváme s již naplno propuklými výchovnými problémy (agresivní chování dětí, poruchy attachmentu u dětí po návratu z ústavní péče, záškoláctví atd.), které nelze zvládnout pouze rozvojem rodičovských kompetencí, je potřeba zde zapojit odbornou pomoc, která není dostupná (soukromá péče není dostupná finančně, veřejní poskytovatelé mají neúnosně dlouhé objednací lhůty) – z toho důvodu do projektu zapojíme odborníka, který bude schopen poskytnout terapeutickou pomoc celé rodině ve vazbě na zlepšení situace celé rodiny.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Společná cesta

Doba realizace:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

IQ Roma servis dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky zejména v oblasti doučování a poskytování volnočasových aktivit romským dětem a mládeži ve věku 7 – 18, resp. 26 let. Na základě těchto zkušeností byly v roce 2012 provedeny změny v pojetí dobrovolnické služby v organizaci (odrážející se i v nově udělené akreditaci pro dobrovolnickou službu), jež směřují k hlubší práci kmenových zaměstnanců – pedagogických pracovníků s dobrovolníky. Základním principem v inovovaném systému dobrovolnické služby je mentoring, jehož výsledkem je intenzivnější spolupráce mezi kmenovým zaměstnancem, jež vystupuje jako mentor jednoho či více dobrovolníků. Mentoring je metodou zaměřenou na vedení lidí, která napomáhá rozvoji méně zkušených kolegů za pomoci a podpory starších. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Společná cesta

Doba realizace:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:
Město Brno

Záměrem projektu je propojit individuální rodiny v rámci konkrétního domu nebo širší lokality (v případě menší obce) na základě společného cíle, iniciovat osobnější kontakty s lidmi v domě nebo lokalitě a podpořit rozvoj vzájemné spolupráce, která povede ke zlepšení životních podmínek v lokalitě. Klíčovou roli hraje posílení participace komunity na řešení svých vnitřních problémů a na rozvoji pozitivních vztahů směrem navenek. Projekt bude realizován v obcích Brno, Břeclav, Vyškov a Lanžhot

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Společně

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Úřad vlády ČR

Projekt „Společně“ přímo navazuje na realizaci projektu v roce 2016 „Společná cesta“, v rámci kterého žadatel rozvíjel terénní komunitní práci v obcích Brno, Břeclav, Vyškov a Lanžhot.

Cílem projektu je zplnomocnění k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek osob ve vybraných domech ve vyloučených lokalitách a v blízkém okolí v Jihomoravském kraji (Brno, Břeclav, Bučovice, Miulov, Vyškov, Zastávka), podpora sousedských vztahů, stimulace bezpečného a příjemného prostředí pro každodenní život i péči o děti, zplnomocnění k lepšímu přístupu ke zdrojům a k příslušným institucím - k majitelům či správcům domů, odborům měst a obcí atd. Dále očekáváme zvýšení zájmu o budoucnost a vzdělání dětí ve vyloučených lokalitách Brna a Břeclavi. Rodiče hlásí své děti na kvalitní mateřské a základní školy a jeví zájem o navazující vzdělávání na středních školách.

O aktuálních komunitních akcích se dozvíte prostřednictvím facebookových stránek IQ Roma servis v Brně, dále pobočky Vyškov a pobočky Břeclav

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Společně měníme svět

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Cílem projektu je podpora a rozvoj dobrovolnické spolupráce v rámci činnosti IQ Roma servisu, a to zejména v oblasti vzdělávání, volného času a osobnostního rozvoje Romů ohrožených sociálním vyloučením.

Dobrovolníci jsou do aktivit organizace zapojování na následujících pozicích: asistent/lektor doučování, lektor volnočasového kroužku, lektor zájmového workshopu (v tématech prevence, osobnostního rozvoje nebo volného času), lektor sportovních aktivit, asistent speciálních akcí a komunitních setkání. Zvláštní kategorii dobrovolnické spolupráce pak tvoří mentoring, což je program intenzivní individuální podpory zejména středoškolských romských studentů.

V projektu se zaměřujeme jednak na zvýšení počtu dlouhodobě spolupracujících dobrovolníků v dalších obcích Jihomoravského kraje, kde působíme (mimo Brno), jednak na odborný rozvoj a podporu stávajících dobrovolníků ve všech lokalitách naší působnosti.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Společně na fotbal

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.3.2017
Donátoři:
Nadace Tři brány

Projekt si klade za cíl propojení amatérských sportovců z Vyškovska, navázání kontaktů a vytvoření základu pro další společenské aktivity. Záměrem projektu je vytvořit bezpečný a vzájemně obohacující prostor pro setkávání lidí z místní komunity (amatérských fotbalistů z obce i mimo ni – bez ohledu na etnickou příslušnost) v rámci celodenního fotbalového turnaje pro dospělé a děti. Věříme, že setkávání lidí se stejnou zálibou při společných sportovních aktivitách rozvíjí potenciál pro spolupráci i v dalších oblastech. Projekt umožní realizovat akci aktivním lidem z místní romské komunity, kteří mají zájem něco udělat pro další obyvatele Vyškova, ale nemají pro to dostatečné zdroje. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Srp

Společně pro budoucnost

Doba realizace:
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Záměrem projektu je propojit individuální rodiny v rámci konkrétního domu nebo širší lokality (v případě menší obce) na základě společného cíle, iniciovat osobnější kontakty s lidmi v domě nebo lokalitě a podpořit rozvoj vzájemné spolupráce, která povede ke zlepšení životních podmínek v lokalitě. Klíčovou roli hraje posílení participace komunity na řešení svých vnitřních problémů a na rozvoji pozitivních vztahů směrem navenek. Projekt bude realizován v obcích Brno, Břeclav a Vyškov.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Společně pro úspěch Romů na trhu práce

Doba realizace:
1. 12. 2012 – 30. 11. 2014
Projekt mezinárodní spolupráce Společně má za cíl umožnit přenos nových funkčních modelů práce zahraničních partnerů do České republiky a přispět tak ke zvyšování sociální a vzdělanostní úrovně sociálně vyloučených romských komunit v ČR.
 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Společně to překonáme

Doba realizace:
1.1.2017 - 30.9.2017

Hlavním cílem projektu je zlepšit životní situaci v rodinách s dětmi v obcích Jihomoravského kraje prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny. Klíčovým spolupracujícím aktérem projektu jsou orgány sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu chceme pomocí metody case managementu zkoordinovat cíle rodiny s cíli OSPOD a pregnantně a jasně nastavit individuální plán i jeho vyhodnocování. Koordinovaná spolupráce s institucemi, zahrnující jednotný a konkrétní plán, srozumitelný především rodině, vede k jednotnému úsilí všech zapojených stran. Návazná individuální služba podpory rodiny ze strany projektu pak umožňuje hlubší práci s příčinami a hledání konkrétních kroků pro dosažení stanoveného a požadovaného cíle v péči o dítě.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Společně to zvládneme

Doba realizace:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Cílem projektu je nábor dobrovolníků a rozvoj dobrovolnické služby zaměřené na podporu dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Noví dobrovolníci se uplatní především v oblasti vzdělávání, doučování v konkrétních klíčových předmětech studia, dále asistence při aktivitách nízkoprahového klubu pro děti a mládež, včetně venkovních aktivit (tzv. plácky) a rovněž při volnočasových a osobnostně-rozvojových aktivitách dětí a mládeže. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů, multikulturní tematice a je provázána také s podporou socioekonomického rodinného zázemí a zvyšováním kompetencí rodičů, zejména s důrazem na vzdělávání. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
07
Srp

Společně zvládneme víc

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunity ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit a v orientaci ve společenském prostředí. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů a podpora multikulturní tematiky. Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority, protože romská komunita patří k jedné z nejméně společensky přijímaným skupinám obyvatel.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Společný svět

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace pro specifickou individuální i skuinovou podporu romských dětí, mládeže a rodin ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových aktivit a v orientaci ve společenském prostředí. Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority, přestože romská komunita patří k společensky nepřijímaných skupinám obyvatel.

Dílčí cíle aktivit projektu jsou navázány na cíle organizace. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů, multikulturuní tematice a je spojena také s podporou socioekonomického rodinného zázemí.

Pro zapojené dobrovolníky organizace zajišťuje pravidelný nábor a zaškolování, další vzdělávání, supervize a pravidelnou reflexi práce. Současně jsou pro dobrovolníky organizována setkání, společně s klienty a kolegy organizace.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Spolu

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a existuje zvýšené riziko, že budou odebrány ze svých biologických rodin.

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu spočívá zejména v aktivní práci na vytvoření prostředí, které bude identifikováno jako dostačující pro péči o dítě. Současně budou rozvíjeny kompetence rodičů ve výchově a vzdělávání dítěte. U mladších dětí budou posíleny kompetence pro vstup do mateřských a základních škol.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami

Doba realizace:
1. 3. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jedná se o partnerský projekt s neziskovou organizací Podané ruce, v níž IQ Roma servis figuruje jako spolupracující organizace. Obsahově se zaměřuje na podporu rodin, které se potkávají s tématem drog a závislostí. V rámci projektu probíhá společné vzdělávání (workshopy, supervize) a sdílení zkušeností v oblasti práce s rodinami v kontextu drogové problematiky (případová práce).

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Správa nemovitostí - prevence zadlužení a další podpůrné činnosti

Doba realizace:
1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
Tříletý projekt má za cíl podpořit sociální integraci obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Brně se zaměřením na jeho městskou část Brno-střed, a to prostřednictvím inovativní spolupráce nově vzniklé správy nemovitostí se zkušenými partnery - poskytovateli sociálních služeb - IQ Roma servis, o.s. a DROM, romské středisko.
 
 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Dub

Svépomocí

Doba realizace:
1. 6. 2018. - 31. 10. 2018
Donátoři:
Výbor dobré vůle

Rodiny žijící na hranici životního minima nemají dostatek finančních prostředků na běžné opravy v bytě (výmalba, opravy dveří atd.) Projekt navrhuje vybraným rodinám zapojeným do projektu Rapid Re-Housing, poskytnout potřebné vybavení, aby si mohli opravy zajistit svépomocí. U klientů tím bude podpořen rozvoj jejich kompetencí při údržbě bytu i jejich motivace k jeho dlouhodobému udržení.

Projekt navazuje na realizovaný projekt Rapid Re-Housing, který umožnil 50 rodinám s dětmi získat smlouvu v obecním bytě. Drtivá většina rodin bydlí v těchto bytech již více než rok. Přítomnost často většího počtu dětí a nedostatečné finanční možnosti rodin, které nedovolují průběžné opravy, způsobují větší míru opotřebení, než je obvyklé. Rodiny vyjadřují potřebu byty udržovat v dobrém stavu, mnoho oprav zvládají svépomocí a hlavní bariérou pro kvalitní bydlení je nedostatek finančních prostředků na nákup materiálu. Finanční příspěvek na materiál (barvy, maltové směsi, tmely, kování atp.) pomůže nejen udržet pro rodiny s dětmi bydlení v běžném standardu, ale současně i zvýší kompetence rodin při správě bytu, na jehož zvelebování se sami podílí. Projektem bude minimalizována možnost ukončení nájemní smlouvy z důvodu opotřebení bytu. IQ Roma servis, z.s. může rodinám zapůjčit potřebné nářadí (nářadí, malířské vybavení atd.) a podpořit rodinu při samotné opravě formou působení sociálních pracovníků v jednotlivých rodinách.

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Dub

Týden romské hrdosti

Doba realizace:
Týden romské hrdosti: 6. 4. 2015 - 10. 4. 2015
Donátoři:
Město Brno

Brněnské oslavy Mezinárodního dne Romů (8. duben)  již několikátým rokem úspěšně přenáší do praxe vzornou ukázku spolupráce mezi organizacemi a pozitivní prezentaci romské menšiny veřejnosti. V roce 2015 chceme realizovat oslavy opět společně s řadou partnerů z neziskových a příspěvkových organizací působících v městě Brně na poli romské integrace.  Oslavy přímo podpoří pozitivní obraz Romů a otevřou prostor pro společnou diskuzi, ať už prostřednictvím prezentací o kultuře, historii, současnosti a osobnostech Romů. Oslavy Mezinárodního dne Romů jsou významné i pro Romy samotné, pro podporu romské hrdosti, což dokazuje jejich zapojení se do příprav a realizace oslav. Oslavy Mezinárodního dne Romů 2015 se uskuteční v Brně v rámci Týdne romské hrdosti, který společně organizace uspořádaní na posílení cílů oslav Mezinárodního dne Romů.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
12
Led

Týden romské kultury v Břeclavi

Doba realizace:
3. 4. – 7. 4. 2017
Donátoři:
JMK
Úřad vlády ČR

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím realizace Týdne romské kultury podpořit pozitivní pohled na Romy a zprostředkovat mezikulturní dialog mezi romskou komunitou a veřejností. Konkrétněji je záměrem této akce prezentace kulturního a společenského obrazu Romů, dále připomenutí historie a důležitých mezníků, které romský národ překonal, a že dokázal být přínosem nejen pro českou společnost. Vzhledem k úspěšnosti a důležitosti akce bychom se rádi v Břeclavi v roce 2017 opět připojili k větším městům v ČR, které slaví Mezinárodní den Romů a navázali tak na započatou tradici.

Program:

pondělí 3. 4. - stužkování stromu jako symbolu dobrých sousedských vztahů

středa 5. 4. – výtvarná dílna pro děti na téma „Me som manuš, me som Rom“ - „Já jsem člověk, já jsem Rom“. 

čtvrtek 6. 4. - vernisáž obrazů dětských klientů IQ Roma servisu na téma: „Já jsem člověk, já jsem Rom“ v místní kavárně s doprovodným programem (vystoupení kapel Romstar Vyškov, Rosen Trio Mikulov)  

pátek 7. 4. – aktivní vystoupení břeclavských dětských klientů na oslavě Mezinárodního dne Romů v Brně. Na akci vystoupí seskupení Cigi Cigi Cirkus a dále děti z pěveckého kroužku IQ Roma servis.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Bře

Týden romské kultury v Brně

Doba realizace:
3.4. - 9.4.2017

Pestrý Týden romské kultury v Brně láká na bohatý program

V Brně proběhne v týdnu od 3. do 9. dubna 2017 Týden romské kultury. Oslavy i připomínání Mezinárodního dne Romů proběhnou na několika místech, hlavní program s hudbou a stánky pak v pátek 7. 4. na Moravském náměstí v odpoledních hodinách. Zde mohou návštěvníci vidět jak slavné romské kapely Funky brothers a Imperio, tak místní taneční soubory či cirkusovou show. Pro děti jsou připraveny zábavné aktivity, těšit se můžete i na ochutnávku romských jídel.

Další program, jako například zábavné odpoledne v parku Hvězdička, módní přehlídka současných romských návrhářů, ale i kolokvium historiků a pedagogů k tématu romské genocidy, můžete najít například na facebookových stránkách "Brno slaví mezinárodní den Romů". Vstup na všechny akce je zdarma.

8. duben byl ustanoven Mezinárodním dnem Romů v roce 1990. V tento den si Romové po celém světě připomínají společný původ a události roku 1971, kdy se ve Velké Británii sešla první mezinárodní konference Romů, kde se účastníci mj. dohodli i na společné hymně a podobě romské vlajky. Společné oslavy v Brně jsou největší veřejnou akcí, která je v České republice pořádána. Cílem oslav je uspořádání společenské události významnějšího společenského měřítka, která osloví celou společnost a kromě vyjádření radosti a respektu z celosvětových oslav dne Romů podpoří vzájemné vztahy a pozitivní atmosféru mezi Romy a majoritou.

Týden romské kultury pořádá IQ Roma servis ve spolupráci s brněnskými neziskovými organizacemi a romskou komunitou. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Brna a Magistrátu města Brna.

Týden romské kultury zaštítil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál

 

Kontaktní osoby:

Sabina Bendová, sabina.bendova@iqrs.cz

Ester Šimková, ester.simkova@iqrs.cz

Donátoři:  

 

Výsledek obrázku pro Ministerstvo kultury ČR logoVýsledek obrázku pro Statutárního města Brna logo

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Učíme se Prací

Doba realizace:
1. 7. 2012 – 30. 6. 2014

Předkládaný projekt nabídne cílovým skupinám, dlouhodobě nezaměstnaným, sociálním vyloučení postiženým nebo ohroženým obyvatelům Jihomoravského kraje, soubor aktivit pro získání zaměstnání a zvýšení svých obecných i odborných kompetencí využitelných na trhu práce. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

V jedné lavici

Doba realizace:
1. 12. 2012 – 31. 5. 2014
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Cílenou kampaní na rodičovskou veřejnost žáků základních škol chceme přispět k desegregaci romských dětí v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s romskými rodiči a školami chceme oslovit, informovat a přesvědčit neromské rodiče, aby podporovali společné vzdělávání romských a neromských dětí. Nesegregované vzdělávání pro romské děti zvětšuje jejich šance na úspěch v budoucím studijním i pracovním životě a také v soužití majority a minority. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Vánoce jako dar

Doba realizace:
1. 11. 2015 - 31. 1. 2016
Donátoři:
ČSOB

Cílem projektu je podpořit skupiny odvážných a kreativních dětí a mladých lidí, které sbírají finanční prostředky pro zajištění podpory aktivním, nadějným romským žákům a studentům, kteří jsou zapojeni do vzdělávacího programu Gendalos. Gendalos  je podporuje v plánování studijních i životních cílů, v přípravě do školy i zvládání běžných životních a sociálních situací, poskytuje jim stipendijní přímou podporu a dovednostní rozvoj.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Víme jak na to

Doba realizace:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu je vytvoření programu systematické prevence a kvalitní nabídky preventivních aktivit v areálu multikulturního hřiště Niva – Svitavské nábřeží (tzv. plácek) pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 8 do 26 let, které povedou k tomu, aby se zapojené děti a mládež naučily:

 • předcházet sociálně-patologickým jevům,
 • jak se zachovat, pokud se do takové situace dostanou,
 • jaké jsou důsledky sociálně patologických jevů,
 • jak řešit konkrétní rizikové situace (včetně poradenství a zprostředkování návazných služeb).

Svitavské nábřeží je jedním z míst s vysokým výskytem sociálně-patologických jevů (např. drobná kriminalita, prostituce, konzumace drog aj.), proto jsou preventivní aktivity zacíleny právě do tohoto prostoru.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Vzájemně bez předsudků

Doba realizace:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Evropská komise
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropská unie

Projekt je v obecné rovině zaměřen na téma diskriminace a prosazování rovného přístupu. S cílem napomoci zlepšení negativního postoje české veřejnosti a zvýšit tak šanci Romů na nediskriminačním, plnohodnotném a respektovaném zapojení do společnosti je realizován soubor komunitních a PR aktivit a strategických jednání, které se zaměřují na širokou laickou veřejnost i specifické cílové skupiny, jež mají z různých hledisek zásadní vliv na snížení sociálního vyloučení a na budoucí soužití. Specifické aktivity cílí na skupiny: zaměstnavatelé, studenti středních a základních škol a samosprávné instituce. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
07
Srp

Za lepší park Tišnovka

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 1. 10. 2019
Donátoři:
MČ Brno-sever

Záměrem je, aby místo parku Tišnovka bylo přirozeně živé a sloužící svému účelu. Toho chceme docílit zajištěním vhodných aktivit, které přilákají návštěvníky do jinak opuštěného parku. Návštěvníci tak získají návyk do parku chodit za odpočinkem i sportovním vyžitím. Aktivity budou celoroční a nebude chybět ani preventivní aktivita pro omezení pohybu a nabídka odborné pomoci osobám užívajícím omamné a návykové látky, kteří se v tuto chvíli v parku zvýšeně vyskytují.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Kvě

Začni tady a teď (OPVK JMK)

Donátoři:
OPVK

Projekt navazuje na vzdělávací a poradenské aktivity úspěšně realizované ve městě Brně. Ambicí tohoto projektu je rozvinout systematický soubor aktivit vedoucích k udržení dětí se spec. vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu. Projekt je zaměřen do vybraných obcí Jihomoravského kraje.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Zajištění základního standardu vybavení bytů rodin v projektu Rapid Re-Housing

Doba realizace:
06/2017 - 07/2017

Projekt navazuje na inovativní program Rapid Re-Housing, v jehož rámci byly 50 rodinám v bytové nouzi přiděleny městské byty. Základní premisou programu je ověřený přímý dopad získání bydlení na obecné zlepšení kvality života. Očekávaný výsledek je do určité míry ohrožen substandardním vybavením domácností, které rodiny nejsou, kvůli své finanční situaci, schopny zlepšit. Projekt je zaměřen na ty do programu zapojené domácnosti, kde příjmy nedosahují výše umožňující nákup vybavení, a současně nemohou požádat o příspěvek na ÚP, případně potřebují vybavení, které je z hlediska ÚP zbytné. Jedná se celkem o 8 rodin (35 osob). Pořízení základního vybavení (postele, jídelní stůl, židle a některé prvky důležité pro základní rozvoj dětí) je klíčové pro standardní užívání bytu a vytvoření pocitu domova tak, aby získání bydlení bylo opravdu předpokládaným klíčovým faktorem plnohodnotného života.  Dalším z očekávaných výsledků získání bydlení je i otevření možnosti návratů dětí z ústavních zařízení. Projekt zajistí pořízení vybavení, které je vyžadováno pro tyto návraty.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Zamést si před vlastním prahem

Doba realizace:
04/2017 - 08/2017
Donátoři:
DM drogerie markt

V Břeclavi žije ve vyloučené lokalitě v ul. Na Zahradách, Riegrova a Krátká početná romská komunita. Lokalitu spolu s rodiči obývá vysoký podíl dětí do 15 let. Navzdory obecným očekáváním tato komunita projevila zájem navázat na realizaci ekologických brigád, které zde v minulosti vyústily ve vysazení stromu na podporu sousedských a mezilidských vztahů. Zároveň definovala své potřeby v oblasti veřejného prostoru: úprava neutěšených vnitřních veřejných prostor domů a okolí, prostoru ve vnitroblocích, vytvoření prostoru pro trávení volného času dětí, které jsou častým zdrojem konfliktů. Na základě této potřeby budeme v projektu realizovat 2 komunitní akce na podporu soužití a vedoucí k posílení sociálních vazeb obyvatel vyloučené lokality v Břeclavi (pravděpodobně 29.4. a 24.6.). Každé komunitní akce se zúčastní minimálně 20 osob, včetně dětí. Komunitní akce budou směřovány na úklid veřejných prostor, posílení sousedských vztahů a na aktivní vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času pro rodiny s dětmi. Každá komunitní akce bude zakončena společným posezením u občerstvení a zhodnocením aktivit.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace:
1.4.2017 - 31.3.2019
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt Zaostřeno na rodinu  cílí na sociální pracovníky, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi v Brně a Jihomoravském kraji, na jejich profesionalizaci.  Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků je naším cílem rozvíjet inovativní přístupy a metody v práci s rodinami, a to případové, rodinné a interaktivní konference (PK, RK, IK), zejména v rodinách, kde se kumuluje mnoho problémů, rodiny se ocitají v sociálním vyloučení, potýkají se s problémy s bydlením, financemi, domácím násilím nebo závislostmi.

V tomto projektu pořádáme workshopy pro sociální pracovníky z řad OSPOD, ale také NNO, díky kterým mají profesionálové možnost načerpat nebo si doplnit informace o těchto nástrojích, sdílet své dosavadní zkušenosti a získat dovednosti a metodickou podporu pro to, aby tyto nástroje mohli využívat při práci s rodinami i v těchto složitých situacích. Sdílení zkušeností, diskuze nad jednotlivými tématy a dostatek praktických informací je to, co účastníci našich workshopů oceňují nejvíce. Workshopy pořádáme ve spolupráci s odborníky z celé ČR, kteří mají s PK, IK a RK zkušenost nebo pracují s tématy domácího násilí a závislostí.

Co nás aktuálně čeká?

K dnešnímu dni máme za sebou již tři setkání expertní platformy, dva workshopy pro sociální pracovníky pracujícími s rodinami (na téma případové konference a interaktivní konference) a jednu zdařilou realizaci případové konference, ke které se konala tři metodická a reflektující setkání. Do projektu se nám zapojilo již více než 40 lokálních odborníků, především pracovníků OSPOD a NNO pracujících s rodinami z Brna a JMK, kteří oceňují zejména nové informace, sdílení zkušeností a možnost vyzkoušet si metody v praxi. 

Nyní nás čeká 25. ledna workshop na téma rodinné konference a hned vzápětí během února realizace pilotní interaktivní konference, ke které rovněž proběhnou tři setkání. Je to tedy skvělá šance, jak se dozvědět o těchto nástrojích více a s naší podporou si je bezplatně vyzkoušet v praxi. Z projektu nabízíme také bezplatnou metodickou podporu (pro více informací kontaktujte prosím garantku projektu Sabinu Maňkovou) – tel.: 775 867 367, sabina.mankova@iqrs.cz

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Zážitkem ke vzdělání

Doba realizace:
04/2017 - 12/2017
Donátoři:
JMK

Cílem projektu je posílit rodičovské kompetence 20 romských rodičů v oblasti výchovy a péče o děti prostřednictvím celoročního preventivního programu pro rodiče a pravidelných skupinových workshopů pro rodiče s dětmi.

 

Dílčí cíle projektu jsou:

 • realizovat 1 preventivní program pro rodiče, který se bude komplexně zabývat tématem zdravotní gramotnosti a rozvoje rodičovských kompetencí
 • poskytnout všem zapojeným rodičům dětí předškolního věku poradenství a pomoc ve výběru vhodné kvalitní školky a v podání přihlášky;
 • otevřít se zapojenými rodiči téma logopedie, jazykové vybavenosti a domácí přípravy dětí a prostřednictvím série skupinových workshopů s dětmi jim předat know-how; realizovat sérii skupinových aktivit pro rodiče s dětmi s cílem aktivizovat rodiče a podpořit je ve smysluplném a vzájemně rozvojovém trávení volného času s dětmi.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
17
Pro

Zdravě a bezpečně v klubu

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Město Brno

Cílem projektu je zajištění kontinuální nabídky specifických preventivních aktivit realizovaných v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež pro výše popsanou cílovou skupinu. Předkládaný projekt vychází ze zkušeností v práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží a realizací preventivních aktivit v minulých letech.

Projekt rozšiřuje běžnou nabídku volnočasových aktivit o systematický preventivní program. V roce 2018 budou 3 zvolená preventivní témata zpracována formou workshopu, besedy nebo semináře.

Aktivity se zaměřují na:

 •  informování cílové skupiny a seznámení s důsledky sociálně patologických jevů
 • předcházení sociálně patologickým jevům
 • způsoby řešení krizových situace
 • zprostředkování poradenství a dalších návazných služeb            

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →