Cigi cigi cirkus v roce 2017

Rok uběhl jako lusknutí prstů. Pro kroužek Cigi Cigi Cirkus v Břeclavi to byl rok změn a nových výzev. Díky nadačnímu fondu Albert se povedlo nakoupit nové vybavení, rozšířit tím cirkusové aktivity (např. jízda na jednokolce, triky na balanční kouli, žonglování aj.). Děti si tak mohly v průběhu roku vyzkoušet spoustu nového, nové vybavení dodalo kroužku na pestrosti a klientům na motivaci. Proběhlo více než 30 setkání, 3 představení (jak na domácí břeclavské půdě, tak ve vzdálenějším Brně) a jako bonus se děti měly možnost účastnit festivalu mladého cirkusu v Brně – tzv. Freš Manéže. Během festivalu si děti vyzkoušely náročnější cirkusové disciplíny, které u nás zejména kvůli prostorovým možnostem nejsou možné, mimo to se děti seznámily s členy ostatních mladých cirkusů nejenom z ČR.

Byl to tedy rok poznání, zážitků a nových možností, za což tímto velmi děkujeme nadačnímu fondu Albert, že tento náš projekt finančně podpořil.  

Příběhy klientů:

M. M. začal chodit do klubu v lednu. Když jsem mu nabídl možnosti trávení volného času, které naše organizace nabízí, cirkus ho hned zaujal. Říkal, že ho hodně baví tzv. parkour (využívání nejrůznějších městských skulptur k akrobatickým prvkům). V cirkuse ho tedy také nejvíc bavily akrobatické věci. Klient byl velmi šikovný a vzhledem ke svému pohybovému nadání, se velmi rychle a výrazně zlepšoval. Zcela automaticky se ujal role mého pomocníka a mladším klientům radil jak se zlepšit. Klient sice musel zhruba po půl roce, vzhledem ke složité rodinné situaci, svou činnost v kroužku ukončit. Nepochybuji ovšem o tom, že mu návštěvy v kroužku přinesly mnohé, Ať už mluvíme o nových kamarádských vazbách nebo smyslu pro zodpovědnou pomoc mladším.

S. M. v prvním půlroce kroužek spíše navštěvovala velmi nepravidelně. Zlom nastal po letním táboře zaměřeném právě na cirkus. Klientka začala po zkušenosti z tábora navštěvovat kroužek pravidelně a stala se velmi aktivní účastnicí. Když jsem se s ní bavil o tom proč u ní nastala taková změna, řekla, že se předtím styděla, protože nic neuměla a připadala si nemotorná. Na táboře, ale pochopila, že se není čeho obávat, protože je součástí teamu, který jí podrží. Myslím, že přesně takto by měl cirkus fungovat a funguje. Je velká radost pozorovat takové příběhy.

S. H. provází běh kroužku vlastně od začátku. Z malé trochu ostýchavé holčičky se stala slečna, která do kroužku chodí moc ráda. V posledním půlroce si vybudovala takovou řekněme svojskou pozici. Když se připravovalo nějaké představení, klientka se vždy ujme papíru a zapisuje jednotlivé prvky jak jdou po sobě a následně osvěžuje ostatním klientům co mají v danou chvíli dělat. Za nejhezčí věc co se klientce povedla, považuji její působení na mezinárodním dni Romů v Brně. Klienti měli tehdy nacvičený výstup, dva z účastníků, se ale nedostavili. Klientka neztratila hlavu a během chvíle přepsala celý výstup a nacvičila změny se zbytkem teamu. Výstup nakonec dopadl velmi dobře.

N. D. zprvu chodila jen velmi málo. Styděla se a bála se zapojovat do aktivit. Většinou jen seděla bokem a koukala, sem tam něco vyzkoušela. Lektor začal intenzivně pracovat na týmové spolupráci mezi všemi, co do kroužku chodí a na vytvoření bezpečného prostředí pro všechny. Klientka má nyní pocit, že patří do stejného týmu a nebojí se zkoušet nové věci, protože ví, že se jí nebude nikdo smát, že se učí věci pomaleji. Klientka se zapojuje do tvorby výstupů a přichází s nápady. Má radost ze svých, byť nepatrných, posunů.

Lektor cigi cigi cirkusu: Vojtěch Veselý

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...