Cíle projektu Společně pro budoucnost

IQ Roma servis jako mediátor mezi obyvateli, majitelem objektu, městskou částí (vedením města) a dalšími relevantními institucemi (např. škola, OSPOD) facilituje proces se záměrem posílit hlas romských rodin a aktivně je zapojovat do dění v jejich lokalitě. Vzhledem k aktuální situaci v lokalitách začneme vytvářet spolupráci nejprve na tématech, které se místní komunity nejvíce dotýkají, tedy zlepšení životních podmínek v domě a zlepšení sousedských vztahů.

Aktivity budou směřovat ke společnému vytvoření strategie – tedy společně s nájemníky a majitelem domu navrhnout realistický plán aktivit (např. úpravy vnitrobloku na prostor, kde děti mohou trávit volný čas, v příjemné a bezpečné prostředí, úklid v domě nebo jeho přilehlém okolí apod.). Tento plán pak budeme společně s nájemníky realizovat jak vlastními silami, tak potřebné náklady financovat za přispění obce a majitele objektu. V případě finančně náročnějších plánů společně s nájemníky připravíme podklady pro podání relevantního projektu (např. Nadace Via, ČEZ) nebo hledání sponzorů.

Záměrem je podpořit také zájem romské komunity o udržitelné změny. Chceme proto posílit aktivní zájem o budoucnost a vzdělání svých dětí na kvalitních mateřských a základních školách, které tvoří základ dalšího rozvoje mladé romské generace. Záměrem proto je navázat na vytvořené vazby v místní komunitě a pomoci vytvořit skupinku angažovaných Romů, kteří aktivně začnou plánovat a iniciovat reálnou změnu situace v lokalitě se zaměřením na podporu kvalitního vzdělávání.

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...