Detektivní hra s tématem online bezpečnosti pro mládež

Dne 19. července se v Brně v rámci projektu Jsme online ne offside, konala velká městská detektivní hra. Studenti byli rozděleni do skupin po dvou až třech lidech a každý z nich obdržel dva lístky na MHD za účelem libovolného pohybu po městě. Povinností bylo vyřešit několik úloh a na základě indicií dojít až do cíle.

Charakteristika úkolů byla velice rozmanitá. Účastníci si zprvu vytvořili název a heslo pro svůj tým, aby tak mohli započít hru a vyzkoušet si základní programování, které spočívalo v nasměrování figurky robota pomocí jednoduchých logických příkazů na šachovnici do správného cíle. Následovalo luštění mnoha šifer a zhotovení selfie podle přesných instrukcí; selfie obsahovalo detail poukazující na to, že je účastník sečtělý, zajímá se o politiku a současné dění. Poslední úloha, předtím než byli gendalosáci navigováni do cíle, spočívala v hledání jednotlivých částí textu a jejich správném uspořádání.

Všechny úkoly měly společný znak, a to téma online bezpečnosti. Na každém stanovišti dostaly týmy kromě zadání i edukační text o online bezpečí, který si byli povinni pročíst. Hra začínala i končila v budově IQ Roma servis, kde týmy dostaly malý test prověřující jejich znalost tématu online bezpečí.

Týmům byly přiděleny body za vymyšlené heslo, které si každý člen musel zapamatovat, splněné úlohy, celkový čas a závěrečný test, kde byla každá správná odpověď ohodnocena jedním bodem. Po vyhodnocení hry čekala na výherce cena v podobě 3 lístků do kina (2x do 2D a 1x do 3D). Vzhledem k tomu, že se všichni účastníci hry snažili, dostali lístky do kina (2x do 2D) také.

Závěrečná reflexe prokázala, že se studentům hra velice líbila. Největší úspěch sklidilo stanoviště s programováním robota, což okomentoval jeden ze studentů následovně: „Byla to sranda, líbilo se mi, že musíš zapnout logické myšlení“. 

 

Hra se konala za finanční podpory ČSOB, za podporu velmi děkujeme.

Facebook Twitter Youtube More...