Aktuální projekty

15
Dub

Amaro records - Rhythm is a drive of our life

Doba realizace:
5/2016 - 4/2018
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

Projekt navazuje na "Amaro Records –linked through music", spolufinancovaný nadací Bader Philanthropies, Inc.

Cílem projektu je posílit emancipaci, sebevědomí, dovednosti, pracovní návyky a autonomní odpovědné, rozhodování mladých Romů. K tomu projekt poskytuje profesionální podporu romské komunitě alespoň v počáteční fázi (1-3 roky) V projektu začneme s prvními multikulturními projekty, veřejnými akcemi a workshopy pro mladé Romy stejně jako pro ostatní hudebníky a zainteresovanou veřejnost. V projektu připravujeme pracovní a tréninková místa, zapojení odborníků a koučů v oblasti zvukového záznamu a následného zpracování nahrávek. Kavárna poskytuje zázemí ke společným hudebním aktivitám Romů a majority a možnosti pro rozvoj kompetencí mladých Romů v oblasti vedení kavárny, baristiky, obsluhy. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

AMARO RECORDS – HRAJEME O ŽIVOT

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Město Brno

Cyklus 15 hudebních akcí - koncertů, jamsessionů, talentových večerů a workshopů s přesahem do hudebně pedagogické činnosti na podporu unikátního kulturního projektu – hudební kavárny a nahrávacího studia Amaro records, který se zaměřuje na podporu mladých (nejen) romských umělců a jejich autorské tvorby.

Plánované aktivity:

- 2x koncert Amaro band - uskupení složené z  romských i neromských umělců, s repertoárem tradiční romské hudby v propojení s dalšími moderními vlivy (ve složení: cimbál – M. Grombiřík, housle – L. Čonka, akordeon – R. Horváth, kontrabas – H. Paculová, zpěv – M. Bagárová, P.Borovičková + hosté)

- 2x koncert významné brněnské osobnosti/kapely – Urband - známá brněnská kapela spojující mnoho žánrů (směs ruských písní, jazzu, blues) a také komunit, proto je Amaro records blízká; Drahuš bango - mladý romský klavírista studující klasické piano na JAMU v Brně, výrazná osobnost současné romské hudby (propojení tradičních romských vlivů s moderními)

- 3x gypsy jazzový jamsession – hudební brainstorming, tvorba a sdílení hudebních nápadů, rozvoj improvizace a komunikace mezi muzikanty napříč etniky s odkazem na známého romského umělce Django Reinhardta.  Jamsessiony budou doplněny výukou pod vedením kytaristy Tomáše Honsy.

- 3x latino jam session – jamsession otevřený všem, zaměřený na rytmy a melodie z latinské Ameriky, platforma muzikantů z kapel TRIO 43 a Sabor Latino pod vedením Martina Lauera.

- 3x workshop zaměřený na romskou lidovou píseň s lektorkou Miladou Bagárovou a hudebním doprovodem Romanem Horváthem

- 2x hledání talentů – Amaro star - publikum oba večery vybere jednoho mladého umělce, oba umělci budou podpořeni možností natočení audionahrávky v našem nahrávacím studiu

 

Aktuální dění v Amaro Records můžete sledovat na facebookových stránkách

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Srp

Aven Amenca Brno - Vyškov - Břeclav

Doba realizace:
1. 5. 2017 - 31. 3. 2018
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Projekt navazuje na předchozí projekt Romští rodiče pro inkluzi, kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační aktivty a celkové budování komunity s důrazem na občanskou splečnost a aktivismus romských rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání. V projektu se budeme zaměřovat na posílení rodičovských kompetencí romských rodičů, motivovat je k vytváření malých dobrovolných skupinek s důrazem na komunitu, učení a vzdělávací systém.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Bezpečné hřiště

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu je zajištění kontinuální nabídky specifických preventivních aktivit, realizovaných buď v areálu hřiště Niva – Svitavské nábřeží (dále jen plácek) nebo v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 6 do 26 let. Organizace svou činností působí v oblasti prevence od roku 2014, půjde tedy v řadě o čtvrtý navazující projekt. Cílem je kontinuálně a systematicky poskytovat prevenci v dané lokalitě, jež je nadmíru sužována nežádoucími jevy se svými závažnými dopady. Dlouhodobá preventivní práce má vyšší úspěšnost v aplikaci opatření nežli nárazové akce s krátkodobým efektem. Dlouhodobé poskytování aktivit je také v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Brna.

Aktivity se zaměřují na:

   -   informování cílové skupiny a seznámení s důsledky sociálně patologických jevů

   -   předcházení sociálně patologickým jevům

   -   způsoby řešení krizových situací

   -  zprostředkování poradenství a dalších návazných služeb    

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky