Jsme online, ne offside

Projekt se cíleně zaměřuje na prevenci a posilování gramotnosti mládeže žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách, v oblasti online bezpečnosti. Konkrétně jde o realizaci celoročního vzdělávacího cyklu online bezpečnosti pro děti a mládež mezi 6 - 25 lety ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména Romů, kteří užívají internetových služeb nebo komunikují na sociálních sítích. Aktivity budou obsahově členěny do dvou věkových kategorií – mladší (6 – 14 let), starší (15 – 25 let).

Chceme realizací projektu reagovat především na vysokou míru rizik a na zcela nedostatečné kompetence v jejich předcházení. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, prakticky ve všech klientských případech, zcela absentuje hlubší povědomí o hrozbách a rizicích, která z užívání nových komunikačních technologií vyplývají. Značná část klientů pochází z kulturního prostředí, ve kterém se v tématu nelze opřít o znalosti a dovednosti rodičů, či starších příbuzných a přátel. Základní školy s vyšším žákovským podílem Romů téma také prakticky neotvírají. 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory ČSOB nadačního programu vzdělání 2016.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Anežka Šintáková

tel.: 608 539 323

e-mail: anezka.sintakova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1.11.2016 - 31.7.2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

19
Črv

Kurzy online bezpečnosti pro děti z klubu

Lokalita:
díky finanční podpoře ČSOB jsme mohli realizovat kurzy online bezpečnosti pro děti od 6 do 15 let
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →