Krok k úspěchu

Projekt si klade za cíl zvyšovat vzdělávací úspěchy mladé romské generace a podporovat je ve studiu na středních a vysokých školách, rozvíjet jejich osobní potenciál a podporovat zdravý aktivní způsob trávení volného času je jeden z klíčových cílů IQ Roma servisu a hlavní cíl tohoto projektu.

Projekt "Krok k úspěchu" podporuje mladé romské studenty ve věku 15 – 26 let od jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školu až po úspěšné ukončení SŠ nebo VŠ.

V návaznosti na vzdělávací program Gendalos, který podporuje motivované středoškolské a vysokoškolské romské studenty, je hlavním cílem projektu eliminovat ekonomické bariéry negativně ovlivňující vzdělávací proces našich studentů (cílenou finanční podporou konkrétních studentů zvyšujeme šanci úspěšného ukončení školní docházky a následného uplatnění na trhu práce, protože dobré vzdělání je prvním krokem na cestě ze sociálního vyloučení a chudoby).

Dílčím cílem je připravit žáky 9. tříd na nástup na střední školy (tedy připravit je na přijímací zkoušky a všechny nároky související s nástupem na školu), protože kvalitní vzdělání je nezbytným předpokladem pro samostatné uplatnění v životě i zaměstnání.

 

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Nadačního fondu Albert

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, o.s.:

Anežka Šintáková

tel: +420 608 539 323

e-mail: anezka.spilkova@iqrs.cz   

 

Doba realizace: 
1. 8. 2016 – 31. 7. 2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...