Metodická konference o možnostech spolupráce při práci s rodinami přinesla praktické výstupy

Metody koordinované spolupráce místního partnerství jsou jedním z ústředních témat práce IQ Roma servisu již mnoho let. O jejich důslednou aplikaci jak při své každodenní práci se sociálně vyloučenými romskými rodinami, tak koncepčně a metodicky se ve spolupráci s dalšími partnery dlouhodobě snažíme a dbáme o jejich neustále obohacování. Inspiraci přitom čerpáme nejen od tuzemských, ale i zahraničních partnerů.

Na listopadovou konferenci proto byli pozváni nejen zástupci všech relevantních subjektů z Jihomoravského kraje, alei  hosté prezentující již osvědčené příklady z praxe z dalších krajů ČR. Prostor byl věnován také představení modelů spolupráce místního partnerství zahraničních partnerů (holadnské město Veldhoven) našeho projektu "Společně pro úspěch Romů na trhu práce", které jsme v loňském roce pilotně testovali v místním kontextu.

Zatímco dopolední část konference se věnovala právě dílčím prezentacím dobré praxe, odpolední workshopy se zabývaly již jen dvěma konkrétními tématy:

  • Případové konference jako nástroj práce s rodinami.
  • Spolupráce při řešení finančního zajištění rodin žijících v nestabilní ekonomické situace.

Podrobnější výstupy z celodenního jednání naleznete v závěrečné zprávě z konference (ke stažení níže v tomto článku).

Facebook Twitter Youtube More...
./sites/all/themes/elegantica/IQ_Roma_servis-tweets.txt successfully written (92KB)