Odmaturuj!

Cílem projektu Odmaturuj! je podpora studentů ohrožených či zasažených sociálním vyloučením k úspěšnému dokončení středoškolského vzdělání a složení maturitní zkoušky. Se studenty s tímto znevýhodněním pracujeme dlouhodobě a především u studentů maturitních oboru se potýkáme s obtížemi při skládání maturitní zkoušky, která je pro tyto studenty velmi obtížná vzhledem k tomu, z jakého prostředí studenti pochází. V rodinách studentů se kumulují projevy sociálního vyloučení – chudoba, nízká vzdělanost a zaměstnanost, což společně s absencí pozitivních vzorů a obecně nízkými vzdělávacími ambicemi nastavuje prostředí, ve kterém je náročnější se na maturitní zkoušku připravit. Ze zkušeností organizace vyplývá, že individuální a intenzivní doučování je schopno tyto nedostatky účinně kompenzovat. Proto v tomto projektu zrealizujeme pro studenty 200 hodin doučování a také cvičné maturitní zkoušky, aby si studenti v předstihu a v bezpečném, kontrolovaném prostředí mohli maturitní zkoušky vyzkoušet.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Jistota.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Anežka Šintáková

e-mail: anezka.sintakova@iqrs.cz

tel: +420 543 213 310

Doba realizace: 
1. 4. 2019 – 31. 3. 2020
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...