Péče o rodinu

Cílem projektu je podpořit ohrožené rodiny s dětmi na území sociálně vyloučených lokalit Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD. Tyto rodiny často trpí tím, že nezažily pozitivní rodičovský vzor a jsou pohlcené problémy sociálního vyloučení. Pochází z rodin, které samy byly pod dohledem OSPOD, nebo si prošly ústavní výchovou, vyrůstaly na ubytovnách nebo v dalších substandardních typech bydlení. Projektové aktivity budou zaměřeny na podporu case managementu jako úspěšné formy práce s rodinou, na individuální a skupinovou podporu zaměřenou na zvyšování rodičovských kompetencí a na spolupráci s klíčovými aktéry v situaci rodiny, především pak s pracovníky OSPOD.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kontaktní osoba:

Denisa Sedláčková

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

tel.:+420 543 213 310

Doba realizace: 
1.1.2019 – 31.12.2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...