Podpory fondu Aven Amenca v roce 2017

Jednu z podpor získal taneční kroužek romských tanců Bare čavore, kteří žádali o finanční prostředky pro nákup materiálu potřebného na ušití stejnokrojů pro vystoupení. Pro tyto účely poskytl IQ Roma servis prostřednictvím fondu Aven Amenca finanční podporu kroužku ve výši 3.294 Kč. Zástupci tanečního kroužku následně po obdržení podpory stejnokroje ušili a to bez další finanční podpory. V roce 2017 také  kroužek Bare čavore uskutečnil několik vystoupení, např. dvě vystoupení v Domově pro seniory v Břeclavi, kterého se zúčastnilo přibližně 70 seniorů a personálu. Další vystoupení proběhlo v rámci kulturního programu na vánočních trzích města Břeclavi.
 
Další podpořenou aktivitou byl fotbalový tým FC IQRS internacionál, který byl podpořen ve výši 7. 500 Kč na startovné, členské příspěveky hráčů a pořízení míčů. Fotbalový tým zatím nešplhá na vrchol, ale hráči pravidelně trénují a statečně se utkávají se svými soupeři, i přesto, že někteří z fotbalových hráčů mají fyzicky náročnou práci a musí zabezpečovat své rodiny. Tým FC IQRS internacionál se také několikrát zúčastnil volnočasových aktivit pro děti a mládež pořádané IQ Roma servisem, přičemž některé z aktivit jednotliví zástupci týmu i vedli.
 
 
Facebook Twitter Youtube More...