Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.

Zapojili jsme se společně s Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj do Evropského projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ reg. č. (CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008).

Tento projekt nám umožňuje podpořit nejohroženější osoby v krizi nejen sociální prací, ale i potravinovou a materiální pomocí.

Kvalitní sociální a komunitní práci považujeme za hlavní nástroj možné změny v životě našich klientů. Přesto ale víme, že v situacích akutní krize je zajištění základních životních potřeb nezbytné. Díky tomuto projektu máme možnost klienty podpořit i v těchto situacích, kdy ostatní možné zdroje pomoci selhávají. 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

 

Facebook Twitter Youtube More...