Rodina má žít spolu!

„Chtěla bych vidět své děti častěji než jen o víkendu.“

Paní Hanka má syna a dceru ve věku 8 a 7 let. S IQ Roma servisem začala pracovat již v roce 2012 na základě kontaktu od pracovnice sociálně právní ochrany dětí. Postupnými kroky se jí podařilo získat děti zpět do své péče. Děti ale během školního roku navštěvovaly internátní školu mimo Brno z důvodu malého prostoru v domácnosti, matka se s nimi tedy mohla vidět jen o víkendech. A to ji tížilo. „Na začátku naší spolupráce (v polovině roku 2014) jsme si stanovili cíl, kterým bylo udržení dětí v péči matky a zrušení soudního dohledu. Životní situace paní Hanky se však nečekaně zkomplikovala a průběžně se vynořovala další témata, na kterých bylo třeba pracovat – finanční situace, bydlení, výchovné otázky. Paní Hanka se ale nevzdávala, a tak jsme se posouvali dál; povzbuzením byl každý dílčí úspěch.“

„Bez peněz – a co teď?“

Paní Hance byla při nákupu v obchodě odcizena peněženka se všemi finančními prostředky na následující měsíc, bylo tedy třeba krizově vyřešit velmi náročnou finanční situaci. Jelikož se událost stala v době letních prázdnin, paní Hanka měla děti u sebe. Primární bylo tedy zajištění základních potřeb pro děti a získání prostředků k udržení bydlení. Díky soukromému finančnímu daru od dárce z nadačního fondu v Brně, příležitostným brigádám a půjčkám od přátel paní Hanka tuto situaci zvládla a dokázala se postarat o děti, aniž by musely být umístěny na přechodnou dobu do ústavního zařízení. Podpora pracovníka spočívala především v komunikaci s různými nadačními fondy v Brně, zprostředkování kontaktů na pracovní agenturu zajišťující nárazové brigády s vyplacením mzdy v hotovosti do týdne od odpracování směny; v neposlední řadě byla důležitá i možnost těžkou situaci sdílet.

„Děti potřebují hranice.“

„Když byla krizová situace zažehnána, pokračovali jsme s paní Hankou v uskutečňování další kroků v nastaveném plánu – především hledání bydlení, kde bude možné bydlet i s dětmi a nastavování hranic ve výchově dětí.“ Nastavování hranic dětem není lehký úkol pro kteréhokoli rodiče a často vyžaduje spoustu trvalého úsilí. Paní Hanka se navíc potýkala s výčitkami matky samoživitelky, která se svým dětem snažila vynahradit čas, kdy byly v ústavním zařízení a konkurovat jeho materiálnímu zajištění. Dělala to však na úkor hranic ve výchově. Pomocí několika našich rozhovorů si uvědomila, že promíjet a dovolovat dětem spoustu věcí není ideální řešení a sama naznala, že pokud to tak půjde dál, děti jí „přerostou přes hlavu“. Podporu a povzbuzení v procesu nastavování hranic ve výchově potřebovala paní Hanka zvláště v situaci, kdy jí byl přidělen sociální byt v Brně, kam se mohla nastěhovat spolu s dětmi a v jehož blízkosti mohly děti chodit do školy. Děti měly obavy ze změny, kterou nová škola a nové bydliště přinese, což vnášelo velké pochyby i do přemýšlení paní Hanky. Zvažovala, že přidělený byt odmítne. „Paní Hanku jsem podpořil v jejích rodičovských kompetencích, tedy v tom, že by se děti měly přizpůsobit tomu, co ona v této situaci považuje pro rodinu za důležité a spíše se snažit o vzájemných obavách s dětmi mluvit. Právě teď bylo zvlášť potřebné, aby dokázala stanovit dětem hranice. Paní Hanka celou věc zvážila a nakonec přidělený byt přijala.“

„Těšíme se do našeho nového domova.“

Zvládnutí procesu žádání o byt a jeho následné získání považuje paní Hanka za klíčový úspěch k tomu, aby mohla začít nová a mnohem stabilnější etapa společného soužití rodiny. Tímto však příběh nekončí. Aktuálními tématy ve společném plánu s pracovníkem je stěhování a zajištění vybavení do bytu skrze podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc, zajištění přechodu dětí na novou školu v Brně a docílení zrušení soudního dohledu. Ačkoliv byl uplynulý rok pro rodinu velmi náročný, na paní Hance je vidět, že ji překonané překážky velmi posílily. Život se svými dětmi a péči o ně vnímá jako svůj nejdůležitější úkol, na kterém velmi cílevědomě pracuje.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Klientské aktivity na podporu rodin a jejich života v přirozeném prostředí mimo ústavní výchovu jsou realizovány v rámci projektu „Právo na rodinu – koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi (č. 3640038), který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Informace o projektu: http://www.iqrs.cz/cs/projekty/pravo-na-rodinu-koordinovana-spoluprace-s...

 

Pro více informací kontaktujte:

Miroslav Juroška – pracovník pro spolupráci s rodinami a OSPOD

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...