Rodina v centru zájmu

Projekt reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Tyto rodiny jsou pod dohledem orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a dlouhodobě nenaplňují jeho požadavky na zlepšení rodičovských kompetencí. Zároveň jsou vystaveny dalším jevům doprovázejícím sociální vyloučení. Projekt navazuje na poskytování sociální služby SAS pro rodiny s dětmi, stávající spolupráci s pracovníky OSPOD, se školskými zařízeními, lékaři a pracovníky dalších služeb a zařízení.

Hlavním cílem projektu je během 12 měsíců přispět ke zlepšení situace ohrožených rodin, a to prostřednictvím intenzivní podpory metodou case managementu, komplexu aktivit podporujících rozvoj rodičovských dovedností a inovativními metodami práce s ohroženými dětmi a rodinami ve spolupráci s OSPOD. Ke zlepšení situace by mělo dojít pomocí spolupráce, transparentnosti, vzájemného dojednávání cílů s rodinou a odborníky, rozvíjení spolupráce s již spolupracujícími NNO a síťování s dalšími NNO. Do projektu bude zapojeno min. 40 rodin (min. 40 rodičů a min. 90 dětí).

 

zobrazit více informací

Projekt vychází ze Strategického plánu organizace na období 2017 – 2021 a ze Strategie romské integrace do roku 2020, konkrétně reaguje na specifický cíl 5.1 Zvýšení přístupu romských dětí ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a 8.4 Podpora romských rodin v oblasti sociálně-právní ochrany.

Projekt si stanovuje tři dílčí cíle, a to podpořit min. 25 rodin v rozvoji rodičovských kompetencí prostřednictvím individuální či skupinové péče a vzdělávání, podpořit min. 40 rodin pod dohledem OSPOD v řešení jejich životní situace formou case managementu, rozvíjet inovativní metody práce s ohroženými dětmi a rodinami ve spolupráci s OSPOD a dalšími relevantními aktéry.

Aktivity během projektu budou rozděleny na tři části, kterými jsou case management s ohroženými dětmi a rodinami, rozvoj a podpora rodičovských kompetencí a rozvoj spolupráce s OSPOD.

 

 

Finanční podpora: Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z. s.:

Mgr. Hana Vávrová

Vedoucí programu Pro rodiny

tel.:730 894 675

e-mail: hana.vavrova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...