Společně

Projekt „Společně“ přímo navazuje na realizaci projektu v roce 2016 „Společná cesta“, v rámci kterého žadatel rozvíjel terénní komunitní práci v obcích Brno, Břeclav, Vyškov a Lanžhot.

Cílem projektu je zplnomocnění k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek osob ve vybraných domech ve vyloučených lokalitách a v blízkém okolí v Jihomoravském kraji, podpora sousedských vztahů, stimulace bezpečného a příjemného prostředí pro každodenní život i péči o děti, zplnomocnění k lepšímu přístupu ke zdrojům a k příslušným institucím - k majitelům či správcům domů, odborům měst a obcí atd. Dále očekáváme zvýšení zájmu o budoucnost a vzdělání dětí ve vyloučených lokalitách Brna a Břeclavi. Rodiče hlásí své děti na kvalitní mateřské a základní školy a jeví zájem o navazující vzdělávání na středních školách.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Monika Menšíková

 

e-mail: monika.mensikova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
01/2017 - 12/2017
Facebook Twitter Youtube More...