Společně k rozmanitosti

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 55 dobrovolníků zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit a v orientaci ve společenském prostředí a zvyšovat tím prospěšnost sociálních služeb. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů a podpora multikulturní tematiky. Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority zejména proto, že romská komunita patří k jedné z nejméně společensky přijímaným skupinám obyvatel.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Statutárního města Brna

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Petra Borovičková

e-mail: petra.borovickova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:Facebook Twitter Youtube More...