Výstupy konference o systémech podpory vzdělávání romské mládeže

Hlavním cílem konference bylo představit aktuální možnosti podpory romských dětí při snaze o dosažení středoškolského vzdělání a využít této jedinečné platformy pro sdílení zkušeností a plánování dalších možností spolupráce všech zainteresovaných. A to nejen na území města Brna, ale i v dalších obcích Jihomoravského kraje a systémově také národní úrovni.

V dopolední části konference byl věnován prostor pro prezentaci dvou aktuálních programů pomoci, které jsou realizovány neziskovými organizacemi – vzdělávací program Gendalos pořádajícího IQ Roma servisu a projektu Můžeme jít dál dlouhodobě realizovaného pražskou organizací Slovo 21. Systémové nástroje pomoci pak představila Mgr. Lucie Macků, která je odbornicí Agentury pro sociální začleňování právě na oblast vzdělávání.

Odpolední část konference byla věnována dvěma praktickým workshopům, do kterých se rozdělili delegáti konference dle své profesní profilace. V diskuzích v rámci pracovních skupin se zabývali problematikou práce s romskými žáky při ukončování základní a přechodu na střední školu a možnostmi podpory romských žáků při dalším studiu na školách středních.

Stěžejní výstupy, včetně námětů a doporučení pro systémové změny jsou pro vás shrnuty v závěrečné zprávě z konference, kterou si můžete stáhnout přímo pod tímto článkem. 

Facebook Twitter Youtube More...