Zaměstnavatelé v Brně dali šanci mladým Romům usilovat o lepší postavení ve společnosti

Brno - 27.5.2014 - IQ Roma servisu se podařilo, díky realizaci projektu Učíme se prací a nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, najít zaměstnavatele, kteří ochotně zaměstnali mladé Romy a dali jim tím šanci usilovat o lepší postavení ve společnosti.

IQ Roma servis prostřednictvím Centra poradenství a zaměstnanosti usiluje o zlepšení a sociální stabilizaci životní situace svých klientů, kterými jsou zejména Romové. Z dlouhodobé praxe tohoto Centra vyplynulo, že na okraji chudoby se ocitají již mladí Romové, kteří doposud nedostali u zaměstnavatelů šanci uplatnit své dovednosti. Právě proto vznikl projekt Učíme se prací, který nabízí dlouhodobě nezaměstnaným lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí v Jihomoravském kraji soubor aktivit pro získání zaměstnání a zvýšení svých obecných i odborných kompetencí využitelných na trhu práce. 

Díky zkušenostem pracovníků IQ Roma servisu, odhodlanosti klientů a ochotě zaměstnavatelů tento projekt přinesl v roce 2014 práci již 8 mladým lidem do 26 let, kteří jsou zaměstnaní na pozicích: administrativní pracovnice na správě nemovitostí, pracovník pro údržbu travnatých ploch na VUT Brno, v zařízení sociálních služeb Betánie na pozici pomocná pečovatelka, v kavárně Tři ocásci v Brně na pozici cukrářka, dva pracovníci pro třídění a obsluhu lisu ve firmě na zpracování papíru a ve stavební firmě jako administrativní pracovnice, a taky operátor provozu staveniště.

Projekt Učíme se prací je pouze částí služeb poskytovaných v Centru poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servisu. Klientů, kteří mají zájem pracovat, je během celého roku několik set, bohužel se jich ale daří zaměstnat jen kolem 20%, o čemž svědčí i naše výsledky z roku 2013. Z celkového počtu 364 klientů se podařilo zaměstnat 80 klientů, z toho 5 klientů dostalo příležitost u Ethnic Friendly zaměstnavatelů.

„Je pro nás příjemné slyšet od zaměstnavatelů, kteří na začátku nechtěli dát šanci Romům ve svých firmách a měli velké obavy ze vzájemné spolupráce, jak jsou s novými zaměstnanci spokojeni a mají zájem o další tipy na pracovníky. Věřím, že díky těmto pozitivním zkušenostem bude přibývat zaměstnavatelů, kteří se nebudou obávat zaměstnat pracovníky bez ohledu na romský původ. Možná si to zaměstnavatelé ani neuvědomují, ale můžou tak ovlivnit jejich budoucnost.“                                                                                                  

Mgr. Lenka Maléřová, koordinátorka projektu

Projekt Učíme se prací (reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/75.00168) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Maléřová

IQ Roma servis, o. s.

Vranovská 45, Brno

e-mail: lenka.malerova@iqrs.cz, tel.: +420 774 224 511

Facebook Twitter Youtube More...