Zaostřeno na kvalitu - podpora plánovacích a evaluačních procesů v IQ Roma servisu

Projekt Zaostřeno na kvalitu se snaží řešit neprovázanost plánovacích a evaluačních procesů v IQRS. V důsledku ní je totiž obtížné propojit strategické cíle organizace s individuálním plánováním s klienty a dokázat jasně a srozumitelně formulovat a prokázat dlouhodobý dopad aktivit organizace. Prostřednictvím projektu nastavíme proces strategického a operačního plánování ve spolupráci se všemi složkami organizace. Vyhodnocování bude součástí běžné praxe všech pracovníků, kteří budou zapojovat také klienty a spolupracující organizace. V důsledku toho se nám podaří propojit tyto úrovně plánování a následného vyhodnocování, aby na sebe navazovaly a vzájemně ze sebe vycházely. Součástí je samozřejmě vyhodnocování a měření dopadu této činnosti na celkový chod společnosti.

 

zobrazit více informací

Konkrétně si projekt během 2 let klade za cíl propojit plánovací a evaluační procesy v organizaci na všech úrovních (od strategického po individuální plánování s klienty) v jednotný systém, zefektivnit poskytované sociální služby.

Mezi dílčí cíle projektu patří naučit se artikulovat a prokázat dopad organizace na společenský problém i životy klientů, vytvořit jednotný systém pro sledování a evaluaci dopadu činnosti organizace a získat tak nástroj pro jeho stanovení i vyhodnocování, zvýšit schopnost operacionalizace pracovníků, naučit pracovníky přímé práce stanovovat vyhodnotitelné individuální plány s klienty na základě jejich reálných potřeb a dále tyto plány umět vyhodnocovat a sledovat tak posun v jejich životech, vtáhnout pracovníky přímé práce s klienty do vyhodnocování cílů služeb i strategických cílů organizace, nastavit novou strategii organizace, která prokazatelně vede ke zlepšení situací sociálně vyloučených osob, posílit kapacity pro vytvoření jednotného plánovacího a evaluačního systému a nastavit jeho dlouhodobou udržitelnost s ohledem na zdroje a fungování organizace

Aktivity během projektu budou rozděleny na pět částí, a to revize strategického plánování a nástrojů jeho vyhodnocování, vzdělávání v oblasti plánování a vyhodnocování, metodické vedení v oblasti vyhodnocování, vyhodnocení strategického plánu organizace a návazná tvorba nového plánu a externí evaluace dopadu organizace a evaluace projektu.

 

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z. s.:

Mgr. Zuzana Siváková

Zástupkyně ředitele pro projekty, finance

tel.: +420 703 146 194

e-mail: zuzana.sivakova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 
1. 5. 2020 – 30. 4. 2022
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

23
Čer

Chceme být lepší

Lokalita:

IQ Roma servis je renomovaná a zavedená organizace, která již více než 23 let poskytuje několik sociálních služeb a realizuje spoustu dalších aktivit a činností. Naší organizací prošlo mnoho kvalitních lidí a společně s našimi klienty se stále učíme, jak v tomto světě profesně i lidsky růst.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →