Zaostřeno na rodinu

Projekt podporuje profesionalizaci práce s ohroženými dětmi a rodinami v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků zavádí a rozvíjí metody případových, rodinných a interaktivních konferencí. Tyto metody představují inovace aktivizující rodiny i děti při řešení obtížných životních situací. Projekt je zaměřen na jejich využití i v případech rodin žijících v sociálním vyloučení, ohrožených domácím násilím, či zneužíváním návykových látek.

Hlavním cílem projektu je tedy podpora zavádění kvalitních případových, rodinných a interaktivních konferencí, tedy nástrojů práce s ohroženými dětmi a rodinami v Brně, Břeclavi a Vyškově. Dílčími cíli je vytvoření platformy expertů, kteří mají zkušenosti s realizací případové, rodinné a interaktivní konference, dále dlouhodobá podpora lokální sítě odborníků pracujících s rodinami (pracovníci OSPODů a služeb v Brně, Břeclavi a Vyškově) a zvyšování kompetencí těchto pracovníků. Součástí projektu je také vytvoření metodiky interaktivních konferencí a metodiky zaměřené na specifika využívání nástrojů případové, rodinné a interaktivní konference pro rodiny.

Aktivity jsou navrženy tak, aby přímo reagovaly na problémy oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazující cíle projektu. Projekt realizuje 5 klíčových aktivit:

1) Expertní platforma

2) Vytvoření a podpora lokální sítě odborníků (OSPODy a NNO v Brně, Břeclavi a Vyškově)

3) Případové, rodinné a interaktivní konference - podpora zavádění metod do praxe

4) Tvorba metodických materiálů

5) Šíření výstupů projektu a závěrečná konference

Změny očekáváme ve využívání metod případových, rodinných a interaktivních konferencí a to konkrétně zvýšením počtu jednotlivých typů konferencí. Expertní platforma projektu bude poskytovat odborné vedení a strategii zavádění těchto metod do praxe v rámci Jihomoravského kraje. Zvýší se povědomí pracovníků OSPOD a služeb pro rodiny o těchto metodách. Díky realizaci metod (PK, RK a IK) očekáváme zvýšení profesionality cílové skupiny při organizaci a vedení těchto typů setkání, možnost využít podpory dalších služeb a dalších členů sítě, jak metodicky, tak prakticky při práci s konkrétní rodinou.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Denisa Sedláčková

tel.: 733 127 470

e- mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1.4.2017 - 31.3.2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

23
Úno

Pracovník/ice pro zavádění případových/rodinných/interaktivních konferencí - projekt "Zaostřeno na rodinu"

Lokalita:
Oblast výběrového řízení: 
Chcete se podílet na rozvoji metod práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Jihomoravském kraji? Hledáme novou kolegyni nebo kolegu do projektu „Zaostřeno na rodinu“, zaměřeného na profesionalizaci práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Máte chuť podílet se na vzniku a práci expertní platformy odborníků zabývající se využíváním a rozvíjením metod případových, rodinných a interaktivních konferencí? Máte odhodlání společně se zapojenými partnery podpořit zavádění těchto metod do praxe OSPOD a poskytovatelů v Brně, Břeclavi a Vyškově?.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
23
Úno

Pracovník/ice pro síťování v projektu "Zaostřeno na rodinu"

Lokalita:
Oblast výběrového řízení: 
Chcete se podílet na rozvoji metod práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Jihomoravském kraji? Hledáme novou kolegyni nebo kolegu do projektu „Zaostřeno na rodinu“, zaměřeného na profesionalizaci práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Máte chuť podílet se na vzniku lokální sítě odborníků, kteří ve své praxi pracují s rodinami s vícečetnými problémy a s rodinami z podmínek sociálního vyloučení. Účastníci budou mít prostor srovnávat své zkušenosti, očekávání, obavy, ale i výsledky z realizace případových, rodinných a interaktivních konferencí, budou moci získat doporučení pro realizaci vlastních konferencí, včetně návrhů, jak tyto metody prosazovat na svém pracovišti. Vytvoření této sítě tak podpoří zavádění kvalitních případových, rodinných a interaktivních konferencí do praxe. Vidíte smysl v šíření výstupů této práce?
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →