Aktuální projekty

02
Kvě

Centrum poradenství a zaměstnanosti

Doba realizace:
Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016).
Donátoři:
JMK
Město Brno
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento projekt se v souladu s oddělením terénních a poradenských sociálních služeb vyčlenil z projektu Centra komunitní a terénní sociální práce, a doplňuje tak poskytované služby o návazné poradenské aktivity. Jedná se o dlouhodobý záměr, bude tedy pokračovat i v následujících letech.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Říj

Cesta za úspěchem

Doba realizace:
1.7.2016 – 30.6.2017
Donátoři:
NROS Pomozte detem

V ČR dosahuje vyššího vzdělání pouhých 30 % Romů, přičemž většina odchází ze středních škol již na počátku studia. Cílem projektu je zvýšit šance mladých Romů na vzdělání prostřednictvím podpory při přechodu ze segregovaných ZŠ na SŠ a podporou v prvním kritickém ročníku na SŠ. Romští studenti potřebují posílit kompetence v klíčových vzdělávacích oblastech (ČJ, Mat.), připravit se na SCIO testy, sdílet zkušenosti s úspěšnými romskými studenty z vyšších ročníků SŠ a získat mentorskou podporu. Cílem projektu je posílit úspěšnost romských studentů ze sociálně vyloučených lokalit v dosažení středoškolského vzdělání v klíčových okamžicích přechodu ze segregovaných ZŠ na SŠ a úspěšné zakončení kritického prvního ročníku SŠ.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Cigi, cigi, cirkus

Doba realizace:
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Donátoři:
Nadační fond Albert

Předložený projekt „Cigi, cigi, cirkus“ se zaměřuje na podporu dětí a mladých lidí, především Romů ze sociálně vyloučeného prostředí města Břeclav, prostřednictvím metody sociálního cirkusu.  Sociální cirkus je inovativní přístup, který využívá cirkusového umění jako nástroje k sociální intervenci. Zaměřuje se na nejrůznější ohrožené skupiny žijící v těžkých osobních a sociálních podmínkách.

Prioritou sociálního cirkusu není předávání cirkusových technik, ale důraz na rozvoj osobnostních a sociálních dovedností. Sociální cirkus je účinná metoda pro dosažení sociální změny, pomáhá marginalizovaným osobám nalézt místo v komunitě a tuto komunitu svým talentem obohatit. Metoda využívá přirozeného prostředí sociálně ohrožených dětí – ulici jako místa spontánního shromažďování cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je podpořit pravidelnou nízkoprahovou aktivitu „Cigi, cigi, cirkus“ zaměřenou na kreativní prevenci a práci se sociálně vyloučenými dětmi a mládeží prostřednictvím nové metody sociální práce – sociálního cirkusu. Dílčím cílem projektu je posílit kreativní aktivaci pozitivního soužití mezi Romy a majoritou, a to především na hodnotách, které obě skupiny spojují v místě, které čelí napjatým vztahům mezi Romy a majoritou. 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Jsme online, ne offside

Doba realizace:
1.11.2016 - 31.7.2017
Donátoři:
ČSOB

Projekt se cíleně zaměřuje na prevenci a posilování gramotnosti mládeže žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách, v oblasti online bezpečnosti. Konkrétně jde o realizaci celoročního vzdělávacího cyklu online bezpečnosti pro děti a mládež mezi 6 - 25 lety ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména Romů, kteří užívají internetových služeb nebo komunikují na sociálních sítích. Aktivity budou obsahově členěny do dvou věkových kategorií – mladší (6 – 14 let), starší (15 – 25 let).

Chceme realizací projektu reagovat především na vysokou míru rizik a na zcela nedostatečné kompetence v jejich předcházení. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, prakticky ve všech klientských případech, zcela absentuje hlubší povědomí o hrozbách a rizicích, která z užívání nových komunikačních technologií vyplývají. Značná část klientů pochází z kulturního prostředí, ve kterém se v tématu nelze opřít o znalosti a dovednosti rodičů, či starších příbuzných a přátel. Základní školy s vyšším žákovským podílem Romů téma také prakticky neotvírají. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky