Aktuální projekty

02
Kvě

Centrum motivace a stimulace

Doba realizace:
Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016).
Donátoři:
JMK
Město Brno
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MČ Brno-sever

Projekt je zaměřen na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nabízí nízkoprahové zařízení klientům poradenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové, resocializační a terapeutické služby a aktivity. Komplexní nabídkou doplněnou o fakultativní služby je podporována integrace, kvalitní trávení volného času a zvýšení vzdělanosti romské mládeže.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Kvě

Centrum poradenství a zaměstnanosti

Doba realizace:
Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016).
Donátoři:
JMK
Město Brno
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento projekt se v souladu s oddělením terénních a poradenských sociálních služeb vyčlenil z projektu Centra komunitní a terénní sociální práce, a doplňuje tak poskytované služby o návazné poradenské aktivity. Jedná se o dlouhodobý záměr, bude tedy pokračovat i v následujících letech.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Říj

Cesta za úspěchem

Doba realizace:
1.7.2016 – 30.6.2017
Donátoři:
NROS Pomozte detem

V ČR dosahuje vyššího vzdělání pouhých 30 % Romů, přičemž většina odchází ze středních škol již na počátku studia. Cílem projektu je zvýšit šance mladých Romů na vzdělání prostřednictvím podpory při přechodu ze segregovaných ZŠ na SŠ a podporou v prvním kritickém ročníku na SŠ. Romští studenti potřebují posílit kompetence v klíčových vzdělávacích oblastech (ČJ, Mat.), připravit se na SCIO testy, sdílet zkušenosti s úspěšnými romskými studenty z vyšších ročníků SŠ a získat mentorskou podporu. Cílem projektu je posílit úspěšnost romských studentů ze sociálně vyloučených lokalit v dosažení středoškolského vzdělání v klíčových okamžicích přechodu ze segregovaných ZŠ na SŠ a úspěšné zakončení kritického prvního ročníku SŠ.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Cesta za vzděláním

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017

Vzdělání je nejen jednou ze základních strategických oblastí života jedince, ale představuje i důležitou složku integračního procesu člověka do společnosti. Vzdělávací program Gendalos vznikl na základě potřeby intenzivnější podpory mladých romských studentů, nacházejících se v nepříznivé situaci. Hlavním posláním programu je vzdělávání motivovaných a aktivních studentů ve věku od 14 do 26 let, kteří spadají do kategorie jedinců ohrožených nebo trpících sociálním vyloučením. Vzdělávací program Gendalos podporuje studenty, kteří dlouhodobě spolupracují a projevují zájem a snahu se rozvíjet a posouvat své hranice. Program funguje od roku 2012 a jeho integrovanou součástí je stipendijní fond Gendalos. Program poskytuje dva základní druhy podpory: peněžní a nepeněžní.

 

Realizaci peněžní podpory vzdělávání studentu zabezpečuje stipendijní fond Gendalos, který je součástí vzdělávacího programu Gendalos. Podporu ze stipendijního fondu můžou získat studenti, kteří dlouhodobě spolupracují s pracovníky IQ Roma servisu na svých vzdělávacích cílech a osobnostním rozvoji. Adresná finanční podpora se uděluje na základě rozhodnutí komise Gendalos. Komise zasedá jednou za měsíc a má 3 členy, kterými jsou zaměstnanci z vedení organizace. Podpora se uděluje na základě žádosti o poskytnutí stipendia, která musí obsahovat kopii nejaktuálnějšího vysvědčení a kazuistiku, kterou ve spolupráci s pracovníkem napíše sám klient. V případě, že se podpora schválí a vyplatí, je kladen velký důraz na následný monitoring jejího využití.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky