Aktuální projekty

03
Led

Hlavu vzhůru!

Doba realizace:
1.2. 2018 - 31.1. 2021
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt přináší kapacity, jež podpoří zájem cílové skupiny Romů podílet se aktivně na rozvoji a řešení jimi formulovaných potřeb a oživí spolupráci mezi aktéry v komunitě, která povede k realizaci několika občanských iniciativ a otevření a svépomocnému provozu komunitního centra na ulici Cejl (či v blízkém okolí) v Brně.

Cílem projektu je v průběhu 3 let v Brně:

- Aktivizovat občanskou společnost mezi Romy

- Posílit občanské a sociální dovednosti, aktivní začleňování a uplatnitelnost CS ve společnosti

- Vytvořit prostor pro setkávání, sebevzdělávání a realizaci skupinových aktivit dle vlastních pravidel

- Zvýšit účast Romů ve veřejném životě a jejich provázanost s činností žadatele

- Odborně zmapovat a popsat metody komunitní práce a organizování mezi Romy jako etnické a národnostní menšiny s vyšším rizikem SV a přispět k odbornému zpestření a zlepšení nástrojů práce vedoucích k zmocňování CS prostřednictvím vydaného sborníku a metodiky.

Aktivity:

a) Rozvoj a podpora komunitních lídrůvýcvik 6 vybraných komunitních lídrů (vzdělávání, konzultace s komunitními pracovníky).

b) Facilitace aktivit komunitních skupin a podpora jejich síťování – síťování, etablování skupinek, definování společných potřeb a cílů, vyjasnění komunikace, rolí, hodnot, strategické plánování, realizace plánu, sběr připomínek. Celkem proběhne 30 proaktivních občanských aktivit, setkání se zástupci MČ Brno-střed a sever; vytvoření platformy čestných členů IQRS z aktivních členů komunity. Na realizaci aktivity se podílí komunitní pracovníci a sociální pracovník.

c) Vznik a rozvoj komunitního centra

1. rok přípravy a otevření komunitního centra,  výběr prostor v lokalitě společně s komunitou. V komunitním centru působí koordinátor aktivit komunitního centra

Od 2. roku fungování – min. 4 programy týdně ((encounter groups) v tématech řešení školy, výchovy, vztahů, zaměstnávání; programy zdravého stravování; zvýšení sebeprezentace a schopnosti asertivního jednání s institucemi; programy zahradničení, odpadů a samozásobitelství ve městě; diskuse k orientaci ve volbách, volební účasti, dopadům voleb; programy k rozvoji IT, mediální gramotnosti a kritického myšlení; komun. internetové rádio; cvičební a herní programy; hudeb. a kultur. programy, hudební zkušebnu; kurzy první pomoci; sdílení receptů, tradiční romská jídla; rozvíjení tradic, výroba šperků, věštění; sousedskou výpomoc - hlídání dětí, doučování. Programy budou primárně vedené komunitními lídry (spolupráce s realizačním týmem i externími lektory).

d) Evaluace metody a odborný rozvoj v metodách komunitní práce – využití participativní evaluace + tvorba sborníku příběhů z praxe při realizacích komunitních aktivit obsahující analýzu z realizací občanských iniciativ a návrh možností další implementace metod komunitní práce jako cesty pro podporu zmocňování a sociálního začlenění marginalizovaných osob; a tvorba Metodiky komunitní práce a komunitního organizování dle praktických zkušeností projektu (elektronické vydání). 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Hurá za dobrodružstvím

Doba realizace:
1. 5. 2020 – 31. 8. 2020
Donátoři:
Moneta Money Bank

Letní tábor je událost, na kterou se děti, s kterými pracujeme, vždy těší. Díky podpoře MONETA Money Bank můžeme i letos vyrazit do přírody s dvaceti dětmi, které nemají díky sociálnímu vyloučení příliš možností se jinak této tradiční letní aktivity účastnit. Táborový režim v dětech podpoří smysl pro spolupráci, odpovědnost a organizování stejně tak jako znalosti okolní fauny a flory a pohyb na čerstvém vzduchu.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
25
Bře

IQRS – Innovation, Quality, Respect, Strength

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Prostřednictvím projektu bude IQRS udržovat a rozšiřovat síť svých příznivců a podporovatelů. Zároveň tak přispěje k vybudování širšího povědomí o uznávané proromské nevládní organizaci. Cílem tohoto projektu je analyzovat a zhodnotit stávající postavení IQRS, a následně jej posunout na vyšší úroveň v oblasti péče o podporovatele. Tyto aktivity v budoucnu poslouží jako základní kámen v budování větší organizační stability. Ta se mimo jiné projeví i zlepšenou komunikací nabízených programů, tak aby jim širší veřejnost porozuměla a šířila je dál, díky čemuž IQRS získá více příznivců a podporovatelů. Projektové aktivity zároveň umožňují zapojeným pracovníkům, aby dopilovali zavádění moderních postupů, vyzdvihli silné stránky organizace a zapracovali na případných nedostatcích – to vše pro své klienty.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Když už nemůžeš, Gendalos ti pomůže

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt „Když už nemůžeš, Gendalos ti pomůže“ je dalším pokračovatelem projektů, které mají za cíl realizovat Vzdělávací program Gendalos. Jedná se o program, který pomáhá mladým motivovaným studentům a studentkám, kteří jsou zasažení sociálním vyloučením, k tomu, aby mohli dosahovat kvalitního vzdělávání.  Většina Romů a Romek stále uvádí jako své nejvyšší dosažené vzdělání základní vzdělání. Nízké vzdělání a zároveň stále se zvyšující nároky na pracovní kvalifikaci znesnadňují nekvalifikovaným osobám uplatnění na trhu práce a mají negativní vliv v prohlubování sociálního vyloučení.

V rámci projektu budeme pro studenty a studentky realizovat systematickou individuální podporou a hodiny doučování. V rámci podpory motivace k studiu budeme navazovat mentorské dvojice a skupinová motivační setkání. Nově se také zaměříme větší měrou na kariérové poradenství jako prevenci nevhodně zvoleného oboru.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky